Sveits - reiseinformasjon

Sveitsiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettside. For mer informasjon om koronavirus se punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Som følge av situasjonen knyttet til covid-19, så har Sveits utviklet en såkalt reisesjekk på nett, hvor reisende kan få oppdatert og tilpasset informasjon om de siste innreisereglene til og via Sveits som gjelder for reiser fra ulike land.

Husk Pass. For innreise i Sveits trenger man gyldig pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Sveits.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Sveits.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass aksepteres for innreise til Sveits. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort, kan sveitsiske myndigheter nekte deg utreise fra Sveits.

For lengre opphold i Sveits se Swiss Federal Office for Migration.

Skjerpet grensekontroll. Mange land i Europa har innført midlertidig grensekontroll og krav om pass. Kravet om gyldig reisedokument er også innskjerpet hos flyselskapene, slik at man ikke lenger kan reise med bankkort eller førerkort som bevis for sin identitet.

Ved innreise i Sveits er det ikke lenger krav om innreiseskjema, negativ covid-19-test eller gyldig vaksinesertifikat, uansett vaksinestatus. Det er heller ikke krav om reisekarantene ved innreise til Sveits. Fra og med 1. april fjernes alle covid-restriksjoner i Sveits.

Ved innreise fra en stat med såkalt bekymrende virusvarianter, kan strengere tiltak innføres. Per 31.03.22 er ingen land på denne listen.

Reise med mindreårige. Sveitsiske myndigheter anbefaler personer som reiser alene med mindreårige barn til Sveits å medbringe fullmakt fra foreldre/forelder som ikke følger barnet på reisen.

Sveits er et trygt reisemål for turister og er sikkerhetsmessig sammenlignbart med Norge.

Jordskjelv, oversvømmelser og jordskred gjør fra tid til annen store skader på bygninger, veier og jernbanenett i Sveits. Det har forekommet at enkelte landsbyer har blitt isolert.

Folk som ferdes i fjellet bør være oppmerksom på faren for snøskred og bør utstyre seg med egnet sikkerhetsutstyr. Offpiste-kjøring er risikofylt, og bør være i samsvar med lokale regler. Ved brudd på regelverk kan en eventuell redningsaksjon føre til erstatningskrav. For å holde seg oppdatert om aktuell snøskredfare kan man besøke nettsidene til de sveitsiske myndigheters avdeling for snø- og snøskredforskning.

Mange opplever at krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk vekker bekymring. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Sveits orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du finner oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Sveits her: Notfallvorsorge bei radiologischen Ereignissen (admin.ch)

Koronavirus (covid-19): Sveitsiske myndigheter informerer fortløpende om situasjonen på helsemyndighetenes nettside: Coronavirus. Informasjon er tilgjengelig på engelsk, tysk, fransk og italiensk.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sveits har et meget godt utbygd helsevesen og høy standard på sykehus og legetjenester. Landet har ingen spesielle vaksinekrav.

Europeisk helsekort gjelder i utgangspunktet på linje med EU/EØS-land, men da helsevesenet er sterkt privatisert krever en rekke helseinstitusjoner at du betaler for tjenester på stedet til tross for fremvisning av Europeisk helsetrygdekort. En må da selv ta kontakt med norske eller sveitsiske myndigheter for å få utgiftene refundert, men egenandeler kreves som oftest. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helfos nettsider.

Reiseforsikring anbefales som tilleggsforsikring.

Kriminalitetsnivået er lavt og de fleste reiser til landet går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid bør man som i alle storbyer også ta forholdsregler for å unngå lommetyveri og annen kriminalitet samt utvise normal aktsomhet på kvelds- og nattestid ved besøk i Zürich og Genève, og ved togreisen til nevnte byer.

Risikoen for terrorhendelser anses i Sveits som lav, men flere terrorhendelser i nabolandene Tyskland og Frankrike de siste årene har ført til økt fokus på risiko og beredskap også i Sveits.

Sveits har et meget godt utbygd vei- og kollektivnett, store internasjonale flyplasser i Zürich, Genève og Basel og noen internasjonale forbindelser til Bern og Lugano. Sveitsiske trafikkregler håndheves forholdsvis strengt. Brudd på trafikkreglementet kan straffes med høye bøter og/eller fengsel.

Nødnummer:
Politi 117
Brann 118
Europeisk nødnummer 112 (telefonen blir besvart av politiet)
Legehjelp 144
Luftambulanse 1414
Veihjelp 140
Veiinformasjon 163
Skredbulletin 187 (jordras, snøras).

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sveits oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Alle som reiser oppfordres til å ha reiseforsikring i orden.

Ambassadens hjemmeside

 

Sveits. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sveits.