Surinam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Brasil

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Surinam. Ettersom norsk utenrikstjeneste ikke har noen utsendt tjenestemann på stedet er det vanskelig å innhente utfyllende reiseinformasjon herfra. Vi anbefaler at du leser våre generelle råd og innhenter informasjon om reisemålet før du reiser. For mer informasjon om koronavirus, se under helse.

Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Nordmenn trenger visum for innreise i Surinam. Reisende kan søke om E-Visa på denne nettsiden. Sjekk reglene for innreise god tid i forveien.

Det anbefales sterkt at nordmenn som reiser i Sør-Amerika har med dokumentasjon på gulfebervaksine, som kan vises frem i passkontrollen.

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Surinam. På grunn av høy kriminalitet, ikke minst i hovedstaden, er det likevel viktig å ta forholdsregler på reisen. Nordmenn som oppholder seg i Surinam oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Risikoen for terrorhendelser i Surinam ansees som lav.

Lokale nødnumre ved nødsituasjon: Politi 115, brannvesen 110, ambulanse 113.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Informasjon fra surinamske helsemyndigheter finner man på helseministeriet sine nettsider

Surinam har per tiden stengte grenser for innreise, grunnet økning i covid-tilfeller. Det er ingen kommersielle flyavganger til/fra Surinam per i dag. Det er kun lov å reise inn i Surinam for repatriering eller ved andre unntakstilfeller som må forhånds-godkjennes av surinamske myndigheter. Ved godkjent innreisetillatelse er 7 dagers karantenehotell påbudt (for egen regning og på sted godkjent av myndighetene). Ny PCR-test ved ankomst er obligatorisk.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det medisinske tilbudet i Surinam er svært begrenset. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon. For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Tilfeller av chikungunya- og zikaviruset har blitt påvist i Surinam. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen.

Hiv/aids er også utbredt, og det anbefales å ta vanlige forholdsregler for å unngå eksponering.

Når det gjelder vaksiner og risiko for sykdommer, anbefales det å sjekke Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen

Kriminalitetsnivået i Surinam er lavt sammenlignet med andre karibiske og søramerikanske land, men en økning i ulovlig narkotikahandel har økt omfanget av voldelig kriminalitet. Denne typen kriminalitet utgjør likevel en mindre risiko for turister.

Småskalakriminalitet er utbredt i Parimaribo, Albina, Moengo og på landsbygda. Det er også rapportert om lommetyver og væpnede ran rundt turisthotellene i Parimaribo. Tilreisende bør unngå å ferdes med kontanter og synlige verdisaker i området, særlig etter mørkets frembrudd.

Grunnet landets beliggenhet er Surinam er utsatt for klimaendringer som fører til tørke, oversvømmelser og kraftige vindkast. I kystområdene og i sentrale områder har dette i perioder resultert i store ødeleggelser. Bygninger og infrastruktur i hovedstaden er dårlig sikret og ved kraftig vind bør det utvises forsiktighet.

Oppbevaring og smugling av narkotika gir strenge straffer og høye bøter i Surinam. Pakk alltid bagasjen din selv, ikke frakte bagasje, pakker eller gaver for andre.

Trafikksikkerhet: Det anbefales å utvise stor forsiktighet både som trafikant og fotgjenger. Det er mye trafikkulykker, manglende veibelysning og dårlige veier. Unngå å kjøre etter det har blitt mørkt.

Taxi som bestilles fra kjent selskap eller hotell anses å være trygt fremkomstmiddel.

Norge har ikke en ambassade i Surinam, men er representert ved en honorær konsul i Parimaribo, Mr. Marcel A. Meyer
Telefon: (597) 472 275; 477 805  Fax: (597) 474 431
Adresse: Van Roosmalenstraat 30
Paramaribo - Suriname 
E-post: sunecon@sr.net

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Brasil:

Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28,
CEP 70.418-900 Brasília – DF, Brasil
+55 61 3521 9800
E-post: emb.brasilia@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter:
Tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

 

Surinam. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Surinam