Sveits - reiseinformasjon

Sveits er et generelt trygt reisemål med lite kriminalitet. Norske borgere trenger ikke visum for innreise. Skal du ferdes eller holde på med ekstremsportsaktiviteter i fjellområdene, må du være ekstra oppmerksom på skred og andre naturforhold.

Husk Pass: Det er krav om gyldig pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett for innreise i Sveits. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover det planlagte oppholdet i Sveits.

Sveits er medlem av Schengen. Norske borgere og utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Sveits.

Det er den enkeltes eget ansvar å ha gyldige reisedokumenter, reiseforsikring, og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Andre reisebevis: Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise i Sveits. Vær oppmerksom på at det også er krav om gyldig oppholdskort fra Norge. Uten et gyldig norsk oppholdskort kan sveitsiske myndigheter nekte utreise fra Sveits.

For lengre opphold i Sveits se Swiss Federal Office for Migration.

Skjerpet grensekontroll: Flere land i Europa har fortsatt midlertidig grensekontroll og krav om pass.

Reise med mindreårige: Sveitsiske myndigheter anbefaler personer som reiser alene med mindreårige barn til Sveits å medbringe fullmakt fra foreldre, forelder eller verge som ikke reiser sammen med barnet.

Reise med dyr: Sveits følger EUs-regler for innførsel av kjæledyr til Sveits. Sjekk med det enkelte flyselskap hva deres regler er. Swiss Air tillater for eksempel små kjæledyr i kabinen etter forhåndsbestilling. Generelt er det mulig å reise til Sveits med kjæledyr, men ikke alle steder tillater overnatting med kjæledyr.

For mer utfyllende informasjon om innreise i Sveits med kjæledyr se reiseinformasjon for dyr (admin.ch).

Sveits er et trygt reisemål for turister og er sikkerhetsmessig sammenlignbart med Norge.

Trafikk: Sveits har et meget godt utbygd vei- og kollektivnett, store internasjonale flyplasser i Zürich, Genève og Basel og noen internasjonale forbindelser til Bern og Lugano. Sveitsiske trafikkregler håndheves forholdsvis strengt. Brudd på trafikkreglene kan straffes med høye bøter og/eller fengsel.

Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet (bankkortformat) er gyldig i Sveits. Digitalt førerkort er ikke gyldig. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring. 

I vintermånedene kan fjelloverganger være stengt. Du kan finne oppdatert informasjon om hvilke veier som er stengt på  TCS-Verkehrsinfo: Stau und Strassenzustand der Schweiz - TCS Schweiz..

Kjernekraft og atomulykker: Det finnes aktive kjernekraftanlegg i Sveits. Det har vært en økt oppmerksomhet rundt atomulykker og beredskap som følge av krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Sveits orienterer seg om situasjonen og følge råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Sveits her: Notfallvorsorge bei radiologischen Ereignissen (admin.ch)

Sveits har et godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Landet har ingen spesielle vaksinekrav.

Forsikringer: Det Europeiske helsetrygdkortet (helsenorge.no) gjelder i EU/EØS-land og i Sveits, men siden helsevesenet er sterkt privatisert kan enkelte helseinstitusjoner likevel kreve betaling på stedet til tross for fremvisning av det Europeiske helsetrygdekortet. Det er da mulig å søke om refusjon av utgiftene i etterkant fra norske eller sveitsiske myndigheter (helfo.no).

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring for alle reisende.

Kriminalitetsnivået er lavt og de fleste reiser til landet går trygt og uten problemer. Reisende bør ta vanlige forholdsregler i alle storbyer for å unngå lommetyveri og annen kriminalitet samt utvise normal aktsomhet på kvelds- og nattestid, særlig i Zürich og Genève, og ved togreisen til nevnte byer.

Risikoen for terrorhendelser i Sveits anses som lav, men flere terrorhendelser i nabolandene Tyskland og Frankrike de siste årene har ført til økt fokus på risiko og beredskap også i Sveits.

Jordskjelv, oversvømmelser og jord- og snøskred gjør fra tid til annen stor skade på bygninger, veier og jernbanenett. Det har har skjedd at enkelte landsbyer har blitt isolert i kortere perioder.

Opphold på fjell: Reisende som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred og bør utstyre seg med egnet sikkerhetsutstyr. Offpiste-kjøring er risikofylt, og bør være i samsvar med lokale regler. Ekstra helseforsikring rettet mot ekstremsport er anbefalt. Ved brudd på regelverk kan en eventuell redningsaksjon føre til erstatningskrav.

For oppdatert informasjon om værforhold og snøskredfare se sveitsiske myndigheters avdeling for snø- og snøskredforskning (SLF).

Legitimasjon: Det er et krav i Sveits at man til enhver tid skal kunne legitimere seg. Du bør alltid ha med deg gyldig pass, nasjonalt ID-kort eller kopi. Pass eller nasjonalt ID-kort er for norske borgere de eneste internasjonalt gyldige legitimasjonsdokumentene.

Drikkevann: Springvann kan trygt drikkes i hele Sveits.

Telefon/Mobildata: Ikke alle norske telefonoperatører tilbyr fri roaming i Sveits. Bruk av mobildata kan være begrenset og dyrt. Sjekk med mobiloperatøren om hvilke priser som gjelder i Sveits.

Droner: Det er tillatt å fly droner flere steder i Sveits. For mer informasjon om hvilke regler som gjelder se følgende lenker: Droneflyvning i Sveits og EU (ch.ch) og restriksjoner og kart (admin.ch).

Nødnummer:
Politi 117
Brann 118
Europeisk nødnummer 112 (telefonen blir besvart av politiet)
Legehjelp 144
Luftambulanse 1414
Veihjelp 140
Veiinformasjon 163
Skredbulletin 187 (jordras, snøras).

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Sveits oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Alle reisende bør ha reiseforsikring i orden.

Kontaktinfo til ambassaden:

Norges ambassade i Bern
Giacomettistrasse 1
CH-3006 Bern, BE

Tel: +41 (0)31 310 55 55 eller +47 23 95 85 00

e-post: emb.bern@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

 

Sveits. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sveits.