Spania - reiseinformasjon

Det er svært høye smittetall i Spania, som er blitt mørkerødt på EUs smittekart. Dette innebærer plikt til karantenehotell ved retur til Norge fra 26. juli, med mindre man har unntak. Merk at dersom man blir smittet av covid-19 på reise i Spania, får man ikke fly tilbake til Norge før man er friskmeldt. Det kan være krevende å finne et egnet sted for isolering. For mer informasjon om restriksjoner grunnet koronaviruset, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å ha gyldige dokumenter og å være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Spania er mørkerødt på EUs smittekart (unntatt Kanariøyene). Dette innebærer plikt til karantenehotell ved retur til Norge fra 26. juli, med mindre man har unntak. Merk at dersom man blir smittet av covid-19 på reise i Spania, får man ikke fly tilbake til Norge før man kan dokumentere at man har gjennomgått sykdommen, og det kan være krevende å finne et egnet sted for isolering. Flyselskapene krever som regel at det skal ha gått 14 dager fra den dagen positiv test forelå, før man kan fly. Se covid-19-forskriftens § 4a, 1. ledd, bokstav b) om unntak fra krav om negativ test ved innreise til Norge dersom du har gjennomgått covid-19.

Innreiserestriksjoner covid-19: Kryssing av grensene inn til Spania er tillatt for borgere fra EU/Schengen-land. Det er åpent for innreise fra borgere fra utvalgte tredjeland, basert på EUs liste som vil bli revidert annenhver uke.

Koronatest: Alle passasjerer (som har fylt tolv år) som ankommer Spania  fra land og regioner som EU definerer som røde og oransje pga. høy smitte, må  fremlegge dokumentasjon på et av følgende alternativer (EUs digitale koronasertifikat kan benyttes): a) sertifikat på at man er fullvaksinert for minst 14 dager siden, b) sertifikat på negativ test tatt tidligst 48 timer før ankomst, eller c) sertifikat på at man har gjennomgått sykdommen utstedt minst elleve dager etter første positive test.

Listen over røde land og regioner oppdateres løpende i tråd med, EUs smittekart. Norge er fra 26. juli ikke lenger på denne listen (se hvilke regioner som er berørt under «Risk Countries/Areas»). Merk at Rogaland er på listen over risiko-områder fram til 25. juli, og reisende derfra må legge fram ovennevnte dokumentasjon.

Både PCR-test og antigen hurtigtest er gyldig. Dokumentasjonen må være på spansk, engelsk, tysk eller fransk. I dokumentasjonen må det framgå navn, passnummer, tidspunkt for når testen er avlagt, kontaktinformasjon til testsenter, testmetode og testresultat. Manglende dokumentasjon kan medføre høye bøter.

Merk at Kanariøyene krever test også for reisende fra lavrisiko-områder som skal sjekke inn på overnattingssteder.

Elektronisk helseskjema: Det er obligatorisk for alle reisende å fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise. Du finner ytterligere informasjon på Spain Travel Health Portal. Ved ankomst på flyplasser i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer samt sjekk av helseskjema.

Se også hjemmesiden til Spanias turistkontor for informasjon om innreise til Spania.

Husk pass. For innreise til Spania kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Spania.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for reise til Spania. Gyldig oppholdskort og pass må medbringes.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller oppholdskort må du melde tapet til spansk politi og kontakte ambassaden i Madrid. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Spania er et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Tyveri fra bil: Det har vært en økning av personer som melder om tyveri av verdisaker fra leiebilen ved stopp på bensinstasjoner og kjøpesentre etc. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Terror: Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania.  Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i større byer i Spania. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Trafikk: Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.   

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge spanske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Det er høye smittetall i Spania. Landet opplever nå en femte smittebølge med rekordhøy smittespredning blant unge under 30 år. Antallet innleggelser av covid-19-pasienter på sykehus øker, og i noen regioner er det stor belastning på intensivavdelingene. Kapasiteten til å bistå med oppfølging og isolering av turister som tester positivt er svært redusert mange steder..

Lokale restriksjoner: De regionale myndighetene har ansvaret for å sikre smittevern og kan på kort varsel innføre ulike tiltak for å hindre smitte.

Alle passasjerer (som har fylt tolv år) som ankommer Spania fra land som EU definerer som røde pga. høy smitte, må legge frem vaksinesertifikat, negativ test, eller sertifikat som bekrefter at man har hatt covid-19. Se mer informasjon under «Innreise».

Spanske borgere og besøkende har plikt til å ta de nødvendige forholdsregler for å unngå smitterisiko. Det er påbud om bruk av munnbind for alle over seks år innendørs og i offentlig transport. Munnbind må også brukes utendørs dersom man ikke kan holde 1,5 meter avstand til andre. Regionene har ulike smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen, for eksempel begrensninger på antall personer som kan samles. Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.  

Dersom du får covid-19-symptomer i Spania, skal du isolere deg og kontakte et helsesenter for testing. Her er lenker til mer informasjon og sjekkliste for hva du bør gjøre. Dersom man blir smittet på reise i Spania, må man isolere seg. Her er lenke til mer informasjon. Det kan være krevende å finne egnet sted for å gjennomføre isolering, ettersom mange «korona-hotell» allerede er fulle. Kontakt regionalt nødnummer for covid-19 for mulig bistand.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Spansk helsevesen: Spania har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. Ikke-spansktalende pasienter vil kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Innehavere av gyldig europeisk helsetrygdekort har rett til akuttbehandling på offentlige sykehus, på lik linje med oppholdslandets egne borgere. Informasjon om Europeisk helsetrygdekort finnes på Helsenorges nettsider.

Europeisk helsetrygdekort dekker ikke hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte.

Det er derfor nødvendig å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at forsikringen dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre og at den er gyldig under hele oppholdet. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør man tenke igjennom hva som skal gjøres og hvordan man skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør man ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.

Det er generelt lite kriminalitet i Spania. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Spania og andre spanske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det spanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

«Dirección General de Protección Civil» har det overordnede ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Skogbranner: Det forekommer stadig skogbranner i Spania, men de vanligste turistområdene har i mindre grad blitt rammet av brannene.

I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras.

Jordskjelv: I de fleste regionene i Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden, uten at noen kan forutsi tidspunkt for et slikt utbrudd.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Kjøring: Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, å snakke i mobil, eller ha propper i ørene (også for retningsveiledning) mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er anbefalt ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Fra februar 2020 er det innført en ny lov mot negative konsekvenser av høyt alkoholkonsum i noen områder på Mallorca og Ibiza. Turister kan også bli bortvist fra hotell ved brudd på reglene.

Lokalt nødnummer: 112

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Telefon: +34 914 363 840
E-post: emb.madrid@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside: Noruega en España (norway.no)

Ambassaden på Facebook: Norge i Spania - Home | Facebook

Kontaktinformasjon og kart for ambassaden og konsulatene

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Spania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Spania.