Spania - reiseinformasjon

Alle som reiser til Spania må fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise. Reisende fra risikoområder (omfatter hele Norge) må dokumentere at de enten er fullvaksinert, har negativ test eller har gjennomgått sykdommen. Merk at fullvaksinerte fra 1. februar må ha tatt oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (ca. ni måneder) siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. Det er krav om innreisekarantene for reisende fra Spania til Norge. Reisende som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, er unntatt kravet om innreisekarantene. For mer informasjon om restriksjoner grunnet koronaviruset, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å ha gyldige dokumenter og å være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise til Spania kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Spania.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for reise til Spania. Gyldig oppholdskort og pass må medbringes.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller oppholdskort må du melde tapet til spansk politi og kontakte ambassaden i Madrid. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Se også hjemmesiden til Spanias turistkontor for informasjon om innreise til Spania.

Spania er et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Tyveri fra bil: Det har vært en økning av personer som melder om tyveri av verdisaker fra leiebilen ved stopp på bensinstasjoner og kjøpesentre etc. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Terror: Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania.  Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i større byer i Spania. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Trafikk: Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.   

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge spanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien: Kryssing av grensene inn til Spania er tillatt for borgere fra EU/Schengen-land, men alle som reiser inn med fly eller skip må fylle ut elektronisk helseskjema og dokumentere om de er fullvaksinerte, har gjennomgått covid-19 eller har negativ test, se mer informasjon under. Det er åpent for innreise fra borgere fra utvalgte tredjeland basert på EUs liste, samt fra øvrige tredjeland dersom de reisende kan framvise godkjent dokumentasjon på at de er fullvaksinerte.

I Spania defineres man som fullvaksinert hvis man har mottatt to doser med Pfizer, Moderna eller AstraZeneca (eller en kombinasjon av disse og andre vaksiner godkjent av EMA) eller en dose Janssen. Personer under 65 år som har gjennomgått sykdommen (dokumentert med PCR eller godkjente antistoff-tester) og har mottatt en dose av EMA-godkjente vaksiner regnes også som fullvaksinert. Fra 1. februar 2022 må fullvaksinerte ha tatt oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 (ca. ni måneder) dager siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat.

Elektronisk helseskjema: Det er obligatorisk for alle reisende å fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise. Du finner ytterligere informasjon på Spain Travel Health Portal. Ved ankomst på flyplasser i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer samt sjekk av helseskjema. Reisende som ankommer Spania landveien trenger ikke fylle ut skjemaet.

Koronasertifikat eller -test: Alle passasjerer (som har fylt tolv år) som ankommer Spania fra områder definerert som risikoområder pga. høy smitte, må fremlegge dokumentasjon på at de enten er fullvaksinert for minst 14 dager siden, har en negativ test (PCR-test kan ikke være eldre enn 72 timer og antigen hurtigtest kan ikke være eldre enn 48 timer før ankomst) eller har gjennomgått sykdommen siste 180 dager (det må ha gått minst elleve dager siden positiv PCR-test ble avlagt). Listen over risikoland oppdateres løpende i tråd med EUs smittekart. Norge er på listen over risikoland  (se hvilke land som er berørt under «Risk and High Risk Countries/Areas»). Merk at Norge ikke er i kategorien «High Risk Country» og at det ikke er krav om negativ test i tillegg til gyldig koronasertifikat for reisende fra Norge.

Koronasertifikat utstedt av Norge eller EU kan brukes som dokumentasjon på dette. 

Har man ikke koronasertifikat, må man framvise attest fra lege eller testsenter på at man er fullvaksinert eller har gyldig negativ PCR- eller antigen hurtigtest eller at man har gjennomgått sykdommen. Disse attestene må være på spansk, engelsk, tysk eller fransk. I dokumentasjonen må det framgå navn, tidspunkt for når vaksinen/testen er tatt, vaksinetype og antall vaksiner, eller testmetode og testresultat, samt hvor vaksinen/testen er tatt.

Lokale restriksjoner: De regionale myndighetene har ansvaret for å sikre smittevern og kan på kort varsel innføre ulike tiltak for å hindre smitte.

Alle som oppholder seg i Spania har plikt til å ta de nødvendige forholdsregler for å unngå smitterisiko. Det er påbud om bruk av munnbind for alle over seks år både innendørs og utendørs på offentlig sted, uavhengig av avstand til andre. Regionene har ulike smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen, for eksempel krav om  å framvise koronasertifikat for å kommer inn på serveringssteder og arrangementer. Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.  

Dersom du får covid-19-symptomer i Spania, skal du isolere deg og kontakte et helsesenter for testing. Her er lenker til mer informasjon og sjekkliste for hva du bør gjøre. Dersom man blir smittet på reise i Spania, må man isolere seg. Karantenetiden er sju dager. Nærkontakter som ikke er fullvaksinerte må også i karantene. Fullvaksinerte nærkontakter oppfordres til å redusere sosial omgang til det som er strengt nødvendig og unngå områder med mange mennesker.

Dersom man har problemer med å finne et egnet sted for å gjennomføre isolering, bør man kontakte regionalt nødnummer for covid-19 for mulig bistand.

Merk at dersom man blir smittet av covid-19 på reise i Spania, kan personer over 18 år som ikke er fullvaksinerte oppleve at de ikke får fly tilbake til Norge før de kan dokumentere at de har gjennomgått sykdommen med et norsk eller europeisk koronasertifikat, jf. § 4 a i covid-19-forskriften. Flyselskapene krever som regel at det skal ha gått 14 dager fra den dagen positiv test forelå, før man kan fly.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Det er generelt lite kriminalitet i Spania. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Spania og andre spanske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det spanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

«Dirección General de Protección Civil» har det overordnede ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Skogbranner: Det forekommer stadig skogbranner i Spania, men de vanligste turistområdene har i mindre grad blitt rammet av brannene.

I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras.

Jordskjelv: I de fleste regionene i Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden, uten at noen kan forutsi tidspunkt for et slikt utbrudd.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Kjøring: Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, å snakke i mobil, eller ha propper i ørene (også for retningsveiledning) mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er anbefalt ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Fra februar 2020 er det innført en ny lov mot negative konsekvenser av høyt alkoholkonsum i noen områder på Mallorca og Ibiza. Turister kan også bli bortvist fra hotell ved brudd på reglene.

Lokalt nødnummer: 112

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Telefon: +34 914 363 840
E-post: emb.madrid@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside: Noruega en España (norway.no)

Ambassaden på Facebook: Norge i Spania - Home | Facebook

Kontaktinformasjon og kart for ambassaden og konsulatene

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Spania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Spania.