Surinam - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Brasil

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Surinam. Ettersom norsk utenrikstjeneste ikke har noen utsendt tjenestemann på stedet er det vanskelig for oss å innhente utfyllende reiseinformasjon herfra. Vi anbefaler at du leser våre generelle råd og innhenter informasjon om reisemålet før du reiser.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Praktisk informasjon

Tidsforskjell til Norge er UTC-3; tre, fire og fem timer tidsforskjell, avhengig av årstid. Strømnettet er 127 volt, og nasjonal telefonkode er +597.

Internettdomenet er .sr. Myntenhet er surinamsk dollar (SRD).

Normale åpningstider er - butikk: 08.00-16.30 (mandag-torsdag), 08.00-19.00 (fredag) og -14.00 (lørdag), bank: 07.30-14.00 (mandag-fredag)..

Nasjonale helligdager: 1. januar - nyttår, mars/april - langfredag, mars/april -  påske, 1. mai - arbeidernes dag, 1. juli - frigjøringsdagen, 9. august - urfolksdagen, 25. november - republikkens dag, 25. desember - første juledag, 26. desember - Boxing Day


Sikkerhet

Norge har ikke en ambassade i Surinam, men er representert ved en honorær konsul i Paramaribo. 

Risiko for terrorhendelser i Surinam ansees som lav. Kriminalitetsnivået i Surinam er lavt sammenlignet med andre karibiske og søramerikanske land, men en økning i ulovlig narkotikahandel har økt omfanget av voldelig kriminalitet. Slik vold er imidlertid målrettet og oppstår vanligvis i lavinntektsområder. Derfor utgjør denne typen kriminalitet en begrenset risiko for turister.

Småskalakriminalitet er utbredt i Paramaribo, Albina, Moengo og på landsbygda. Bandittvirksomhet og carjacking er en bekymring i byene Albina og Moengo, og langs motorveien mellom Paramaribo og Albina.

Lommetyver, innbrudd og væpnet ran er de mest utbredte forbrytelsene mot utlendinger i de store byene. Besøkende anbefales å unngå å bære store mengder kontanter samt å skjule smykker og andre verdigjenstander. Kriminelle hendelser i nærheten av de store turisthotellene er blitt rapportert. Reisende bør derfor unngå å oppholde seg i umiddelbar nærhet av hotellet etter mørkets frembrudd.

Norske borgere som oppholder seg i Surinam oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Nødsituasjon: Politi 115, brannbil 110, ambulanse 113.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Nordmenn trenger visum for innreise i Surinam. For mer informasjon kontakt generalkonsulatet i Nederland


Helse

Risiko for denguefeber og malaria, som skyldes virus som overføres ved myggstikk, forekommer hele året. Det anbefales derfor å bruke preventive midler mot myggestikk på reisen. Tilfeller av Chikungunya-viruset har også blitt bekreftet i Surinam. Det anbefales alltid at man sjekker Folkehelseinstituttets hjemmeside for deres anbefalinger i god tid før reisen.

Ca 1,1 prosent av befolkningen lever med hiv ifølge UNaids/WHO (2012). Derfor anbefales det å ta vanlige forholdsregler for å unngå eksponering.

Det medisinske tilbudet i Surinam er svært begrenset. Det er viktig å ha god helseforsikring og tilstrekkelige økonomiske ressurser til en eventuell akutt situasjon.