Velg land

Tanzania - reiseinformasjon

Koranbrenninger i Europa har ført til reaksjoner i flere land. Risikoen for terroranslag mot vestlige mål har økt. Vær forsiktig på steder hvor mange folk samles, eksempelvis ved offentlige møteplasser, turistattraksjoner, kirker, synagoger, ambassader og konsulater. For informasjon om koronavirus og innreiseregler til Tanzania fastland og Zanzibar, se under punktet Innreise/mellomlanding/utreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 14. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Tanzania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til de delene av Mtwara-regionen som grenser mot Mosambik.

Tanzania fastland:  Alle reisende til Tanzania fastland bør være fullvaksinerte for covid-19. For ytterligere informasjon, se Tanzanias Travel Advisory nr. 12  gyldig fra 12. januar 2023.

Zanzibar:  Alle reisende til Zanzibar bør være fullvaksinerte for covid-19.  For ytterligere informasjon, se Zanzibars siste Travel Advisory nr. 15 gyldig fra 1. februar 2023.

Norske borgere som ønsker å besøke Tanzania trenger visum.

Visum kan ordnes ved innreise (på flyplassen eller grenseoverganger). Det er enkelt å få turistvisum ved innreise. Visumet har en varighet på tre måneder. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter innreise.

Man kan også søke visum i forkant ved å kontakte Embassy of the United Republic of Tanzania:

Näsby Alle 6, 183 55 Täby,
Stockholm, Sverige
mailbox@tanemb.se

For mer informasjon om visum til Tanzania, se hjemmesiden til Tanzanias immigrasjonsmyndigheter.

Det er nå også mulig å søke om e-visa til Tanzania. Mer informasjon finnes på nettsiden Immigration Department - Entry Requirements and Visa Information.

Om en kommer fra land med gulfeber, må vaksinasjonskort med gyldig gulfebervaksine forevises.

Terrorisme: Koranbrenninger har ført til reaksjoner i flere land. Trusselnivået er høynet, inkludert i Dar es Salaam. Populære oppholdssteder for vestlige borgere kan være utsatt. Norske borgere bør gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet, unngå store forsamlinger og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Landsbyer langs grensen til Mosambik, i Mtwara-regionen helt sør i Tanzania har siden 2020 vært utsatt for sporadiske angrep. Angrepene er trolig utført av væpnede grupper som antas å ha kommet inn fra konfliktområdene i Nord-Mosambik.

Transport: Det er mange trafikkulykker i Tanzania. Vær kritisk til hvilke kjøretøy og sjåfører du benytter. Busser er stadig involvert i alvorlige ulykker med dødelig utfall. Unngå å kjøre på landeveien i mørket.

Skal du ta ferge eller annen båttransport, bør du vurdere båtens sjødyktighet før du går om bord. Kjøp billetter gjennom seriøse reisebyråer eller rederiets egne salgskontorer.

Politisk uro: Demonstrasjoner/sosial uro har ikke vært en utfordring de siste årene i Tanzania. Tidligere erfaring har vist at demonstrasjoner som utfordres av politi kan utvikle seg til voldelig sammenstøt.

Piratvirksomhet: Det har vært en markant nedgang i piratangrep i havområdene utenfor Somalia og nabolandene. Men det har tidligere vært angrep så langt sør som utenfor Mosambik, og foreløpig faren for angrep er fortsatt til stede.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør  holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykehusstandarden i Tanzania er generelt sett lav. Dette gjelder også Zanzibar.  Evakuering til Kenya, Sør-Afrika -  eller hjem til Norge – kan derfor bli nødvendig hvis mer alvorlig sykdom eller skade skulle oppstå. Det er følgelig meget viktig at den enkelte har en god og fullt ut dekkende reiseforsikring under opphold i Tanzania.

Da malaria er utbredt kan det være hensiktsmessig å bruke malariaprofylakse under oppholdet i Tanzania og Zanzibar.

Medisinske klinikker/sykehus i Dar es Salaam:

IST Medical Scheme Clinic
Ruvu Street, International School of Tanganyika Campus
Masaki
Tlf.:  0718 783393, 0746 499411, 0688 783391, 0784 783393 og 0684 7833920
E-post:  istclinic@istclinic.com

Premier Care Clinic & Pharmacy
259 Ali Hassan Mwinyi Rd, Namanga
Tlf.:   022 2668320, 022 2668385, 0752-/0745-/0715-254642   
E-post:  info@premiercareclinic.com

Aga Khan Hospital
Telefon: (255) (22) 21151521-3

Medisinsk klinikk/sykehus på Zanzibar:

Tasakhtaa Global Hospital
Vuga area
Zanzibar
+255 24 2232341

Alt ferskvann i Tanzania må ansees å utgjøre risiko for å pådra seg parasittsykdommer. Bading, vasking og vading i innsjøer (f.eks. Victoria-sjøen) eller elver og stillestående vann kan være farlig.

Malaria finnes i hele Tanzania, med unntak av visse fjellområder. I Tanzania er det derfor helt nødvendig å følge de forholdsregler som leger anbefaler til beskyttelse mot malaria. Det er også viktig å ta enkle forholdsregler som å dekke til armer og ben om kvelden, bruke myggmiddel og sove under myggnett, i tillegg til behandling med legemidler.

Ved mistanke om malaria må lege søkes straks.

Til tider kan en ha tilfeller av dengue-feber i noen deler av landet. Dengue-feber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg.

Gulfebervaksine er påkrevet om en kommer fra områder med fare for smitte, men dette er ikke tilfelle om en kommer direkte fra Europa. Reisende anbefales imidlertid å gjøre seg kjent med kapittelet «Reisevaksinasjon» på FHI sine hjemmesider før avreise.

Det anbefales også at reisende er fullvaksinerte (covid-19).

Man bør konsekvent holde seg til drikkevann levert på flasker.

Det anbefales å vise forsiktighet når man beveger seg utendørs. Verdisaker bør ikke bæres åpenlyst, og ferdsel til fots etter mørkets frembrudd anbefales ikke.

Alle besøkende, og særlig kvinner, bør unngå å gå alene langs veien og på isolerte områder på strendene.

Veskenapping, som oftest fra passerende biler eller motorsykler, er et kjent problem, særlig i Dar es Salaam.

Dersom man blir utsatt for uheldige hendelser – enten en ulykke eller at en blir frastjålet verdisaker, bør en henvende seg til nærmeste politistasjon. Dette er spesielt viktig i forhold til reiseforsikring.

Det har vært flere «taxi-ran» i de store byene. Ikke aksepter tilbud om transport fra fremmede eller piratdrosjer. Er det en ekstra person som skal være med i drosjen (venn/kjent) av sjåføren, gå ut og ta neste bil. Det anbefales å be hotellet om å ordne transport. Spør om å få navn/telefonnummer så du kan avtale med sjåføren direkte.

Risiko for naturkatastrofer er ikke større i Tanzania enn i andre land. Tanzania har to regntider; den ”lille” regntiden i november/desember, og den ”store” regntiden fra mars til juni. Under regntiden kan veiene bli meget glatte og ufremkommelige.

Engelsk og swahili er offisielle språk i Tanzania, men engelskkunnskapen er varierende og generelt ikke så god som i de øvrige, tidligere britiske koloniene i Afrika.

En bør alltid ha med gyldig identifikasjonspapirer, gjerne kopi av pass hvor det fremgår at du har gyldig visum/oppholdstillatelse el.

Ingen former for narkotika er tillatt i Tanzania. Personer som pågripes med narkotika kan påregne straffeforfølgelse og strenge straffer dersom en blir dømt.

Det forekommer korrupsjon i Tanzania – også innen politiet og andre offentlige instanser. Ikke aksepter ikke-legitimerte krav om penger (bøter, «avgifter» el.) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort, og forklart/dokumentert hva du skal betale/hvorfor og krev offisiell kvittering.

Du bør respektere lokale tradisjoner, skikker, lover og religioner til alle tider og være bevisst på dine handlinger for å sikre at du ikke fornærmer noen.

Som turist i muslimske områder er det viktig å være nøye med å følge kleskode og unngå å nyte alkohol andre steder enn på restauranter som har tillatelse til å servere alkohol. Spesielle forholdsregler bør tas under ramadan. Når man beveger seg på offentlige steder, bør kvinner alltid ha klær som dekker skuldre, knær og navle. Under de religiøse høytidene (ramadan) anbefales en å unngå å spise i det offentlige rom mellom soloppgang og solnedgang.

LHBTI: Det er forbud mot homoseksualitet og seksuell atferd som ikke anses som passende ifølge tanzaniansk lov. Reisende oppfordres til å holde en lav profil og ikke være aktive på sosiale medier om dette temaet under opphold i Tanzania.

Droner: Droner er tillatt i Tanzania, men strengt regulert.  Man må ha sertifikat fra hjemlandet på at en kan fly en drone og det må også søkes om tillatelse fra Tanzania Civil Aviation Authority – TCAA.  For mer informasjon om droner i tanzania kan en lese her https://drone-lawscom/drone-laws-in-Tanzania

Royal Norwegian Embassy
Cnr. Garden Avenue/Mirambo Street
P.O. Box 2646
Dar es Salaam
Tanzania

Ved en nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på

+255 22 216 3100 eller +47 23 95 56 00,
e-post: emb.daressalaam@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

 

Tanzania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tanzania.

 

Norge har konsulat i Arusha – tlf +255754276980 og +255784276981 og e-post: norw.consulate.arusha@gmail.com