Tadsjikistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Norske borgere kan reise visumfritt til Tadsjikistan i opptil 30 dager. Reisende bør vise aktsomhet, særlig i trafikken og i grenseområdene mot Afghanistan og Kirgisistan. Norge har ingen ambassade i landet. Det begrenser muligheten for å gi bistand ved akutte behov.

Visum: Norske statsborgere kan reise visumfritt til Tadsjikistan i opptil 30 dager. Reisende må imidlertid registrere seg hos innenriksdepartementet innen ti arbeidsdager etter ankomst. De fleste hoteller og turoperatører kan bistå med dette. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

For innreise i Gorno-Badakhshan autonome region kreves spesialtillatelse i tillegg til vanlig visum. Tillatelse kan fås på tadsjikiske ambassader og konsulater.

Tadsjikistans grenser med naboland kan stenges uten forvarsel.

Tadsjikistans ambassade i Wien dekker Norge og kan kontaktes for eventuelle spørsmål.

Trafikk: Reisende til Tadsjikistan oppfordres til å utvise aktsomhet. Trafikkbildet kan være kaotisk, og det er mye uvettig kjøring. Veier utenfor byene er av dårlig standard og kan være ufremkommelige vinterstid. Det er få bensinstasjoner utenfor byene.

ID-plikt: Det er ID-plikt i Tadsjikistan, politiet håndhever denne med jevnlige kontroller. Det er tilrådelig å alltid ha med pass og godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopi av pass på forskjellige steder.

Kamphandlinger: Det er sporadiske sammenstøt mellom grensestyrker og narkotikasmuglere langs grensen til Afghanistan, spesielt i Gorno-Badakhshan autonome region. Langs grensen til Kirgisistan forekommer tidvis kamphandlinger. Reisende bør vise ekstra aktsomhet i disse områdene.

Terror: Risiko for terrorhendelser i Tadsjikistan anses som lav, men kan ikke utelukkes. Reisende nordmenn anbefales å holde seg unna eventuelle tilløp til protester og demonstrasjoner, som slås hardt ned på av myndighetene.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Tadsjikistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Tadsjikistan har ett felles nødnummer: 112. Det kan ikke tas for gitt at personalet snakker engelsk.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Det anbefales og sette seg inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd for Tadsjikistan før avreise.

Korona: Tadsjikistan har opphevet alle pandemirelaterte reiserestriksjoner og innreisekrav. Pandemisituasjonen er imidlertid fortsatt uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle reisende, særlig uvaksinerte og personer i risikogrupper, bør derfor utvise aktsomhet. Reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Sykehusene i Tadsjikistan holder ikke vestlig standard, og kompetanse og materiell er mangelfull, også i hovedstaden. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Tadsjikistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det anbefales derfor å ha gyldig reiseforsikring.

Drikkevann: Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

Tadsjikistan er relativt trygt, med unntak av utfordringene som er beskrevet under sikkerhet. Tyveri og ran av utlendinger forekommer det anbefales derfor å vise aktsomhet, særlig nattestid. Svindel i forbindelse med taxiturer er utbredt, det anbefales å avtale pris på forhånd.

Oversvømmelser forekommer jevnlig under snøsmeltingen på våren og tidlig på sommeren. Følg lokale råd og vær oppmerksom på at forholdene kan endre seg raskt.

Tadsjikistan er jordskjelvutsatt.

Religion: Tadsjikistan har et sekulært styresett, og de fleste tadsjikere er sunnimuslimer. Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet.

Bekledning: Mange tadsjikere, særlig kvinner, kler seg i tradisjonell klesdrakt, men det er ingen spesielle krav til klær eller hodebedekning. Kvinner som går alene kan oppleve trakassering, særlig nattestid.

Alkohol: Det er ingen spesielle restriksjoner på salg og konsum av alkohol. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer.

Fotografering: Vær varsom med å ta bilder på steder som kan oppfattes å ha militære og/eller sikkerhetsmessige interesser.

LHBTI+: Homofili er ikke forbudt, men den tadsjikiske holdningen er konservativ – særlig utenfor byene.

Røyking mens du går på gata er ulovlig og kan medføre bot.

Telefon: Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tadsjikistan er +992. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i hovedstaden. Tadsjikistan ligger på GMT + fem timer.

Valuta: I de store byene kommer det stadig flere minibanker, men ikke på landsbygda. Kort er som oftest ikke akseptert som betalingsmiddel med unntak av internasjonale hoteller. Nasjonal valuta er tadsjikiske somoni. Det er enklest å veksle fra amerikanske dollar. Euro, russiske rubler og kinesiske yuan er også enkelt å veksle. 

Språk: Tadsjikisk er offisielt språk og morsmålet til de fleste innbyggerne. Russisk har også offisiell status og spiller en betydelig rolle i hovedstaden i Dusjanbe. Engelsk er lite utbredt, men på fremmarsj.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no

Den tyske ambassaden i Dusjanbe tilbyr nordmenn i Tadsjikistan å registrere seg på ambassadens liste for krisehåndtering og konsulære saker. For mer informasjon om registrering se hjemmesidene til den tyske ambassaden i Dusjanbe.

 

Tadsjikistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tadsjikistan.