Velg land

Surinam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Brasil

Gyldig pass er nødvendig for innreise til Surinam, men visum er ikke lenger påkrevd for turisme eller familiebesøk. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse. Det er ingen norsk utenriksstasjon i Surinam.

Innreisebestemmelser kan endre seg. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Norske borgere trenger ikke visum ved innreise i Surinam for turisme eller familiebesøk. Reisende med turisme eller familiebesøk som reiseformål må betale en avgift på $25 eller €25. Avgiften kan betales på denne nettsiden. Sjekk alltid regler for innreise god tid i forveien i tilfelle endringer.

Norske borgere som reiser til Surinam fra land med risiko for gulfeber (dvs. andre land i regionen) må ha med dokumentasjon på gulfebervaksine. Det anbefales å ha med dokumentasjon på gulfebervaksine uavhengig av hvor man reiser fra.

Alle barn under 18 år, uansett nasjonalitet, som reiser alene eller kun med den ene forelderen må medbringe en reiseautorisasjon med kopi av godkjent ID/pass informasjon.

De fleste norske reisende har et problemfritt opphold i Surinam. På grunn av høy kriminalitet, ikke minst i hovedstaden, er det likevel viktig å ta forholdsregler på reisen. Nordmenn som oppholder seg i Surinam oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Risikoen for terrorhendelser i Surinam ansees som lav.

Lokale nødnumre: Politi 115, brannvesen 110, ambulanse 113.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg (covid-19.sr).

Fullvaksinerte vise frem vaksinasjonskort eller bevis på gjennomgått Covid-19 sykdom ikke eldre enn seks måneder. Ikke-fullvaksinerte trenger ikke lenger tillatelse fra surinamske myndigheter for å reise inn i landet, men må fremvise resultater av PCR-test tatt innen 48 timer før innreise, eller antigentest tatt innen 24 timer før innreise. Barn under 18 år er unntatt vaksinasjonsreglene. Barn under 12 år er unntatt kravene om PCR/antigen test.  

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023. Koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det. For å ta utskrift av oversikten over dine vaksiner, logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge.

***

Det medisinske tilbudet i Surinam er svært begrenset. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon. For offisielle helsefaglige reiseråd se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Tilfeller av chikungunya- og zikaviruset har blitt påvist i Surinam. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen.

Hiv/aids er også utbredt, og det anbefales å ta vanlige forholdsregler for å unngå eksponering.

Når det gjelder vaksiner og risiko for sykdommer, anbefales det å sjekke Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

Kriminalitetsnivået i Surinam er lavt sammenlignet med andre karibiske og søramerikanske land, men en økning i ulovlig narkotikahandel har økt omfanget av voldelig kriminalitet. Denne typen kriminalitet utgjør en mindre risiko for turister.

Småskalakriminalitet er utbredt i Paramaribo, Albina, Moengo og på landsbygda. Det er også rapportert om lommetyver og ran rundt turisthotellene i Paramaribo. Tilreisende bør unngå å ferdes med kontanter og synlige verdisaker i området, særlig etter mørkets frembrudd.

Grunnet landets beliggenhet er Surinam er utsatt for klimaendringer som fører til tørke, store oversvømmelser og kraftige vindkast. I kystområdene og i sentrale områder har dette i perioder resultert i store ødeleggelser. Bygninger og infrastruktur i hovedstaden er dårlig sikret og ved kraftig vind bør det utvises forsiktighet.

Oppbevaring og smugling av narkotika gir strenge straffer og høye bøter i Surinam. Pakk alltid bagasjen din selv, ikke frakte bagasje, pakker eller gaver for andre.

Trafikksikkerhet: Det anbefales å utvise stor forsiktighet både som trafikant og fotgjenger. Det er mye trafikkulykker, manglende veibelysning og dårlige veier. Unngå å kjøre etter det har blitt mørkt.

Taxi som bestilles fra kjent selskap eller hotell anses å være trygt fremkomstmiddel.

Droner: Det er restriksjoner for bruk av droner i Suriname.

Norge har ikke en ambassade i Surinam, men er representert ved en honorær konsul i Paramaribo, Mrs Gail Meyer
Telefon: +597 8826980
Adresse: Ringweg Zuid #195  
Paramaribo - Suriname 
E-post: gail.meyer@ot-nv.com

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Brasil:

Embaixada Real da Noruega em Brasilia
SES, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 28,
CEP 70.418-900 Brasília – DF, Brasil
+55 61 3521 9800
E-post: emb.brasilia@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter:
Tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Surinam. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Surinam