Sri Lanka - reiseinformasjon

De fleste reiser til Sri Lanka gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Generelt er det ikke lenger risiko knyttet til det å være norsk borger i Sri Lanka slik tilfellet var tidligere pga. Norges involvering i fredsprosessen.

Snarveier:

Sikkerhet

Sri Lanka står overfor en noe uklar politisk situasjon grunnet nylige uforutsette endringer av regjeringen.  

Nordmenn bes ta nødvendige forholdsregler, utvise forsiktighet, holde seg unna store folkemengder og demonstrasjoner, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter.

De fleste reiser til Sri Lanka gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Generelt er det ikke lenger risiko knyttet til det å være norsk borger i Sri Lanka slik tilfellet var tidligere pga. Norges involvering i fredsprosessen.

Besøkende nordmenn med srilankisk bakgrunn har vært en utsatt gruppe på Sri Lanka. Enkelte har de siste årene blitt arrestert under anti-terrorismelovgivningen (Prevention of Terrorism Act), en lovgivning som fortsatt er gjeldende og åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse. Sri Lanka publiserte 21. mars en liste (pdf) over 16 organisasjoner og 424 enkeltpersoner som Sri Lankas myndigheter hevder kan knyttes til finansiering av terrorisme.

Borgerkrigen på Sri Lanka endte i 2009 og det har ikke vært registrert terroranslag i landet etter dette. Risikoen for terrorhendelser rettet mot turister anses i dag som lav.

Ordinær kriminalitet, i form av tyverier o.l., forekommer, og man bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.m.

Kredittkortsvindel er utbredt i Sri Lanka, så vær varsom ved bruk av kredittkort, spesielt i butikker. Erfaringsmessig synes minibanker å være sikrere for bruk av kredittkort. Sjekk om mulig din egen konto så snart som mulig etter bruk og at beløp ikke trekkes to ganger.

Sri Lanka har strenge lover mot narkotikaforbrytelser og seksuelt misbruk av barn. Narkotikaforbrytelser kan i teorien medføre dødsstraff.

Trafikkulykker er den hyppigste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er venstrekjøring i Sri Lanka. Trafikkbildet framstår som meget uoversiktlig og sammensatt. Trehjuls motoriserte drosjer, såkalte tuk-tuker, er den mest vanlige form for drosjetransport og disse er ofte innblandet i ulykker. Svindel og utpressing kan forekomme, særlig på kvelds- og nattetider. Kjøring om natten anbefales derfor ikke. Dersom det ikke finnes taksameter i drosjen, bør prisen avtales på forhånd. Busser er også ofte involvert i ulykker. Som reisende bør man vurdere nødvendigheten av å benytte offentlige transportmidler over lengre reisestrekk (leie av bil med sjåfør er relativt rimelig i Sri Lanka). 

Det har de siste årene vært enkelte uroligheter og voldelige demonstrasjoner på Sri Lanka. Reisende bør ikke oppsøke større folkemengder, politiske demonstrasjoner eller andre uroligheter av noe slag, og holde seg orientert fra lokale kjentfolk og media under reisen.

Det er registrert en økning i seksuell trakassering av kvinner. Kvinnelige reisende bør generelt utvise aktsomhet på kvelden og på steder med få mennesker dersom de reiser alene.

Flom og jordskred kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel. I høylandet sentralt på Sri Lanka hender det at jordskred ødelegger hele landsbyer. I mai 2016 døde flere enn 100 mennesker i forbindelse med jordskred og flom, og
om lag 5000 bolighus ble ødelagt. Reisende bør i slike situasjoner holde seg orientert gjennom media, og følge lokale myndigheters råd.

Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsak blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Sri Lanka oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering,no.   

Nødtelefoner: National Help Desk 118, politi 119, Colombo Emergency 2433 333

Ved en nødsituasjon på Sri Lanka vennligst ta kontakt med den norske ambassaden i Colombo på tlf: +94 11 5608 700/ eller pr e-post: emb.colombo@mfa.no
Adresse: 49 Buller’s Lane, Colombo

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger visum for reiser til Sri Lanka. For turistvisum er det mulig å søke online via Sri Lankas Electronic Travel Authority (ETA). Visum gis normalt for 30 dager. Pass må være gyldig i mer enn seks måneder etter planlagt utreisedato. Dersom man ønsker å arbeide i Sri Lanka, må man ha visum for arbeidstillatelse. Dette må være ordnet før innreise enten via arbeidsgiver eller via Sri Lankas ambassade i Oslo. Personer som skal på forretningsreise til Sri Lanka, må søke om «business visa» via Sri Lankas ambassade i Oslo.

Det er viktig å søke riktig type visum før ankomst. Visumet må samstemme med formålet med reisen. Dersom aktiviteter under besøket ligger utenfor visumets tiltenkte målsetning, kan man risikere fengsling og uttransportering. Er du usikker, ta kontakt med Sri Lankas ambassade i Oslo.

For øvrig finnes oppdaterte bestemmelser for innførsel til Sri Lanka på http://www.customs.gov.lk/, http://www.eta.gov.lk/, http://www.immigration.gov.lk/ og på hjemmesidene til Sri Lankas ambassade i Norge.


Helse

Helsetilbudet i Colombo er relativt godt, og det finnes flere private sykehus med god kvalitet. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

En av de største helsefarene er dengue-feber som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Vest-provinsen og i urbane strøk. Det finnes ingen forebyggende medisiner, og man bør derfor beskytte seg godt mot mygg (myggspray, myggnett og klær som dekker kroppen).

For øvrig anbefales å kontakte lege før reise for oppdatert informasjon om nødvendige vaksinasjoner etc. Myndighetene i Sri Lanka har innført egne helsebestemmelser for personer som reiser inn til Sri Lanka fra visse land i Afrika og Sør-Amerika. Alle som reiser inn fra disse landene må forelegge gyldig vaksinasjonssertifikat mot gul feber. Se for øvrig Iamats hjemmesider for mer informasjon.

For øvrig vises det til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.


Praktisk informasjon

Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering.

Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Man har generelt et mer konservativt syn på bekledning, og reisende bør alltid dekke til skuldre og knær samt ta av skotøy ved besøk til templer etc. Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten.

Tidsforskjellen til Norge er + 4,5 timer (med vintertid i Norge) eller + 3,5 timer (med sommertid i Norge). Strømstyrken er den samme som i Norge (220 volt). Ta med støpsel-adapter da det er andre typer stikkontakter på Sri Lanka. Retningsnummer for samtale fra Norge til Sri Lanka er +94. Det er relativt god og stabil mobildekning i hele landet.

Vanlige kredittkort (Visa, Mastercard, AmEx) aksepteres de fleste steder i Colombo og på turisthotellene. Lokal valuta kan veksles på flyplassen eller fås i minibanker i Colombo.

Normale åpningstider er: For banker 0830-1630, for offentlige kontorer 0900-1645 og for butikker 0900-1900.

Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag er helligdag. I tillegg til buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.

Til toppen