Sri Lanka - reiseinformasjon

Situasjonen på Sri Lanka er stabil, og det har vært få demonstrasjoner i landet de siste månedene. Dersom demonstrasjoner igjen oppstår, kan portforbud bli innført på kort varsel. Nordmenn som besøker Sri Lanka bes medbringe nødvendige medisiner for hele oppholdet og påse at de har gyldig reiseforsikring. Forsyningssituasjonen i landet er fortsatt krevende, se punktet Sikkerhet for mer informasjon.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass: Reisende til Sri Lanka må reise med gyldig pass, med varighet på minst seks måneder fra planlagt utreisedato fra Sri Lanka. Norske nødpass godtas under de samme betingelsene. Grunnlaget for utstedelse av nødpass bør kunne dokumenteres, og ETA med detaljene fra nødpasset må være godkjent før avreise. Merk at nødpass utstedes ved ambassaden i New Delhi og kan ta inntil en uke før det kan utleveres i Colombo. 

e-Visa: Reisende til Sri Lanka som skal besøke Sri Lanka som turister, transitt mer enn 2 dager, eller forretningsreisende må før innreise søke e-Visa på følgende nettsider: srilankiske myndigheter (srilankaevisa.lk).

Ankomstskjema: Reisende som ankommer Sri Lanka kan nå fylle ut ankomstskjema online. Lenke til skjema finnes på nettsidene til immigrasjonsmyndighetene. Skjemaet kan fylles ut tidligst tre døgn før ankomst.

Visum: Det er krav om visum for reisende som skal besøke Sri Lanka som journalister, for personer som skal bosette seg på Sri Lanka, for diplomater og for forretningsreisende som skal oppholde seg i landet utover 30 dager. Besøk nettsidene til Sri Lankas ambassade i Stockholm for mer informasjon.

Forlengelse av visum/oppholdstillatelse: For spørsmål omkring forlengelse av visum eller oppholdstillatelse til Sri Lanka, kontaktes landets immigrasjonsmyndigheter.

Demonstrasjoner: Reisende oppfordres til å holde seg unna store folkemengder og følge med på utviklingen i lokale nyheter dersom demonstrasjoner skulle oppstå. Portforbud kan bli innført på kort varsel.

Forsyningssikkerhet: Strømforsyningen på Sri Lanka er igjen stabil uten planlagte strømbrudd. Det er til tider rasjonering av drivstoff til personbiler og andre kjøretøy, det er viktig å sikre at man har tilstrekkelig drivstoff for å gjennomføre planlagte reiser.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy og veistandarden utenfor motorveiene er varierende.

Norske førerkort er ikke gyldige på Sri Lanka, men med et internasjonalt førerkort kan leieselskaper bistå med å anskaffe en midlertidig kjøretillatelse. De fleste vil allikevel velge å leie bil med sjåfør.

Terror: I lys av terrorangrep i 2019 har sikkerhetstiltak blitt skjerpet på hoteller og ved enkelte religiøse steder. Reisende bes om å utvise aktsomhet, særlig på offentlige plasser, ved bruk av offentlige transportmidler og ved besøk til religiøse steder

Uro/opptøyer: Det har enkelte ganger oppstått etnisk-religiøs uro og utbrudd av vold på Sri Lanka. Slike hendelser vil ofte oppstå uten mye forvarsel.

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering av kvinner er utbredt på Sri Lanka. Kvinner som reiser alene kan være utsatt og bør utvise aktsomhet på kveldstid eller i områder med større menneskeansamlinger, som markeder, mv.

Bading: Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Helsetilbud: Helsetilbudet i Colombo er i en normalsituasjon relativt godt, og det finnes flere private sykehus med akseptabel kvalitet. For øyeblikket utfordres helsetilbudet av akutt medisin- og utstyrsmangel som følge av den økonomiske krisen. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. 

Medisiner: På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet, er det mangel på en rekke medisiner i landet. Reisende som benytter medisiner regelmessig bør ta med seg en tilstrekkelig mengde for oppholdet.

Denguefeber: En av de største helsefarene er denguefeber, som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Western Province og i urbane strøk. Typiske symptomer er høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter.

Chikungunya: Chikungunya-feber forekommer. Viruset smitter via myggstikk. Typiske symptomer er feber, sterke leddsmerter, hodepine, muskelsmerter, oppkast, kvalme og utslett. Det finnes ingen kurerende behandling eller vaksine mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk.

Drikkevann: Reisende til Sri Lanka bør ikke drikke vann fra kranen. Drikk filtrert vann eller flaskevann.

Vaksine: Det er krav om gulfebervaksine for reisende fra enkelte land i Afrika eller Sør-Amerika. Det er mangel på både rabiesvaksine og tetanusvaksine (stivkrampe) på Sri Lanka. Det anbefales derfor at reisende er vaksinert før de ankommer, samt utviser aktsomhet ved interaksjon med dyr. Les også om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Sri Lanka på Folkehelseinstituttets internettsider.

Tyveri: Tyveri og veskenapping forekommer, og har økt i omfang som følge av den økonomiske situasjonen i landet. Reisende bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.v.

Flom: Flom kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel.

Jordskred: Jordskred forekommer på Sri Lanka og risikoen er høyere i kuperte områder og etter kraftig regnvær.

Tsunami: Øst- og sørkysten av Sri Lanka ble hardt rammet av tsunamien i Indiahavet i 2004. Liknende hendelser kan forekomme igjen som resultat av kraftige jordskjelv til havs.

Buddha-motiver: Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering. Det er forbudt å la seg fotografere med ryggen mot Buddha-statuer.

Bekledning: Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Reisende bør alltid dekke til skuldre og knær, samt ta av skotøy, ved besøk til templer, etc.

Lokale sedvaner/lovgivning: Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten. Anti-terrorloven (Prevention of Terrorism Act) som åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse er fortsatt gjeldende.

LHBT+: Srilankisk lov forbyr seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn, men loven er foreslått avskaffet. LHBT+-personer kan fritt besøke Sri Lanka, og få personer støter på utfordringer under slike besøk. Gitt at samfunnet er konservativt, bør både likekjønnede og heterofile avstå fra kyssing eller andre kjærtegn i offentligheten. 

Helligdager: Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag (poya) er helligdag, og salg av alkohol er i forbindelse med dette forbudt både i utsalg og på restauranter. I tillegg til de buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.

Droner: Bruk av private droner i forbindelse med video/ foto o.l. er ulovlig. Informasjon om, og søknad om tillatelse for bruk av drone må gjøres via Civil Aviation Authority – Sri Lanka. Turister har blitt bøtelagt og/eller fengslet for ulovlig bruk av droner.

Nødtelefon: +94 (0) 11 2433333 eller 119

Brann: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Politi: 119

Kystvakt: +94 (0) 41 2260265/+94 (0) 41 2260267

Ambulanse: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Turistpoliti: +94 (0) 11 2421451

Ambassadens sentralbord: + 91 11 4136 3200, fra Norge: 23 95 87 00

Det honorære konsulatet i Colombo: Telefon: +94 (0) 112285049, e-post: NorwayConsularOfficerSL@sltnet.lk

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

 

Sri Lanka. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sri Lanka.