Sri Lanka - reiseinformasjon

Sri Lanka har, på tross av en begrenset gjenåpning for reisende, fortsatt omfattende restriksjoner i lys av covid-19-situasjonen. Personer som planlegger besøk til landet bes ta hensyn til det norske globale reiserådet, samt lokale restriksjoner. Ikke-vaksinerte reisende til Sri Lanka pålegges 14 dagers opphold på et godkjent hotell, samt PCR-testing før og flere ganger etter ankomst. Vaksinerte reisende må oppholde seg sju dager på hotell og gjennomføre nødvendige tester. Det er påbudt å bruke ansiktsmaske på offentlige steder. Alle som befinner seg på Sri Lanka anbefales å holde seg løpende orientert om gjeldende restriksjoner og følge lokale myndigheters råd. Disse kan endres, og strenge regler, inkludert portforbud, kan innføres på kort varsel. For øvrig informasjon om covid-19, se under punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sri Lanka ble i april 2019 rammet av et alvorlig terrorangrep som ble rettet mot både hoteller og kirker. To lokale, ekstremistiske islamistiske grupper sto bak angrepene. Ni selvmordsbombere ble drept under eksplosjonene, og en rekke andre personer som skal ha vært knyttet direkte til bakmennene er enten drept eller arrestert.

Som en konsekvens av terrorangrepene har det blitt innført økte sikkerhetstiltak på en rekke offentlige og religiøse steder, samt hoteller. Myndighetene har også startet en innsats for å bekjempe radikaliserte miljøer. Det har i etterkant av terrorangrepene vært hendelser av etnisk-religiøs relatert uro enkelte steder i landet, hovedsakelig rettet mot muslimer. Selv om situasjonen har normalisert, seg, kan det ikke utelukkes at mer etnisk-religiøs relatert uro kan blusse opp igjen i landet, da det eksisterer spenninger mellom de religiøse gruppene. Det har de siste årene også vært andre typer uroligheter og voldelige demonstrasjoner på Sri Lanka.

Terrortrusselen: Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Reisende bes om å utvise aktsomhet, særlig på offentlige plasser, ved bruk av offentlige transportmidler og ved besøk til religiøse steder. Reisende bør ikke oppsøke demonstrasjoner av noe slag. Reisende bes om å følge med på lokale medier, følge råd fra lokale myndigheter eller lokale kjentfolk og ellers utvise årvåkenhet.

Transport og kriminalitet: Den største risikoen på Sri Lanka er knyttet til transportsikkerhet. Trafikkulykker er den hyppigste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er venstrekjøring i Sri Lanka. Farten er høy og trafikkbildet framstår som meget uoversiktlig og sammensatt. Trehjuls motoriserte drosjer, såkalte tuk-tuker, er den mest vanlige form for drosjetransport, og disse er ofte innblandet i ulykker.

Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Svindel og utpressing kan forekomme, særlig på kvelds- og nattetider. Kjøring om natten anbefales ikke. Dersom det ikke finnes taksameter i drosjen, bør prisen avtales på forhånd. Busser er også ofte involvert i ulykker grunnet høy fart og dårlig standard. Som reisende bør man vurdere nødvendigheten av å benytte offentlige transportmidler over lengre strekninger. Leie av bil med sjåfør er relativt rimelig i Sri Lanka.

Ordinær kriminalitet, i form av tyverier o.l., forekommer, og man bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.m. Kredittkortsvindel og skimming kan forekomme.

Sri Lanka har strenge lover mot narkotikaforbrytelser og seksuelt misbruk av barn. Narkotikaforbrytelser kan i teorien medføre dødsstraff.

Det er registrert en økning i seksuell trakassering av kvinner. Kvinnelige reisende bør generelt utvise aktsomhet på kvelden og på steder med få mennesker dersom de reiser alene.

Naturkatastrofer: Flom og jordskred kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel. I høylandet sentralt på Sri Lanka hender det at jordskred ødelegger hele landsbyer. I mai 2016 døde flere enn 100 mennesker i forbindelse med jordskred og flom, og om lag 5000 bolighus ble ødelagt. Reisende bør i slike situasjoner holde seg orientert gjennom media, og følge lokale myndigheters råd.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Sri Lanka oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering,no.   

Nødtelefoner: National Help Desk 118, politi 119, Colombo Emergency 2433 333

Ved en nødsituasjon på Sri Lanka, vennligst ta kontakt med den norske ambassaden i Colombo på tlf: +94 11 5608 700/ eller pr e-post: emb.colombo@mfa.no
Adresse: 49 Buller’s Lane, Colombo

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Sri Lanka åpnet landet for kommersielle flyvninger fra 21. januar 2021, men med betydelige begrensninger.

Personer som planlegger å returnere til landet, eller utlendinger som planlegger å besøke landet, må rådføre seg med hotell eller reiseoperatører før de søker om innreisetillatelse via Sri Lankas Electronic Travel Authorization System. Reisende bør også konsultere den tilgjengelige informasjonen på nettsiden Hello again Sri Lanka. Merk at det fortsatt er krav om opphold på godkjente karantenesenter eller hotell og begrensninger på bevegelsesfrihet de første 14 dagene etter ankomst for ikke-vaksinerte reisende, og sju dager for vaksinerte reisende. Det er også krav om PCR-testing både før og etter ankomst. Merk at reglene for personer med dobbelt statsborgerskap (hvor ett av statsborgerskapene er srilankisk) og familiemedlemmer av disse skiller seg noe fra reglene fra besøkende for øvrig.

Norske borgere som bor fast på Sri Lanka bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning. Opprett gjerne kontakt med ditt forsikringsselskap og evt. norsk arbeidsgiver om deres råd og anbefalinger. Har du spørsmål om hvordan covid-19 påvirker nordmenn på reise, les mer på sidene om koronavirus.

Personer som har oppholdt seg på Sri Lanka siden før pandemien inntraff, må selv oppsøke landets immigrasjonsmyndigheter ved spørsmål om forlengelse av visum. Vennligst se informasjon om visum og timebestilling på nettsidene til Department of immigration and emigration

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

For øvrig finnes oppdaterte bestemmelser for innførsel til Sri Lanka på Sri Lanka Customs, Sri Lankas Electronic Travel Authorization Systemnettsiden til Department of Immigration and Emigration og på hjemmesidene til Sri Lankas ambassade i Norge.

Besøkende som skal returnere til Norge bes ta med utskrift av flybillett og kontakte nærmeste lokalpoliti for å få reisetillatelse ved eventuelt portforbud. Reisende anbefales å holde seg fortløpende orientert om situasjonen, ta forholdsregler og følge myndighetenes råd.


Helse

Koronaviruset (covid-19):Srilankiske myndigheter har innført en rekke strenge tiltak for å begrense spredningen av covid-19, som blant annet karantenebestemmelser, portforbud og bevegelsesrestriksjoner. Tiltakene vurderes på ukentlig basis, og vi oppfordrer fastboende nordmenn til å holde seg oppdatert på gjeldende tiltak gjennom lokale nyhetskilder. Det er blant annet påbudt å bruke ansiktsmaske. Brudd på gjeldende retningslinjer kan medføre arrestasjon, bot eller at man blir satt i karantene. Personer med påvist covid-19 vil bli henvist til offentlige sykehus eller behandlingssentre, private sykehus tillates ikke benyttet for dette.  Du kan finne mer informasjon fra de lokale helsemyndighetene på Respons to Covid-19.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbudet i Colombo er relativt godt, og det finnes flere private sykehus med akseptabel kvalitet. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

De vanligste helseproblemene er forkjølelse/influensa med feber, betente sår samt mage- og tarminfeksjoner. God hygiene er viktig for å unngå fordøyelsesinfeksjoner. Man bør være nøye med håndvask og bruke hånddesinfeksjonsmiddel. Løshunder er et stort problem på Sri Lanka, og rabies forekommer over hele landet. Unngå kontakt med fremmede dyr. Giftige slanger finnes, men slangebitt forekommer sjelden i de områdene hvor turister normalt ferdes.

Foruten forannevnte er virusinfeksjonene denguefeber og chikungunya utbredt.

Denguefeber: En av de største helsefarene er denguefeber som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Western Province og i urbane strøk. Myggarten som overfører dengueviruset finnes som oftest i bebodde områder, hvor den lever i stillestående vann. Den stikker særlig på dagtid. Denguefeber fortoner seg ofte som en kraftig influensa med høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Kvalme, brekninger, hoste og svelgsmerter kan også forekomme. Tre-fem dager senere får omkring halvparten et rødt utslett som vanligvis starter på brystkassen og sprer seg til armer, ben og ansikt. Ikke alle får symptomer etter smitten. Hvis det kommer symptomer, så starter disse vanligvis fire-sju dager etter smittetidspunktet, men kan variere fra tre dager og helt opp til 14 dager.

Vanlig denguefeber er sjelden en dødelig sykdom. I noen få tilfeller kan sykdommen utvikle seg til en alvorligere form, kalt hemoragisk denguefeber (HDF). Resultatet er alvorlig væskemangel, sirkulasjonssvikt og risiko for alvorlige indre blødninger. Risikoen for HDF er liten første gang man får denguefeber, men øker hvis man senere blir smittet med en annen type denguevirus.

Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk. Ta på tøy med langer ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med aircondition på og med myggnett over sengen.

Chikungunya: Chikungunya er et virus som smitter via myggstikk. Det kan ikke smitte fra person til person. Det er de samme artene av mygg som sprer denguefeber og zikaviruset som sprer chikungunya. Viruset forårsaker plutselig feber, sterke leddsmerter, hodepine, muskelsmerter, oppkast, kvalme og utslett. De fleste som får viruset blir syke, men de fleste blir også friske igjen etter sju-ti dager. For enkelte kan leddsmertene vare i uker og måneder etter at vedkommende ellers har blitt frisk. Det finnes ingen kurerende behandling eller vaksine mot sykdommen.

For øvrig anbefales å kontakte lege før reise for oppdatert informasjon om nødvendige vaksinasjoner etc. Myndighetene i Sri Lanka har innført egne helsebestemmelser for personer som reiser inn til Sri Lanka fra visse land i Afrika og Sør-Amerika. Alle som reiser inn fra disse landene må forelegge gyldig vaksinasjonssertifikat mot gulfeber. Se også International Association of Medical Assistance to Travellers (Iamat) hjemmesider for mer informasjon.

For øvrig vises det til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering.

Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Man har generelt et mer konservativt syn på bekledning, og reisende bør alltid dekke til skuldre og knær samt ta av skotøy ved besøk til templer etc. Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten.

Anti-terrorismelovgivningen (Prevention of Terrorism Act) som åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse er fortsatt gjeldende.

Tidsforskjellen til Norge er + 4,5 timer (med vintertid i Norge) eller + 3,5 timer (med sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge (220 volt). Ta med støpsel-adapter da det er andre typer stikkontakter på Sri Lanka. Retningsnummer for samtale fra Norge til Sri Lanka er +94. Det er relativt god og stabil mobildekning i hele landet.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, AmEx) aksepteres de fleste steder i Colombo og på turisthotellene. Lokal valuta kan veksles på flyplassen eller fås i minibanker i Colombo.

Normale åpningstider er: For banker 08.30-16.30, for offentlige kontorer 09.00-16.45 og for butikker 09.00-19.00.

Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag er helligdag. I tillegg til de buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.