Sri Lanka - reiseinformasjon

Utenriksdepartementet innførte 11. mai et reiseråd som fraråder reiser til landet. Reisende som oppholder seg på Sri Lanka bes om å overholde gitte føringer og ha kontakt med sitt reiseforsikringsselskap om forsikringsspørsmål og utreise. Portforbud kan bli gjeninnført på kort varsel. Personer som oppholder seg i landet bes holde seg oppdatert på lokale nyheter og forsikre seg om at man har tilstrekkelig drivstoff for eventuelle reiser. Det er for tiden svært lange køer for drivstoff, og offentlig sektor har blitt bedt om å jobbe kortere arbeidsuker for å spare drivstoff. For mer informasjon, se punktene Innreise, Sikkerhet og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 11.05.2022 - FORTSATT GYLDIG

Sri Lanka - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Reisende til Sri Lanka må reise med gyldig pass, med varighet på minst seks måneder fra planlagt utreisedato fra Sri Lanka. Norske nødpass godtas under de samme betingelsene. Grunnlaget for utstedelse av nødpass bør kunne dokumenteres, og ETA med detaljene fra nødpasset må være godkjent før avreise.

ETA: Reisende til Sri Lanka som skal besøke Sri Lanka som turister eller forretningsreisende i inntil 30 dager, kan søke om Electronic Travel Authorization fra srilankiske myndigheter.

Visum: Det er krav om visum for reisende som skal besøke Sri Lanka som journalister, for personer som skal bosette seg på Sri Lanka, for diplomater og for forretningsreisende som skal oppholde seg i landet utover 30 dager. Besøk nettsidene til Sri Lankas ambassade i Oslo for mer informasjon.

Forlengelse av visum/oppholdstillatelse: For spørsmål omkring forlengelse av visum eller oppholdstillatelse til Sri Lanka, kontaktes landets immigrasjonsmyndigheter.

Demonstrasjoner: Reisende oppfordres til å holde seg unna store folkemengder og følge med på utviklingen i lokale nyheter. Portforbud kan bli innført på kort varsel. Myndighetene har i perioder blokkert tilgangen til sosiale medier, inkludert WhatsApp og Messenger. For øyeblikket fører den økonomiske situasjonen til daglige strømbrudd på tre til seks timer i store deler av landet og usikker forsyning av ulike varer. Reisende bør forsikre seg om at de har tilstrekkelig med medisiner, og ved reiser, tilstrekkelig med drivstoff.

Forsyningssikkerhet: På grunn av Sri Lankas økonomiske utfordringer er det stor mangel på drivstoff  og kokegass. Besøkende bør forsikre seg om at sjåfører har tilgang på nødvendig drivstoff ved reiser. Regelmessige strømbrudd forekommer også i hele landet, for tiden opptil fem timer daglig. Ikke alle mindre hoteller vil ha generatorer, dette bør undersøkes på forhånd.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy og veistandarden utenfor motorveiene er varierende.

Norske førerkort er ikke gyldige på Sri Lanka, men med et internasjonalt førerkort kan leieselskaper bistå med å anskaffe en midlertidig kjøretillatelse. De fleste vil allikevel velge å leie bil med sjåfør.

Terror: I lys av terrorangrep i 2019 har sikkerhetstiltak blitt skjerpet på hoteller og ved enkelte religiøse steder. Reisende bes om å utvise aktsomhet, særlig på offentlige plasser, ved bruk av offentlige transportmidler og ved besøk til religiøse steder

Uro/opptøyer: Det har enkelte ganger oppstått etnisk-religiøs uro og utbrudd av vold på Sri Lanka. Slike hendelser vil ofte oppstå uten mye forvarsel.

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering av kvinner er utbredt på Sri Lanka. Kvinner som reiser alene kan være utsatt og bør utvise aktsomhet på kveldstid eller i områder med større menneskeansamlinger, som markeder, mv.

Bading: Drukningsulykker forekommer hyppig på Sri Lanka og er sammen med trafikkulykker den høyeste døds- og ulykkesårsaken blant utlendinger. Det er sterke understrømmer - og urolig sjø svært mange steder. Det anbefales å være forsiktig ved bading i havet og å konferere med hotell/reiseoperatør om lokale forhold.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge srilankiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Se nettsidene til Epidemiology Unit for informasjon om pandemisituasjonen. Helsetilbudet i landet har i perioder vært overbelastet som følge av et høyt antall innlagte med covid-19.

Innreiserestriksjoner:  Reisende bør konsultere den tilgjengelige informasjonen på nettsiden Hello again Sri Lanka for informasjon om gjeldende regler for ulike kategorier av reisende. Merk at det fortsatt er krav om testing før ankomst for personer som ikke er fullvaksinert. Barn over tolv år som har fått en vaksinedose minst 14 dager før ankomst regnes som fullvaksinerte. Egne krav gjelder for reisende som nylig har hatt covid-19, disse er også beskrevet på nettsiden over.

Koronatest: Fra 1. mars 2022 er det ikke lenger krav om testing før ankomst for fullvaksinerte reisende. Reisende som ikke er fullvaksinerte, må vise en PCR-test gjennomført tidligst 72 timer før flyavgang eller antigen-test (ikke selvtest) utført tidligst 48 timer før avreise.

Forsikring: Det er krav om obligatorisk forsikring som betales via nettsiden People's Insurance Covid19 Insurance (pionline.lk) for alle reisende.

Positiv test: Reisende som tester positivt under opphold på Sri Lanka kan gjennomføre isolasjon på et godkjent hotell eller sykehus. Isolasjonsperioden er sju dager fra avlagt positiv test eller fra symptomstart.

Lokale restriksjoner: Covid-19-tiltakene endrer seg raskt, og det er viktig å følge med på lokale nyhetsmeldinger for å oppdatere seg på situasjonen.

Du kan ringe 1906 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg på Sri Lanka.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbud: Helsetilbudet i Colombo er i en normalsituasjon relativt godt, og det finnes flere private sykehus med akseptabel kvalitet. For øyeblikket utfordres helsetilbudet av akutt medisin- og utstyrsmangel som følge av den økonomiske krisen. Utenfor Colombo, og spesielt utenfor de store byene, er helsetilbudet dårlig. 

Medisiner: På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet, er det mangel på en rekke medisiner i landet. Reisende som benytter medisiner regelmessig bør ta med seg en tilstrekkelig mengde for oppholdet.

Denguefeber: En av de største helsefarene er denguefeber, som spres gjennom mygg og er svært utbredt, særlig i Western Province og i urbane strøk. Typiske symptomer er høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd og muskelsmerter. Det finnes ingen vaksine eller tabletter mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk.

Chikungunya: Chikungunya-feber forekommer. Viruset smitter via myggstikk. Typiske symptomer er feber, sterke leddsmerter, hodepine, muskelsmerter, oppkast, kvalme og utslett. Det finnes ingen kurerende behandling eller vaksine mot sykdommen. Ta derfor forholdsregler mot myggstikk.

Drikkevann: Reisende til Sri Lanka bør ikke drikke vann fra kranen. Drikk filtrert vann eller flaskevann.

Vaksine: Det er krav om gulfebervaksine for reisende fra enkelte land i Afrika eller Sør-Amerika.

Tyveri: Tyveri og veskenapping forekommer, og har økt i omfang som følge av den økonomiske situasjonen i landet. Reisende bør ta alminnelige forholdsregler med hensyn til oppbevaring av penger, pass, m.v.

Flom: Flom kan forekomme i monsuntiden. Dette kan medføre stengte veier og generelle problemer for ferdsel.

Jordskred: Jordskred forekommer på Sri Lanka og risikoen er høyere i kuperte områder og etter kraftig regnvær.

Tsunami: Øst- og sørkysten av Sri Lanka ble hardt rammet av tsunamien i Indiahavet i 2004. Liknende hendelser kan forekomme igjen som resultat av kraftige jordskjelv til havs.

Buddha-motiver: Motiver av Buddha på klær, tatoveringer etc. må unngås da dette kan oppfattes som mangel på respekt for buddhismen og kan i verste fall føre til fengsling og deportering. Det er forbudt å la seg fotografere med ryggen mot buddhastatuer.

Bekledning: Nakenbading og toppløs bading er ikke lov. Reisende bør alltid dekke til skuldre og knær samt ta av skotøy ved besøk til templer etc.

Lokale sedvaner/lovgivning: Man bør ikke ta bilder av militære installasjoner eller soldater på gaten. Anti-terrorloven (Prevention of Terrorism Act) som åpner for fengsling i lengre perioder uten domfellelse er fortsatt gjeldende.

LHBTI: Srilankisk lov forbyr seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn. LHBTI-personer kan allikevel fritt besøke Sri Lanka, og få personer støter på utfordringer under slike besøk. Gitt at samfunnet er konservativt, bør både likekjønnede og heterofile avstå fra kyssing eller andre kjærtegn i offentligheten. 

Helligdager: Nasjonale helligdager varierer for hvert år med månesyklusen. Hver fullmånedag (poya) er helligdag, og salg av alkohol er i forbindelse med dette forbudt både i utsalg og på restauranter. I tillegg til de buddhistiske poyadagene, feires de viktigste helligdager innen islam, hinduisme og kristendom. Nasjonaldagen er 4. februar.

Nødtelefon: +94 (0) 11 2433333 eller 119

Brann: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Politi: 119

Kystvakt: +94 (0) 41 2260265/+94 (0) 41 2260267

Ambulanse: +94 (0) 11 2422222 eller 110

Turistpoliti: +94 (0) 11 2421451

Ambassadens sentralbord: +94 (0) 11 560 8700
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside Kontaktinformasjon for ambassaden

 

Sri Lanka. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sri Lanka.