Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spania - reiseinformasjon

Det er påvist et stort antall tilfeller av koronavirus i Spania. Spanske myndigheter har innført unntakstilstand for å stanse spredningen av viruset. Dette innebærer blant annet stenging av grensene inn til Spania, forbud mot å ferdes på offentlige steder og stenging av overnattingssteder, forretninger og spisesteder. Det er tillatt for personer som ikke bor i Spania å forflytte seg for å kunne reise tilbake til sitt hjemland, for eksempel transport til flyplass. Norske myndigheter samarbeider med flyselskaper for å bistå norske borgere tilbake til Norge.  For informasjon om koronaviruset og unntakstilstanden, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. APRIL - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 12. MARS 2020 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Spania

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til regionene Madrid, Baskerland og La Rioja.

Sikkerhet

Spania er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. Det kan skje ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, særlig i travle gater og på offentlig kommunikasjon.

Det har vært en økning av personer som melder om tyveri av verdisaker fra leiebilen ved stopp på bensinstasjoner og supermarkeder. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Fra februar 2020 er det innført en ny lov mot negative konsekvenser av høyt alkoholkonsum i noen områder på Mallorca og Ibiza. Markedsføring, salg og inntak av alkohol er begrenset i forhold til tidligere, og lovovertredelse kan medføre bøter. Turister kan også bli bortvist fra hotell ved brudd på reglene.

Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania. Det seneste terrorangrepet i Spania ble gjennomført i Barcelona og Cambrils 17. august 2017. På samme måte som i andre vesteuropeiske land, anses for tiden terrorfaren som høy. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.

Reisende oppfordres til å holde seg unna store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, å snakke i mobil, eller ha propper i ørene (også for retningsveiledning) mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er sterkt å anbefale ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Det forekommer stadig skogbranner i Spania. De vanligste turistområdene har i mindre grad blitt rammet av brannene. I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras. I de fleste regionene i Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden, uten at noen kan forutsi tidspunkt for et slikt utbrudd.

Ved naturkatastrofesituasjoner og andre store hendelser bes nordmenn om å forholde seg til anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Dirección General de Protección Civil har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Lokalt nødnummer: 112

Sikkerhetstips

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: [email protected] 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post [email protected]  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Kryssing av grensene inn til Spania landeveien er kun tillatt for spanske borgere, personer med oppholdstillatelse i Spania og personer som kan begrunne at det er kritisk nødvendig å komme inn i Spania. Flyplasser og havner er fortsatt åpne, men med begrenset kapasitet. De kommende dagene vil det kunne komme ytterligere begrensninger.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument.

Selv om det er passfrihet innenfor Schengen-området (og både Norge og Spania er medlemmer av Schengen-avtalen), må passet derfor alltid medbringes på reiser til Spania da det er en plikt til å kunne identifisere seg med gyldig identifikasjonsdokument. I tillegg krever alle flyselskap at passasjerene har gyldig reise- og identifikasjonsdokument ved utreise. 

Passet må være gyldig under hele oppholdet. 

Ved innreise til/transitt via Spania aksepteres også følgende gyldige dokument (med samme gyldighetskrav som passet):

 • Nødpass
 • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB! Dette godtas kun om det gir innehaver ubegrenset tillatelse til å returnere til Norge. 

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle lands myndigheter kontaktes når reise planlegges.


Helse

Koronavirus (covid-19): Utrenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Spania.

For å begrense spredningen av koronaviruset innførte spanske myndigheter 14. mars unntakstilstand, som  skal vare frem til 26. april 2020. Unntakstilstanden gir innenriksdepartementet, helsedepartementet, samferdselsdepartementet og forsvarsdepartementet, under statsministerens ledelse, myndighet til å treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre nødvendige tjenester og beskytte befolkningen.

Offentlige etater får myndighet til å gjennomføre de nødvendige kontroller for å sikre at tiltakene under unntakstilstanden respekteres. Befolkningen er forpliktet til å samarbeide med representanter for offentlige etater og ikke forhindre at tiltak gjennomføres. Det kan være straffbart å ikke respektere unntakstilstanden eller å ikke etterfølge ordre fra representanter for offentlige etater. De bemyndigede departementene kan tilkalle assistanse fra forsvaret for å få gjennomført tiltakene.

Unntakstilstanden innebærer bl.a. følgende:

 • Kryssing av grensene inn til Spania landeveien er kun tillatt for spanske borgere, personer med oppholdstillatelse i Spania og personer som kan begrunne at det er kritisk nødvendig å komme inn i Spania. Flyplasser og havner er fortsatt åpne, men med begrenset kapasitet. De kommende dagene vil det kunne komme ytterligere begrensninger.
 • Det forbys å ferdes på offentlige steder i hele Spania med mindre det er kritisk viktig med virkning fra mandag 16. mars kl. 8.00.
 • Det gis unntak for forflytning til og fra jobb, innkjøp av mat, medisiner og uunnværlige produkter, besøk på legekontor og sykehus, omsorg for eldre, mindreårige, personer med nedsatt funksjonsevne og personer i en sårbar situasjon, retur til fast bosted, besøk i banker, bevegelser som skyldes force majeure og andre aktiviteter av tilsvarende karakter dersom det kan behørig legitimeres.
 • Det gis unntak for personer som ikke bor i Spania å forflytte seg for å kunne reise tilbake til sitt hjemland, for eksempel transport til flyplass. Norske myndigheter samarbeider med flyselskaper for å opprettholde avganger og bistå norske borgere tilbake til Norge. Informasjon om flyvninger vil være tilgjengelig på flyselskapenes nettsider. 
 • Eventuell nødvendig forflytning skal foretas individuelt, med mindre det er behov for å bistå personer med nedsatt funksjonsevne. Det er tillatt å forflytte seg med bil i de ovennevnte unntakssituasjonene, samt for å fylle bensin.
 • Alle forretninger og serveringssteder er stengte unntatt matbutikker, apotek og noen andre typer utsalgs- og tjenestesteder. Det vil ikke være lov å spise i matbutikker. Det vil være mulig å bestille hjemlevering av mat fra restauranter. Dekretet slår fast at forsyningen av matvarer vil garanteres.
 • Alle hoteller, steder som tilbyr korttidsovernatting, campingplasser mm. er stengte .
 • Man må unngå grupper med mennesker og holde minst én meter avstand til kunder og betjening.
 • All offentlig transport og transporttjenester utført av private aktører vil bli vesentlig redusert (ca. 50 prosent kapasitet). 
 • Alle utdanningsinstitusjoner er stengte, men det vil gjennomføres undervisning digitalt om mulig.
 • Alle kultur- og fritidsaktiviteter avlyses, og institusjoner er stengte.
 • Alle politi- og sikkerhetsstyrker (lokalt, regionalt og statlig) samles under innenriksministerens myndighet.
 • Alle ansatte og alle midler i helsetjenesten (offentlig, privat, militært) legges under helseministerens myndighet.

Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen på Enfermedad por nuevo coronavirus og på Guia covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Når smitte påvises i Spania, innhentes informasjon om hvor personen har vært og hvem personen har hatt kontakt med. Disse kan holdes en periode i isolasjon hjemme eller på sykehus, basert på smitterisiko og kapasitet. Dersom den smittede har bodd på hotell, kan andre gjester og ansatte på hotellet settes i karantene. Norske reisende må følge eventuelle pålegg fra lokale myndigheter.

Personer som har symptomer på virusinfeksjon skal ikke ringe det vanlige spanske nødnummeret 112, som er forbeholdt akutte nødstilfeller. Det er opprettet egne numre for koronavirussmitte i de fleste regionene, se liste under.

Region

Telefonnummer

Andalucía

955 54 50 60

Aragón

061

Asturias

112

Cantabria

112 eller  061

C. La Mancha

900 122 112

C. Y León

900 222 000

Catalunya

061

Ceuta

900 720 692

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciana

900 300 555

Extremadura

112

Galicia

900 400 116

Balearene

061

Kanariøyene 

900 11 20 61

La Rioja

941 29 83 33

Melilla

112

Murcia

900 12 12 12

Navarra

948 29 02 90

Baskerland (País Vasco)

900 20 30 50

***

Spania har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. Ikke-spansktalende pasienter vil kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Innehavere av gyldig Europeisk helsetrygdkort har rett til akuttbehandling på offentlige sykehus, på lik linje med oppholdslandets egne borgere. Informasjon om Europeisk helsetrygdkort og hvordan man skaffer dette finnes på Helse Norges nettsider.

Husk at Europeisk helsetrygdekort ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte.

Det er derfor nødvendig å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at forsikringen  dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre og at den er gyldig under hele oppholdet. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør man tenke igjennom hva som skal gjøres og hvordan man skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør man ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Spania er +34. Telefonnettet er stabilt. Det er ingen tidsforskjell mellom fastlands-Spania (inkludert Balearene) og Norge. Kanariøyene ligger en time etter Norge. Hele Spania endrer til sommertid som i Norge.

Strømnettet i Spania er 220 volt med europeiske plugger. Mobilnettet er godt utbygd, og det er GSM-dekning i 90 prosent av landet. Postsystemet fungerer raskt og effektivt. Det er trådløs internettdekning på mange restauranter, kafeer og hoteller.

Internettdomene er .es

Myntenheten i Spania er euro (EUR). De fleste internasjonale kredittkort aksepteres. Merk at drosjer ofte krever betaling i kontanter.

Normale åpningstider for banker og offentlige kontorer er mandag til fredag 8:30-14:00. Vanlig åpningstid for butikker er mandag til lørdag 10:00-13:30 og 17:00-20:00. Større kjøpesentre holder åpent hele dagen mellom 10:00-21:00. Mange sentre og butikker er også åpne på søndager. De fleste restauranter har stengt mellom lunsj (13:30–16:00) og middag (20:30–23:30). Spanjolene spiser middag sent, gjerne først kl. 22:00 – og det er i alminnelighet få gjester på restaurantene før 21:00 - 21:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, skjærtorsdag, langfredag, 15. august, 12. oktober (nasjonaldag), 6. desember (grunnlovsdag), 8. desember og 25. desember. I tillegg har hver region i Spania sine egne lokale helligdager som kan variere fra år til år.

Som i Norge er det er vanlig at turister gir noe tips/drikkepenger på spisesteder og til drosjesjåfører.

Man bør være oppmerksom på at spanjolenes engelskkunnskaper generelt er dårligere enn hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv. Vær oppmerksom på at det normalt påløper en ekstra avgift på rundt tre euro for bagasje ved drosjetransport.

Besittelse av alle former for narkotika er ulovlig i Spania.

Kleskoden i Spania er generelt formell. Spanjoler kler seg formelt i arbeidssammenheng, og noe mindre formelt i fritiden.

Til toppen