Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spania - reiseinformasjon

Spania er i alminnelighet et sikkert land å ferdes i som turist. Man bør allikevel ta sine forholdsregler for å unngå lommetyverier og annen kriminalitet, og utvise normal forsiktighet på kvelder og netter. Terrortrusselnivået er skjerpet siden juni 2015. Det er også viktig at pass alltid medbringes ettersom dette er det eneste gyldige reise- og identifikasjonsdokument for norske borgere. Blant annet må man fremvise pass på flyplassen ved retur til Norge.

Snarveier:

Sikkerhet

Siden 14. oktober har det pågått politisk motiverte protester flere steder i regionen Catalonia, herunder i Barcelona. Demonstranter sperrer veier og toglinjer og dette har blant annet skapt forsinkelser på flyplassen i Barcelona.

Fredag 18. oktober planlegges en generalstreik. Norske reisende og fastboende bør holde seg unna store folkemengder og politiske demonstrasjoner. Det anbefales å beregne ekstra god tid til flyplassen og andre reiser. Følg med i media og lytt til råd fra lokale myndigheter. Barcelonas turistbyrå har opprettet følgende telefonnummer for reisende som berøres av situasjonen: +34 932 853 834. 

Spania er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis. Man kan også i Spania bli utsatt for ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, i travle gater og på offentlig kommunikasjon.

Det har vært en økning av personer som melder om tyveri av verdisaker fra leiebilen ved stopp på bensinstasjoner og supermarkeder. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania. Det seneste terrorangrepet i Spania ble gjennomført i Barcelona og Cambrils 17. august 2017. På samme måte som i andre vesteuropeiske land, anses for tiden terrorfaren for høy. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder, da dette kan vekke mistanke om at den inneholder eksplosiver.

Reisende oppfordres til å unngå store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er sterkt å anbefale ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Det forekommer stadig skogbranner i Spania. De vanligste turistområdene har i mindre grad blitt rammet av brannene. I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras. I de fleste regioner av Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden, uten at noen kan forutsi tidspunkt for et slikt utbrudd.

Ved naturkatastrofesituasjoner og andre store hendelser bes nordmenn om å forholde seg til anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Dirección General de Protección Civil har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Lokale nødnumre: Gratis nødnummer 112, ambulanse 092 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil), brannvesen 080 (uten retningsnummer, også fra norsk mobil)

Sikkerhetstips

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: [email protected] 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00blobid0.png eller pr e-post [email protected]  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument.

Selv om det er passfrihet innenfor Schengen-området (og både Norge og Spania er medlemmer av Schengen-avtalen), må passet derfor alltid medbringes på reiser til Spania da det er en plikt til å kunne identifisere seg med gyldig identifikasjonsdokument. I tillegg krever alle flyselskap at passasjerene har gyldig reise- og identifikasjonsdokument ved utreise. 

Passet må være gyldig under hele oppholdet. 

Ved innreise til/transitt via Spania aksepteres også følgende gyldige dokument (med samme gyldighetskrav som passet):

  • Nødpass
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB! Dette godtas kun om det gir innehaver ubegrenset tillatelse til å returnere til Norge. 

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle lands myndigheter kontaktes når reise planlegges.


Helse

Spania har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. Man bør imidlertid være oppmerksom på at ikke-spansktalende pasienter vil kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Innehavere av gyldig Europeisk helsetrygdkort har i nødsituasjoner rett til behandling (på offentlige sykehus) på lik linje med oppholdslandets borgere. Informasjon om helsetrygdkortet og hvordan man går fram for å skaffe dette finnes på Helse Norges nettsider.

Husk at helsetrygdekortet ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte.

Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør man tenke igjennom hva som skal gjøres og hvordan man skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør man ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Spania er +34. Telefonnettet er stabilt. Det er ingen tidsforskjell mellom fastlands-Spania (inkludert Balearene) og Norge. Kanariøyene ligger en time etter Norge. Hele Spania endrer til sommertid som i Norge.

Strømnettet i Spania er 220 volt med europeiske plugger. Mobilnettet er godt utbygd, og det er GSM-dekning i 90 prosent av landet. Postsystemet fungerer raskt og effektivt. Det er trådløs internettdekning på mange restauranter, kafeer og hoteller.

Internettdomene er .es

Myntenheten i Spania er euro (EUR). De fleste internasjonale kredittkort aksepteres. Merk at drosjer ofte krever betaling i kontanter.

Normale åpningstider for banker og offentlige kontorer er mandag til fredag 8:30-14:00. Vanlig åpningstid for butikker er mandag til lørdag 10:00-13:30 og 17:00-20:00. Større kjøpesentre holder åpent hele dagen mellom 10:00-21:00. Mange sentre og butikker er også åpne på søndager. De fleste restauranter har stengt mellom lunsj (13:30–16:00) og middag (20:30–23:30). Spanjolene spiser middag sent, gjerne først kl. 22:00 – og det er i alminnelighet få gjester på restaurantene før 21:00 - 21:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, skjærtorsdag, langfredag, 15. august, 12. oktober (nasjonaldag), 6. desember (grunnlovsdag), 8. desember og 25. desember. I tillegg har hver region i Spania sine egne lokale helligdager som kan variere fra år til år.

Som i Norge er det er vanlig at turister gir noe tips/drikkepenger på spisesteder og til drosjesjåfører.

Man bør være oppmerksom på at spanjolenes engelskkunnskaper generelt er dårligere enn hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv. Vær oppmerksom på at det normalt påløper en ekstra avgift på rundt tre euro for bagasje ved drosjetransport.

Besittelse av alle former for narkotika er ulovlig i Spania.

Kleskoden i Spania er generelt formell. Spanjoler kler seg formelt i arbeidssammenheng, og noe mindre formelt i fritiden.

Til toppen