Sri Lanka - reiseinformasjon

Sri Lanka har, på tross av en gjenåpning for reisende, fortsatt omfattende restriksjoner i lys av covid-19-situasjonen. Ikke-vaksinerte reisende pålegges sju dagers opphold på et godkjent hotell, obligatorisk forsikring, samt PCR-testing før og flere ganger etter ankomst. Vaksinerte reisende må kun testes før ankomst. Det er påbudt å bruke ansiktsmaske både utendørs og innendørs. For øvrig informasjon om covid-19, se under punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Reisende til Sri Lanka må reise med gyldig pass, med varighet på minst seks måneder fra planlagt utreisedato fra Sri Lanka. Norske nødpass godtas under de samme betingelsene. Grunnlaget for utstedelse av nødpass bør kunne dokumenteres, og ETA med detaljene fra nødpasset må være godkjent før avreise.

ETA: Reisende til Sri Lanka som skal besøke Sri Lanka som turister eller forretningsreisende i inntil 30 dager, kan søke om Electronic Travel Authorization fra srilankiske myndigheter.

Visum: Det er krav om visum for reisende som skal besøke Sri Lanka som journalister, for personer som skal bosette seg på Sri Lanka, for diplomater og for forretningsreisende som skal oppholde seg i landet utover 30 dager. Besøk nettsidene til Sri Lankas ambassade i Oslo for mer informasjon.

Forlengelse av visum/oppholdstillatelse: For spørsmål omkring forlengelse av visum eller oppholdstillatelse til Sri Lanka, kontaktes landets immigrasjonsmyndigheter.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy og veistandarden utenfor motorveiene er varierende.

Norske førerkort er ikke gyldige på Sri Lanka, men med et internasjonalt førerkort kan leieselskaper bistå med å anskaffe en midlertidig kjøretillatelse. De fleste vil allikevel velge å leie bil med sjåfør.

Terror: I lys av terrorangrep i 2019 har sikkerhetstiltak blitt skjerpet på hoteller og ved enkelte religiøse steder. Reisende bes om å utvise aktsomhet, særlig på offentlige plasser, ved bruk av offentlige transportmidler og ved besøk til religiøse steder

Uro/opptøyer: Det har enkelte ganger oppstått etnisk-religiøs uro og utbrudd av vold på Sri Lanka. Slike hendelser vil ofte oppstå uten mye forvarsel.

Demonstrasjoner: Reisende oppfordres til å unngå demonstrasjoner. Normalt er demonstrasjonene fredelige, men forsøk fra myndighetene på å oppløse demonstrasjoner kan medføre vold.

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering av kvinner er utbredt på Sri Lanka. Kvinner som reiser alene kan være utsatt og bør utvise aktsomhet på kveldstid eller i områder med større menneskeansamlinger, som markeder, mv.

Bading: Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge srilankiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Se nettsidene til Epidemiology Unit for informasjon om pandemisituasjonen. Helsetilbudet i landet er for tiden påvirket av covid-19-situasjonen, og har i perioder vært overbelastet som følge av et høyt antall innlagte med covid-19.

Innreiserestriksjoner: Srilankiske myndigheter åpnet for kommersielle flyvninger til landet fra 21. januar 2021. Det er fra 28. november 2021 innført innreiseforbud for reisende med reisehistorikk siste 14 dager i Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Lesotho, Zimbabwe og Eswatini. Reisende som ikke er fullvaksinerte må betale for nødvendig forsikring og PCR-tester på nettsiden Visit Sri Lanka før de søker om innreisetillatelse via Sri Lankas Electronic Travel Authorization System. Man bør også konsultere den tilgjengelige informasjonen på nettsiden Hello again Sri Lanka. Merk at det fortsatt er krav om testing ved ankomst og opphold på godkjente hotell i sju dager for uvaksinerte og delvis vaksinerte, mens fullvaksinerte personer (14 dager fra siste dose) er unntatt fra krav om forsikring, karantene og testing etter ankomst.

Koronatest: Reisende til Sri Lanka må ha gyldig PCR-test gjennomført tidligst 72 timer før flyavgang. Det er videre, for uvaksinerte, krav om testing ved ankomst, samt en ytterligere test før man forlater sitt Level 1-hotell.

Innreisekarantene/hotellopphold: Reisende som ikke er fullvaksinerte må oppholde seg på et Level 1-hotell i sju dager etter innreise. 

Lokale restriksjoner: Den nasjonale nedstengningen opphørte 1. oktober.  Covid-19-tiltakene endrer seg raskt, og det er viktig å følge med på lokale nyhetsmeldinger for å oppdatere seg på situasjonen.

Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder. Brudd på retningslinjene kan føre til bøter og arrestasjon.

Du kan ringe 1906 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg på Sri Lanka

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbud: Helsetilbudet i Colombo er i en normalsituasjon relativt godt, og det finnes flere private sykehus med akseptabel kvalitet. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. 

Denguefeber: En av de største helsefarene er denguefeber, som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Western Province og i urbane strøk. Typiske symptomer er høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk.

Chikungunya: Chikungunya-feber forekommer. Viruset smitter via myggstikk. Typiske symptomer er feber, sterke leddsmerter, hodepine, muskelsmerter, oppkast, kvalme og utslett. Det finnes ingen kurerende behandling eller vaksine mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk.

Drikkevann: Reisende til Sri Lanka bør ikke drikke vann fra kranen. Drikk filtrert vann eller flaskevann.

Vaksine: Det er krav om gulfebervaksine for reisende fra enkelte land i Afrika eller Sør-Amerika.

Tyveri: Tyveri og veskenapping forekommer, og har økt i omfang som følge av den økonomiske situasjonen i landet. Reisende bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.v.

Flom: Flom kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel.

Jordskred: Jordskred forekommer på Sri Lanka og risikoen er høyere i kuperte områder og etter kraftig regnvær.

Tsunami: Øst- og sørkysten av Sri Lanka ble hardt rammet av tsunamien i Indiahavet i 2004. Liknende hendelser kan forekomme igjen som resultat av kraftige jordskjelv til havs.

Buddha-motiver: Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering. Det er forbudt å la seg fotografere med ryggen mot buddhastatuer.

Bekledning: Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Reisende bør alltid dekke til skuldre og knær samt ta av skotøy ved besøk til templer etc.

Lokale sedvaner/lovgivning: Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten. Anti-terrorloven (Prevention of Terrorism Act) som åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse er fortsatt gjeldende.

Helligdager: Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag (poya) er helligdag, og salg av alkohol er i forbindelse med dette forbudt både i utsalg og på restauranter. I tillegg til de buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.

Nødtelefon: +94 (0) 11 2433333 eller 119

Brann: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Politi: 119

Kystvakt: +94 (0) 41 2260265/+94 (0) 41 2260267

Ambulanse: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Turistpoliti: +94 (0) 11 2421451

Ambassadens sentralbord: +94 (0) 11 560 8700
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Sri Lanka. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sri Lanka.