Tadsjikistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Det blir stadig strengere inn- og utreisebegrensninger, samt reisebegrensninger mellom regioner innenlands. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo:
Ole Johan Bjørnøy, ambassadør til Tadsjikistan, seksjon for Russland, Eurasia og regionalt samarbeid, Utenriksdepartementet

Sikkerhet

Reisende til Tadsjikistan oppfordres til å utvise aktsomhet. Trafikkbildet kan være kaotisk og det er mye uvettig kjøring. Mørkekjøring på landeveier frarådes. Rasutsatte veistrekninger er sjelden sikret. Enkelte strekninger kan være ufremkommelige på vinterstid.  

Nordmenn som reiser til Tadsjikistan bør ha gyldig reiseforsikring ettersom Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker.

Alle som skal til regionen bør registrere seg på reiseregistrering.no. På grunn av hyppige politikontroller er det tilrådelig å alltid ha med seg passet, i tillegg til å ta en kopi av både pass og visum.

I grenseområdene til Usbekistan, Kirgisistan og Afghanistan samt noen steder i Rashtdalen finnes det enkelte udetonerte miner. Minene er hovedsakelig plassert utenfor allfarvei og områdene er som regel godt merket.

Tadsjikistan ligger i et seismisk aktivt område.

Risiko for terrorhendelser i Tadsjikistan anses som lav, men kan ikke utelukkes. Reisende nordmenn anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til protester og demonstrasjoner, som slås hardt ned på av myndighetene.

Nordmenn må registrere seg hos myndighetene innen tre dager etter ankomst. Manglende registrering kan medføre bøter og utvisning. Normalt vil hotellet kunne ta hånd om registrering og det er derfor normalt å avhende passet. Reisende nordmenn bør sørge for å få en kopi av passet mens registreringen foregår. Ved lengre opphold må den reisende sørge for at registreringen til enhver tid en gyldig.

I krise- og nødsituasjon kanpublikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Den tyske ambassaden i Dusjanbe tilbyr nordmenn i Tadsjikistan å registrere seg på ambassadens liste for krisehåndtering og konsulære saker. For mer informasjon om registrering se hjemmesidene til den tyske ambassaden i Dusjanbe

Hvem kan be om bistand? Alle norske statsborgere kan be om bistand, men også flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne hjelp under midlertidig opphold i utlandet. Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst 6 måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bosteds- eller oppholdskommunen.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere som vil besøke Tadsjikistan må søke om visum. Det gjøres via den elektroniske portalen til det tadsjikiske utenriksministeriet. Reisende må være oppmerksomme på at innreise i Gorno-Badakhshan autonome region (GBAO) krever spesialtillatelse i tillegg til et vanlig visum. GBAO, med Pamirfjellene og spektakulær natur er et yndet reisemål for turister og utgjør omkring halvparten av Tadsjikistans territorium.

Autorisasjonen kan fås på tadsjikiske ambassader og konsulater, eller ved å sende søknad til det tadsjikiske utenriksministeriet eller innenriksministeriets avdeling for visum og registrering (OVIR) etter innreise i landet. Tadsjikiske myndigheter oppfordrer sponsororganisasjoner (turistbyråer o.l.) til å søke om tillatelse i god tid. Spesialtillatelsen for GBAO er en egen anmerkning i passet som ikke er skrevet på visumet. Regimet håndheves strengt og reisende som blir anholdt i GBAO uten tillatelse risikerer straffeforfølgelse.

Tadsjikistans ambassade i London:
Embassy of Tajikistan
3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA
Telefon: +44 (0) 203 609 8788
E-post: info@tajembassy.org.uk
Internettside: www.tajembassy.org.uk

Mer informasjon om visum til Tadsjikistan via landets ambassade i London finner du her.

Tadsjikistans ambassade i Berlin:
Botschaft der Republik Tadschikistan in der Bundesrepublik Deutschland
Perlebergerstr. 43, 10559 Berlin
Telefon: + 49 30 347 93 00 Faks: + 49 30 347 93 029 / 347 93 018
E-post: info@botschaft-Tadschikistan.de
Internettside: http://www.botschaft-tadschikistan.de


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er så langt ikke rapportert noen tilfeller av koronaviruset i Tadsjikistan. Det er imidlertid registrert tilfeller i alle landene som grenser til de fem sentralasiatiske landene. Det er relativt stort samkvem med Kina i alle de fem sentralasiatiske landene. Tadsjikistan har imidlertid truffet tiltak som strengere grensekontroll og temperaturscreening ved ankomst. Situasjonen kan endre seg raskt og kan for eksempel komme til å medføre karantene etter innreise. Det anbefales å holde seg kontinuerlig oppdatert på utviklingen ved planlegging av reiser til Tadsjikistan.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Tadsjikistan kan blant andre være hepatitt A, difteri og tetanus, tyfoidfeber og medikamentell malariaprofylakse.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Sykehusene i Tadsjikistan holder ikke vestlig standard, og kompetanse og materiell er mangelfull, også i hovedstaden. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

For øyeblikkelig hjelp - 
Ministry of Emergency Situations (24hrs) Tel. +992 372 279 509
Tel. +992 372 231 311
Tel. +992 372 369 474
From local phones 111 
“Shifo” Diagnostic and Medical Center 
Tel.: (992 372) 227-1814
E-post: farma_dushanbe@mail.ru 
Nettsider: www.dlcshifo.tj/eng.htm 
3, Lohuti street Dushanbe  

Prospekt Medical Clinic Tel: (+992 37) 224 3092
Fax: (+992 37) 224 3062

E-post: prospekt-clinic@tajnet.com
Nettsider: www.prospektclinic.com
33, Sanoi Street Dushanbe

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Tadsjikistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke og matforgiftning forekommer relativt hyppig.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tadsjikistan er +992. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i hovedstaden.

Tadsjikistan ligger på GMT + fem timer.

Spenningen på strømnettet i Tadsjikistan er 220 volt, 50 hz. Spenningsstyrken kan ofte være variabel. Kontaktpluggen er den samme som i Norge. Internettdomenet er .tj. Selv om det i de senere årene har blitt noe bedre enkelte steder, er fortsatt store deler av landet sterkt plaget av kroniske strømbrudd hele året. Enkelte områder har kun strøm fire timer om dagen.

I de store byene kommer det stadig flere minibanker, men ikke på landsbygda. Med unntak av internasjonale hoteller er kort som oftest ikke akseptert som betalingsmiddel. Nasjonal valuta er tadsjikiske somoni. Det er enklest å veksle fra amerikanske dollar. Euro, russiske rubler og kinesiske yuan er også enkelt å veksle. 

Offisielle høytidsdager i Tadsjikistan: 1. januar - første nyttårsdag, 8. mars - den internasjonale kvinnedagen, 21. mars - nauruz førmuslimsk (persisk) nyttår, 1. mai - arbeidernes internasjonale kampdag, 27. juni - til minne om fredsavtalen fra 1997, 9. september - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen),  6. november - grunnlovsdagen, 9. november - den nasjonale forsoningsdagen.

Befolkningen i Tadsjikistan er svært gjestfri. Likevel risikerer man av og til å møte på enkelte som ser på service som et fremmedord.

Tadsjikistan har et sekulært styresett og de fleste tadsjikere er sunnimuslimer. Mange tadsjikere, særlig kvinner, kler seg i tradisjonell klesdrakt, men det er ingen spesielle krav til klær eller hodebedekning. Det er heller ingen spesielle restriksjoner på salg og konsum av alkohol.

Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet.

Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære og/eller sikkerhetsmessige interesser. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer. Det anbefales å bære med seg pass eller en bekreftet kopi av passet til enhver tid på grunn av hyppige politikontroller.

Tadsjikisk, som er nært beslektet med dari og farsi, er offisielt språk i landet og morsmålet til de fleste innbyggerne. Russisk har også offisiell status og spiller fortsatt en betydelig rolle i hovedstaden Dusjanbe, selv om språket er på vei tilbake. Den tadsjikiske eliten snakker fortsatt godt russisk, og det store antallet mannlige fremmedarbeidere som reiser til Russland hvert år gjør at reisende vil kunne gjøre seg forstått på russisk de fleste steder. Engelsk er lite utbredt, men er på fremmarsj også her.