Tanzania - reiseinformasjon

Koranbrenninger i Europa og eskaleringen i Israel-Palestina-konflikten har ført til reaksjoner i flere land. Risikoen for terroranslag mot vestlige mål, har økt. Vær forsiktig på steder hvor mange folk samles, eksempelvis ved offentlige møteplasser, turistattraksjoner, kirker, synagoger, ambassader og konsulater.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 14. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Tanzania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til de delene av Mtwara-regionen som grenser mot Mosambik.

Norske borgere som ønsker å besøke Tanzania trenger visum.

Visum kan ordnes ved innreise (på flyplassen eller grenseoverganger). Det er enkelt å få turistvisum ved innreise. Visumet har en varighet på tre måneder. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter innreise.

Man kan også søke visum i forkant ved å kontakte Embassy of the United Republic of Tanzania:

Näsby Alle 6, 183 55 Täby,
Stockholm, Sverige
mailbox@tanemb.se

For mer informasjon om visum til Tanzania, se hjemmesiden til Tanzanias immigrasjonsmyndigheter.

Det er nå også mulig å søke om e-visa til Tanzania. Mer informasjon finnes på nettsiden Immigration Department - Entry Requirements and Visa Information.

Om en kommer fra land med gulfeber, må vaksinasjonskort med gyldig gulfebervaksine forevises.

Terrorisme: Koranbrenninger og eskaleringen i Israel-Palestina-konflikten har ført til reaksjoner i flere land. Trusselnivået er høynet i Tanzania, inkludert i Dar es Salaam. Populære oppholdssteder for vestlige borgere slik som hoteller, restauranter, gudshus, og forsamlingssteder kan være utsatt. Norske borgere bør gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet, unngå store forsamlinger og lytte til råd fra lokale myndigheter.

Trusselnivået er høyest i Mtwara-regionen helt sør i Tanzania. Her har det siden 2020 vært sporadiske angrep. Angrepene er trolig utført av væpnede grupper som antas å ha kommet inn fra konfliktområdene i Nord-Mosambik. Bortføring kan også være en risiko. Naboregionen Lindi kan periodevis også ha et høyere trusselnivå.

Transport: Det er mange trafikkulykker i Tanzania. Busser er stadig involvert i alvorlige ulykker med dødelig utfall. Ferdsel til fots eller med to- og trehjuls motorsykler (tuktuk) er også forbundet med risiko. Vær kritisk til hvilke kjøretøy og sjåfører du benytter da det forekommer eksempler på at vestlige borgere er blitt bortført for kortere tid, som oftest for økonomisk vinning. Unngå å kjøre på landeveien i mørket.

Skal du ta ferge eller annen båttransport, bør du vurdere båtens sjødyktighet før du går om bord. Kjøp billetter gjennom seriøse reisebyråer eller rederiets egne salgskontorer.

Politisk uro: Demonstrasjoner/sosial uro har ikke vært en utfordring de siste årene i Tanzania. Tidligere erfaring har vist at demonstrasjoner som utfordres av politi kan utvikle seg til voldelig sammenstøt.

Piratvirksomhet: Det har vært en markant nedgang i piratangrep i havområdene utenfor Somalia og nabolandene. Men det har tidligere vært angrep så langt sør som utenfor Mosambik, og faren for angrep er fortsatt til stede.

Sykehusstandarden i Tanzania er generelt sett lav. Dette gjelder også Zanzibar. Evakuering til Kenya, Sør-Afrika eller hjem til Norge kan derfor bli nødvendig hvis mer alvorlig sykdom eller skade skulle oppstå. Det er derfor ekstra viktig at du har en god reiseforsikring som tar høyde for dette når du planlegger å oppholde deg i Tanzania.

Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglig reiseråd. Du finner råd om smittevern og vaksiner på Folkehelseinstituttet sider om Tanzania

Medisinske klinikker/sykehus i Dar es Salaam:

IST Medical Scheme Clinic
Ruvu Street, International School of Tanganyika Campus
Masaki
Tlf.:  0718 783393, 0746 499411, 0688 783391, 0784 783393 og 0684 7833920
E-post:  istclinic@istclinic.com

Premier Care Clinic & Pharmacy
259 Ali Hassan Mwinyi Rd, Namanga
Tlf.:   022 2668320, 022 2668385, 0752-/0745-/0715-254642   
E-post:  info@premiercareclinic.com

Aga Khan Hospital
Telefon: (255) (22) 21151521-3

Medisinsk klinikk/sykehus på Zanzibar:

Ampola Tasakhtaa Hospital
Vuga area
Zanzibar
+255 24 2232341

Drikkevann: Hold deg konsekvent til drikkevann på flaske.

Parasitter: Det er en reell risiko for å pådra seg parasittsykdommer fra ferskvann i Tanzania. Å bade, vasse eller vaske seg i innsjøer (f.eks. Victoria-sjøen), elver eller stillestående vann kan av den grunn være farlig.

Malaria: Malaria finnes i hele Tanzania, med unntak av visse fjellområder. Det er derfor helt nødvendig å følge medisinske anbefalinger om beskyttelse mot malaria. Dekk til armer og ben om kvelden, bruk myggmiddel, sov under myggnett og bruk legemidler som er anbefalt. Oppsøk lege straks om du mistenker at du er smittet med malaria.

Denguefeber: Denguefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg. Tilfeller av denguefeber kan i perioder forekomme i noen deler av landet.

Gulfeber: Gulfebervaksine er påkrevd om du kommer fra områder med fare for smitte. Det er ikke påkrevd dersom du reiser direkte fra Europa.

Det anbefales å vise forsiktighet når man beveger seg utendørs. Verdisaker bør ikke bæres åpenlyst, og ferdsel til fots etter mørkets frembrudd anbefales ikke.

Alle besøkende, og særlig kvinner, bør unngå å gå alene langs veien og på isolerte områder på strendene.

Veskenapping, som oftest fra passerende biler eller motorsykler, er et kjent problem, særlig i Dar es Salaam.

Dersom man blir utsatt for uheldige hendelser – enten en ulykke eller at en blir frastjålet verdisaker, bør en henvende seg til nærmeste politistasjon. Dette er spesielt viktig i forhold til reiseforsikring.

Det har vært flere «taxi-ran» i de store byene. Ikke aksepter tilbud om transport fra fremmede eller piratdrosjer. Er det en ekstra person som skal være med i drosjen (venn/kjent) av sjåføren, gå ut og ta neste bil. Det anbefales å be hotellet om å ordne transport. Spør om å få navn/telefonnummer så du kan avtale med sjåføren direkte.

Risiko for naturkatastrofer er ikke større i Tanzania enn i andre land. Tanzania har to regntider; den ”lille” regntiden i november/desember, og den ”store” regntiden fra mars til juni. Under regntiden kan veiene bli meget glatte og ufremkommelige.

Engelsk og swahili er offisielle språk i Tanzania, men engelskkunnskapen er varierende og generelt ikke så god som i de øvrige, tidligere britiske koloniene i Afrika.

En bør alltid ha med gyldig identifikasjonspapirer, gjerne kopi av pass hvor det fremgår at du har gyldig visum/oppholdstillatelse el.

Ingen former for narkotika er tillatt i Tanzania. Personer som pågripes med narkotika kan påregne straffeforfølgelse og strenge straffer dersom en blir dømt.

Det forekommer korrupsjon i Tanzania – også innen politiet og andre offentlige instanser. Ikke aksepter ikke-legitimerte krav om penger (bøter, «avgifter» el.) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort, og forklart/dokumentert hva du skal betale/hvorfor og krev offisiell kvittering.

Du bør respektere lokale tradisjoner, skikker, lover og religioner til alle tider og være bevisst på dine handlinger for å sikre at du ikke fornærmer noen.

Som turist i muslimske områder er det viktig å være nøye med å følge kleskode og unngå å nyte alkohol andre steder enn på restauranter som har tillatelse til å servere alkohol. Spesielle forholdsregler bør tas under ramadan. Når man beveger seg på offentlige steder, bør kvinner alltid ha klær som dekker skuldre, knær og navle. Under de religiøse høytidene (ramadan) anbefales en å unngå å spise i det offentlige rom mellom soloppgang og solnedgang.

LHBTI: Det er forbud mot homoseksuelle handlinger etter tanzaniansk lov. Loven er utydelig formulert, og kan omfatte andre seksuelle handlinger som oppfattes å være i strid med lokal kultur. LHBTI+ personer er utsatte for sosialt stigma og hets. Reisende oppfordres til å være forsiktige og utvise skjønn rundt egen trygghet under opphold i Tanzania.

Droner: Droner er tillatt i Tanzania, men strengt regulert.  Man må ha sertifikat fra hjemlandet på at en kan fly en drone og det må også søkes om tillatelse fra Tanzania Civil Aviation Authority – TCAA.

Royal Norwegian Embassy
Cnr. Garden Avenue/Mirambo Street
P.O. Box 2646
Dar es Salaam
Tanzania

Ved en nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på

+255 22 216 3100 eller +47 23 95 56 00,
e-post: emb.daressalaam@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

 

Tanzania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tanzania.