Tadsjikistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Koronasituasjonen i landet er uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Norge har ingen ambassade i landet. Det medfører begrenset bistand ved akutte behov. Eventuelle reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan stadig innføres på kort varsel.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Norske statsborgere kan reise visumfritt til Tadsjikistan i opptil 30 dager. Reisende må imidlertid registrere seg hos innenriksdepartementet innen ti arbeidsdager etter ankomst. De fleste hoteller vil kunne hjelpe med praktisk informasjon om hvordan denne registreringen gjennomføres.  

For innreise i Gorno-Badakhshan autonome region kreves spesialtillatelse i tillegg til vanlig visum. Tillatelse kan fås på tadsjikiske ambassader og konsulater.

Tadsjikistans grenser med naboland kan stenges uten forvarsel.

Mer informasjon om visum til Tadsjikistan via landets ambassade i London finner du her.

Tadsjikistans ambassade i London:
Embassy of Tajikistan
3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA
Telefon: +44 (0) 203 609 8788
E-post: info@tajembassy.org.uk
Internettside.

Tadsjikistans ambassade i Berlin:
Botschaft der Republik Tadschikistan in der Bundesrepublik Deutschland
Perlebergerstr. 43, 10559 Berlin
Telefon: + 49 30 347 93 00 Faks: + 49 30 347 93 029 / 347 93 018
E-post: info@botschaft-Tadschikistan.de
Internettside.

Nordmenn må registrere seg hos myndighetene innen tre dager etter ankomst. Manglende registrering kan medføre bøter og utvisning. Normalt vil hotellet kunne ta hånd om registrering, og det er derfor normalt å avhende passet. Reisende nordmenn bør sørge for å få en kopi av passet mens registreringen foregår. Ved lengre opphold må den reisende sørge for at registreringen til enhver tid en gyldig.

Flyvninger i Tadsjikistan kan kanselleres på kort varsel. Overbooking på lokale fly forekommer.

Reisende til Tadsjikistan oppfordres til å utvise aktsomhet. Trafikkbildet kan være kaotisk, og det er mye uvettig kjøring. Veier utenfor byene er av dårlig standard og ofte må du ha firehjulstrekk. Mørkekjøring på landeveier frarådes. Rasutsatte veistrekninger er sjelden sikret, og enkelte strekninger kan være ufremkommelige på vinterstid. Det er få bensinstasjoner utenfor byene.

Man blir ofte spurt om å vise pass og visum. Det er tilrådelig å alltid ha med pass og godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopi av pass på forskjellige steder.

Risiko for terrorhendelser i Tadsjikistan anses som lav, men kan ikke utelukkes. Reisende nordmenn anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til protester og demonstrasjoner, som slås hardt ned på av myndighetene.

Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære og/eller sikkerhetsmessige interesser. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer.

Homofili er ikke ulovlig, men den tadsjikiske holdningen er konservativ – særlig utenfor byene.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Tadsjikistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Nødtelefoner: Brann 001, politi 002, ambulanse 003, gasslekkasje 004 (ikke engelskspråklig).

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Reisende må holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg og nøye følge tadsjikiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Tadsjikistan kan blant andre være hepatitt A, difteri og tetanus, tyfoidfeber og medikamentell malariaprofylakse.

Sykehusene i Tadsjikistan holder ikke vestlig standard, og kompetanse og materiell er mangelfull, også i hovedstaden. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Tadsjikistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det anbefales derfor å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Matforgiftning forekommer relativt hyppig.

Tyveri og ran av utlendinger forekommer. Kvinner bør unngå å gå ut alene på nattestid, men trakassering kan også oppleves på dagtid.

Det er sporadiske sammenstøt mellom grensestyrker og narkotikasmuglere langs grensen til Afghanistan, spesielt i Gorno-Badakhshan autonome region.

Tadsjikistan ligger i et seismisk aktivt område. Det har vært en økning i antall jordskjelv i Tadsjikistan  i 2016 og 2017. De fleste er små.

Tidlig vår og sommer kan oversvømmelser forekomme som følge av isbreer som smelter. Følg lokale råd og vær oppmerksom på at forholdene kan endre seg raskt.

Snøfall på vinterstid kan medføre forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tadsjikistan er +992. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i hovedstaden. Tadsjikistan ligger på GMT + fem timer.

Tadsjikistan har et sekulært styresett, og de fleste tadsjikere er sunnimuslimer. Mange tadsjikere, særlig kvinner, kler seg i tradisjonell klesdrakt, men det er ingen spesielle krav til klær eller hodebedekning. Det er heller ingen spesielle restriksjoner på salg og konsum av alkohol.

Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet.

Befolkningen i Tadsjikistan er svært gjestfri, men servicen er nødvendigvis ikke like bra alle steder.

Offisielle høytidsdager i Tadsjikistan: 1. januar - første nyttårsdag, 8. mars - den internasjonale kvinnedagen, 21. mars - nauruz førmuslimsk (persisk) nyttår, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 27. juni - til minne om fredsavtalen fra 1997, 9. september - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen),  6. november - grunnlovsdagen, 9. november - den nasjonale forsoningsdagen.

Røyking mens du går på gata er ulovlig og kan medføre bot.

I de store byene kommer det stadig flere minibanker, men ikke på landsbygda. Kort er som oftest ikke akseptert som betalingsmiddel med unntak av internasjonale hoteller. Nasjonal valuta er tadsjikiske somoni. Det er enklest å veksle fra amerikanske dollar. Euro, russiske rubler og kinesiske yuan er også enkelt å veksle. 

Tadsjikisk er offisielt språk og morsmålet til de fleste innbyggerne. Russisk har også offisiell status og spiller en betydelig rolle i hovedstaden i Dusjanbe. Engelsk er lite utbredt, men på fremmarsj.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Den tyske ambassaden i Dusjanbe tilbyr nordmenn i Tadsjikistan å registrere seg på ambassadens liste for krisehåndtering og konsulære saker. For mer informasjon om registrering se hjemmesidene til den tyske ambassaden i Dusjanbe.

 

Tadsjikistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tadsjikistan.