Surinam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Brasil

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Surinam. Ettersom norsk utenrikstjeneste ikke har noen utsendt tjenestemann på stedet er det vanskelig å innhente utfyllende reiseinformasjon herfra. Vi anbefaler at du leser våre generelle råd og innhenter informasjon om reisemålet før du reiser. For mer informasjon om koronavirus, se under helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

Norge har ikke en ambassade i Surinam, men er representert ved en honorær konsul i Paramaribo. 

Risiko for terrorhendelser i Surinam ansees som lav. Kriminalitetsnivået i Surinam er lavt sammenlignet med andre karibiske og søramerikanske land, men en økning i ulovlig narkotikahandel har økt omfanget av voldelig kriminalitet. Slik vold er imidlertid målrettet og oppstår vanligvis i lavinntektsområder. Derfor utgjør denne typen kriminalitet en begrenset risiko for turister.

Småskalakriminalitet er utbredt i Paramaribo, Albina, Moengo og på landsbygda. Bandittvirksomhet og carjacking er en bekymring i byene Albina og Moengo, og langs motorveien mellom Paramaribo og Albina.

Lommetyver, innbrudd og væpnet ran er de mest utbredte forbrytelsene mot utlendinger i de store byene. Besøkende anbefales å unngå å bære store mengder kontanter samt å skjule smykker og andre verdigjenstander. Kriminelle hendelser i nærheten av de store turisthotellene er blitt rapportert. Reisende bør derfor unngå å oppholde seg i umiddelbar nærhet av hotellet etter mørkets frembrudd.

Norske borgere som oppholder seg i Surinam oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjon: Politi 115, brannbil 110, ambulanse 113.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn trenger visum for innreise i Surinam. For mer informasjon kontakt generalkonsulatet i Nederland


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir smittevernråd ved reiser. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen. Tilfeller av Chikungunya-viruset har også blitt bekreftet i Surinam. Det anbefales alltid at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

Ca 1,1 prosent av befolkningen lever med hiv ifølge UNaids/WHO (2012). Derfor anbefales det å ta vanlige forholdsregler for å unngå eksponering.

Det medisinske tilbudet i Surinam er svært begrenset. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon. 


Praktisk informasjon

Tidsforskjell til Norge er UTC-3; tre, fire og fem timer tidsforskjell, avhengig av årstid. Strømnettet er 127 volt, og nasjonal telefonkode er +597.

Internettdomenet er .sr. Myntenhet er surinamsk dollar (SRD).

Normale åpningstider er - butikk: 08.00-16.30 (mandag-torsdag), 08.00-19.00 (fredag) og -14.00 (lørdag), bank: 07.30-14.00 (mandag-fredag)..

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttår, mars/april - langfredag, mars/april -  påske, 1. mai - arbeidernes dag, 1. juli - frigjøringsdagen, 9. august - urfolksdagen, 25. november - republikkens dag, 25. desember - første juledag, 26. desember - Boxing Day