Spania - reiseinformasjon

Det er fortsatt høye smittetall i Spania. Det er ikke karantenekrav ved innreise, men alle reisende som ankommer Spania fra land med høy smitte må fremvise gyldig dokumentasjon på negativ covid-19-test. Manglende dokumentasjon kan medføre bøter. Norge er på listen over europeiske land med høy smitte. Fram til 9. mai må reisende fra alle fylker unntatt Nordland og Troms og Finnmark dokumentere negativ test. Det er også obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema før avreise med fly. Spania har innført unntakstilstand, med portforbud fra kl. 23 til kl. 06. Det er strenge regler for smittevern, bl.a. påbud om munnbind uansett avstand til andre personer. Alle regionene på det spanske fastlandet har innført innreiserestriksjoner. For mer informasjon om restriksjoner grunnet koronaviruset, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Spania er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis, samt sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet. Det kan skje ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, særlig i travle gater og på offentlig kommunikasjon.

Det har vært en økning av personer som melder om tyveri av verdisaker fra leiebilen ved stopp på bensinstasjoner og supermarkeder. La derfor ikke verdisaker bli igjen i bilen eller andre steder uten tilsyn.

Fra februar 2020 er det innført en ny lov mot negative konsekvenser av høyt alkoholkonsum i noen områder på Mallorca og Ibiza. Markedsføring, salg og inntak av alkohol er begrenset i forhold til tidligere, og lovovertredelse kan medføre bøter. Turister kan også bli bortvist fra hotell ved brudd på reglene.

Spania er blant de landene i Europa som har lengst erfaring med terrorisme og landet har et godt apparat for krisehåndtering. Den baskiske terrororganisasjonen ETA er imidlertid ikke lenger aktiv. Derimot anses terroranslag fra ekstreme islamistiske grupper som en trussel i Spania. Det seneste terrorangrepet i Spania ble gjennomført i Barcelona og Cambrils 17. august 2017. På samme måte som i andre vesteuropeiske land, anses for tiden terrorfaren som høy. Reisende bør utvise årvåkenhet når de oppholder seg på steder hvor det er mye mennesker. Man bør ellers aldri la bagasje av noe slag være uten tilsyn på offentlige steder.

Reisende oppfordres til å holde seg unna store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Det spanske veinettet holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand, å snakke i mobil, eller ha propper i ørene (også for retningsveiledning) mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Kjettinger er sterkt å anbefale ved kjøring i fjellområder vinterstid.

Det forekommer stadig skogbranner i Spania. De vanligste turistområdene har i mindre grad blitt rammet av brannene. I forbindelse med lengre regnperioder forekommer flom, oversvømmelser og jordras. I de fleste regionene i Spania er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. Det forekommer også vulkansk aktivitet i Spania i verdens tredje største vulkan, Pico de Teide, på den kanariske øya Tenerife. Denne anses for tiden å være sovende, men det er muligheter for utbrudd i fremtiden, uten at noen kan forutsi tidspunkt for et slikt utbrudd.

Ved naturkatastrofesituasjoner og andre store hendelser bes nordmenn om å forholde seg til anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Dirección General de Protección Civil har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer, mens de autonome regionene har det operative ansvaret. I tillegg har den militære krisehåndteringsenheten «Unidad Militar de Emergencia» fra det spanske forsvaret en stående beredskap.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Spania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Lokalt nødnummer: 112

Sikkerhetstips

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: emb.madrid@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Kryssing av grensene inn til Spania er tillatt for borgere i EU/Schengen-land. Det er åpent for innreise fra borgere fra utvalgte tredjeland, basert på EUs liste som vil bli revidert annenhver uke.

Alle passasjerer (over seks år) som ankommer Spania med fly eller skip fra land og regioner som EU definerer som røde pga. høy smitte, må dokumentere negativ covid-19-test. Også reisende som ankommer landveien fra Frankrike må vise negativ test. Listen over røde land og regioner oppdateres løpende i tråd med EUs smittekart. Norge er på denne listen. Fram til 9. mai  må reisende fra alle fylker unntatt Nordland, samt Troms og Finmark  dokumentere negativ test.

Merk at Kanariøyene krever test også for reisende fra lavrisiko-områder som skal sjekke inn på overnattingssteder. Testen må være avlagt innenfor en tidsramme på72 timer før ankomst. Bare PCR-test eller TMA-test (Transcription-Mediated Amplification Test) er gyldig, og dokumentasjonen må være på spansk, engelsk, tysk eller fransk. (TMA-test er ikke det samme som hurtigtest). I dokumentasjonen må det framgå navn, passnummer, tidspunkt for når testen er avlagt, kontaktinformasjon til testsenter, testmetode og testresultat. Manglende dokumentasjon kan medføre høye bøter.

Det er obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise. Skjema og informasjon finner du på Spain Travel Health Portal. Mange flyselskap ber ved innsjekking om at man viser fram QR-koden som bekrefter at skjemaet er sendt inn.  Dersom man reiser fra en region som er rød på EUs smittekart, må man oppgi i skjemaet at  man har negativ covid-19-test. Ved ankomst på flyplasser i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer samt sjekk av helseskjema.

Se også den spanske ambassadens informasjon om innreise til Spania.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er fortsatt meget høye smittetall i Spania, og alle regioner i landet har en smitterate på langt over 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Alle reisende fra Spania til Norge må i karantene ved ankomst i Norge. 

Spanske myndigheter har gjeninnført unntakstilstand med strenge krav til smittevern mot covid-19. Det er portforbud mellom kl. 23 og kl. 06 (tidsrommet varierer mellom regionene). De regionale myndighetene har ansvar for å sikre smittevern basert på nasjonale retningslinjer og kan på kort varsel innføre ulike tiltak for å hindre smitte, inkludert innreiserestriksjoner.

Nesten alle regionene på det spanske fastlandet har innført egne innreiserestriksjoner, slik at det er sterke begrensninger på reise mellom regionene. Fra 23. november må alle passasjerer (over seks år) som ankommer Spania med fly eller skip fra land som EU definerer som røde pga. høy smitte, dokumentere negativ covid-19-test. Se mer informasjon under «Innreise».

I alle regioner har lokale myndigheter innført skjerpet påbud om bruk av munnbind for alle over seks år utendørs og innendørs uavhengig av avstanden til andre personer. Det er røykeforbud på offentlige steder. Befolkningen oppfordres til å begrense sosialt samvær til de personene man normalt omgås og ikke være flere enn seks personer i en gruppe. Brudd på regler kan bøtelegges. Spanske borgere og besøkende har plikt til å ta de nødvendige forholdsregler for å unngå smitterisiko. Se kart over områder hvor det er innført restriksjoner.

Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen på Enfermedad por nuevo coronavirus og på Materiales en otros idiomas.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Personer som har symptomer på virusinfeksjon skal ikke ringe det vanlige spanske nødnummeret 112, som er forbeholdt akutte nødstilfeller. Det er opprettet egne numre for koronavirussmitte i de fleste regionene, se liste under.

Region

Telefonnummer

Andalucía

955 54 50 60

Aragón

061

Asturias

112

Cantabria

112 eller  061

C. La Mancha

900 122 112

C. Y León

900 222 000

Catalonia

061

Ceuta

900 720 692

C. Madrid

900 102 112

C. Valencia

900 300 555

Extremadura

112

Galicia

900 400 116

Balearene

061

Kanariøyene 

900 11 20 61

La Rioja

941 29 83 33

Melilla

112

Murcia

900 12 12 12

Navarra

948 29 02 90

Baskerland (País Vasco)

900 20 30 50

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Spania har et godt utbygd helsevesen med både offentlige og private sykehus. Ikke-spansktalende pasienter vil kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Innehavere av gyldig Europeisk helsetrygdkort har rett til akuttbehandling på offentlige sykehus, på lik linje med oppholdslandets egne borgere. Informasjon om Europeisk helsetrygdkort og hvordan man skaffer dette finnes på Helse Norges nettsider.

Husk at Europeisk helsetrygdekort ikke dekker hjemreise, behandling i det private helsevesenet eller behandling av sykdommer som ikke er akutte.

Det er derfor nødvendig å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at forsikringen  dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre og at den er gyldig under hele oppholdet. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Hvis reisens formål er å få behandling i utlandet, bør man tenke igjennom hva som skal gjøres og hvordan man skal finansiere spesialtransport til Norge dersom det skulle bli nødvendig etter endt behandling. Ambulansefly kan for eksempel bli svært dyrt. Dersom behandlingsreisen arrangeres gjennom norsk sykehus, bør man ta opp disse spørsmålene med sykehuset på forhånd.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Spania er +34. Telefonnettet er stabilt. Det er ingen tidsforskjell mellom fastlands-Spania (inkludert Balearene) og Norge. Kanariøyene ligger en time etter Norge. Hele Spania endrer til sommertid som i Norge.

Strømnettet i Spania er 220 volt med europeiske plugger. Mobilnettet er godt utbygd, og det er GSM-dekning i 90 prosent av landet. Postsystemet fungerer raskt og effektivt. Det er trådløs internettdekning på mange restauranter, kafeer og hoteller.

Internettdomene er .es

Myntenheten i Spania er euro (EUR). De fleste internasjonale kredittkort aksepteres. Merk at drosjer ofte krever betaling i kontanter.

Normale åpningstider for banker og offentlige kontorer er mandag til fredag 8:30-14:00. Vanlig åpningstid for butikker er mandag til lørdag 10:00-13:30 og 17:00-20:00. Større kjøpesentre holder åpent hele dagen mellom 10:00-21:00. Mange sentre og butikker er også åpne på søndager. De fleste restauranter har stengt mellom lunsj (13:30–16:00) og middag (20:30–23:30). Spanjolene spiser middag sent, gjerne først kl. 22:00 – og det er i alminnelighet få gjester på restaurantene før 21:00 - 21:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, skjærtorsdag, langfredag, 15. august, 12. oktober (nasjonaldag), 6. desember (grunnlovsdag), 8. desember og 25. desember. I tillegg har hver region i Spania sine egne lokale helligdager som kan variere fra år til år.

Som i Norge er det er vanlig at turister gir noe tips/drikkepenger på spisesteder og til drosjesjåfører.

Man bør være oppmerksom på at spanjolenes engelskkunnskaper generelt er dårligere enn hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv. Vær oppmerksom på at det normalt påløper en ekstra avgift på rundt tre euro for bagasje ved drosjetransport.

Besittelse av alle former for narkotika er ulovlig i Spania.

Kleskoden i Spania er generelt formell. Spanjoler kler seg formelt i arbeidssammenheng, og noe mindre formelt i fritiden.