Tanzania - reiseinformasjon

Tanzania krever at en må fremvise negativ covid-19-test som er tatt maksimum 72 timer før innreise til Tanzania. Dette gjelder også for landets egne borgere. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 17. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 14. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Tanzania - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til de delene av Mtwara-regionen som grenser mot Mosambik.

Sikkerhet

Det er forbud mot homoseksualitet og seksuell atferd som ikke anses som passende ifølge tanzaniansk lov, oppfordres reisende til å holde en lav profil og ikke være aktive på sosiale medier om dette temaet under opphold i Tanzania.

Det er en mange trafikkulykker i Tanzania. Årsakene er høy hastighet, at trafikkreglene ikke overholdes, lav teknisk standard på kjøretøyene, dårlig veistandard og begrenset kjøreopplæring. Turister bør være kritiske til hvilke kjøretøy og sjåfører som benyttes. Busser er stadig involvert i alvorlige ulykker med dødelig utfall. Det advares mot å kjøre på landeveien i mørket.

Skal du ta ferge eller annen båttransport, så vurder båtens sjødyktighet før du går om bord - er du i tvil bli igjen på kaia. Hvis du er i tvil om en ferge er overlastet eller på annen måte ikke synes sjødyktig, bør du ikke gå ombord. Kjøp billetter gjennom seriøse reisebyråer eller rederiets egne salgskontorer.

Det anbefales å vise forsiktighet når man beveger seg utendørs, verdisaker bør ikke bæres åpenlyst, ferdsel til fots etter mørkets frembrudd anbefales ikke. Fotgjengere oppfordres til å være forsiktige da bilister ikke viser særlig hensyn til fotgjengere.

Alle besøkende, og særlig kvinner, bør unngå å gå alene langs veien og på isolerte områder på strendene. Unngå å gjøre deg til et mål for ranere og lommetyver ved å bære kameraer/videoutstyr synlig eller ha på dyrt utseende smykker og klokker. Ta heller ikke med store summer kontanter - og ikke lommebok og pass i baklomme/sekk/stor vesker.

Veskenapping, som oftest fra passerende biler eller motorsykler, er et omfattende problem, særlig i Dar es Salaam. Det er flere eksempler på at veskenapping fra biler eller motorsykler har ført til alvorlige personskader eller at offeret har omkommet.

Dersom man blir utsatt for uheldige hendelser – enten en ulykke eller at en blir frastjålet verdisaker, bør en henvende seg til nærmeste politistasjon. Dette er spesielt viktig i forhold til reiseforsikring.

Tanzania har opprettet en egen enhet, «Tourist Police», som opererer i Dar es Salaam og i nærheten av de største turiststedene. De fleste større hotellene skal ha kontaktinformasjon til «Tourist Police».

Det har vært flere «taxi-ran» i Dar es Salaam og til dels i Arusha-området. Ikke aksepter tilbud om transport fra fremmede eller piratdrosjer. Du bør alltid be om offisiell identifikasjon før du setter deg inn en taxi. Er det en ekstra person som skal være med i drosjen (venn/kjent) av sjåføren, gå ut og ta neste bil. Det anbefales å be hotellet om å ordne transport. Spør om å få navn/telefonnummer så du kan avtale med sjåføren direkte.

Demonstrasjoner/sosial uro har ikke vært en utfordring de siste årene i Tanzania. Tidligere erfaring har vist at demonstrasjoner som utfordres av politi kan utvikle seg til voldelig sammenstøt.

Det er ikke stor fare for kidnapping og bortføring i Tanzania. 

Det har i 2020 forekommet voldelige angrep på landsbyer i Mtwara-regionen, langs grensen til Mosambik, utført av væpnede grupper som antas å ha kommet inn fra konfliktområdene i Nord-Mosambik.

Det har vært en markant nedgang i sjørøverangrep i havområdene utenfor Somalia og nabolandene. Men det har tidligere vært angrep så langt sør som utenfor Mosambik, og foreløpig anses ikke faren som over.

Risiko for naturkatastrofer i form av jordskjelv, tsunamier etc. er ikke større i Tanzania enn i andre land. Tanzania har to regntider; den ”lille” regntiden i november/desember, og den ”store” regntiden fra mars til juni.   Under regntiden blir spesielt de veiene som ikke har noen form for fast dekke meget glatte og ufremkommelige – noe man bør ha i mente om man planlegger lengre safarier under regntidsperiodene.  De større elvene kan under regntidene på relativt kort varsel gå over sine bredder – noe som kan innebære en risiko i fall man beveger seg omkring i terrenget uten kvalifisert guide/veiviser.

Ambassaden vil på det sterkeste anbefale at norske borgere som skal på ferie til Tanzania eller ha et lengre opphold i landet, registrerer seg på Utenriksdepartementets nettsider for reiseregistrering.

Reise- og helseforsikring anbefales.

Lokale nødnumre er: Politi, brannvesen, ambulanse 112, police control room 0713-323999/2194401, 

I Dar es Salaam: Aga Khan Hospital (255) (22) 21151521-3, Muhimbili Hospital 2151351-2/2151298 og IST Medical Scheme Clinic 0754-783393.

Norge har ambassade i Dar es Salaam og konsulat på Zanzibar og i Arusha.

Ved en nødsituasjon kan ambassaden kontaktes på
Kgl. Norsk Ambassade,
Dar es Salaam:
+255 22 216 3100 eller +47 23 95 56 00, 
e-post: emb.daressalaam@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs operative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Alle reisende til Tanzania må fylle ut informasjonsskjema på nett, tidligst 24 timer før avreise, se Traveller's health surveillance form.   

Nytt reiseråd fra Tanzania krever at en må fremvise negativ covid-19-test som er tatt maksimum 72 timer før innreise til Tanzania.  Dette gjelder også for landets egne borgere.

I tillegg blir en testet ved ankomst. Testen koster 25 USD og må betales av den reisende.  Mer informasjon finnes i råd til reisende 4. mai.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere som ønsker å besøke Tanzania trenger visum.

Visum kan ordnes ved innreise (på flyplassen eller grenseoverganger). Det er enkelt å få turistvisum ved innreise. Visum til Tanzania koster for tiden 50 US dollar. Visumet har en varighet på tre måneder. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter innreise.

Man kan også søke visum i forkant ved å kontakte Embassy of the United Republic of Tanzania
Näsby Alle 6, 183 55 Täby,
Stockholm, Sverige
mailbox@tanemb.se

Dersom en ordner visum ved ambassaden i Stockholm, begynner visumet å løpe fra den dagen det er utstedt.

For mer informasjon om visum til Tanzania, se hjemmesiden til Tanzanias immigrasjonsmyndigheter. Her finnes informasjon om forskjellig typer visum og oppholdstillatelser som trengs for næringsliv, studenter og frivillige – eller for betalt arbeid i Tanzania.

Det er nå også mulig å søke om e-visa til Tanzania. Mer informasjon finnes her; Immigration Department - Entry Requirements and Visa Information.

Om en kommer fra land med gulfeber, må vaksinasjonskort med gyldig gulfebervaksine forevises.


Helse

Koronavirus (covid-19): Tanzania har et ukjent antall tilfeller av koronasmitte. Norske reisende bør  holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For generelle oppdateringer henvises det til nettsidene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykehusstandarden i Tanzania er generelt sett lav.  Dette gjelder også Zanzibar.  Evakuering til Kenya, Sør-Afrika -  eller hjem til Norge – kan derfor bli nødvendig hvis mer alvorlig sykdom eller skade skulle oppstå. Det er følgelig meget viktig at den enkelte har en god og fullt ut dekkende reiseforsikring under opphold i Tanzania. 

Da malaria er utbredt kan det være hensiktsmessig å bruke malariaprofylakse under oppholdet i Tanzania og Zanzibar. 

Medisinske klinikker: IST Medical Scheme Clinic ligger like ved International School of Tanganyika i Masaki og drives av to nederlandske leger, Dr. Belia Klaassen og Dr. Ype Smit.
Telefon: +255-(0)22-2601307 and 2601308
Mobil: + 255- (0)784-783393
Faks nummer: + 255-(0)22-2600127
Nødtelefon: +255-(0)754-783393
E-post: istclinic@istafrica.com

Premier Care Clinic 
259 Ali Hassan Mwinyi Rd, Namanga, Kinondoni, like ved Best Bite restauranten.
Leger: Dr. Omar Awadh og Dr. Pierre Bervas
Telefon: (255) (22) 266-8385
Mobil: 0754-783200/0713-552257

Aga Khan Hospital
Telefon: (255) (22) 21151521-3

Alle som planlegger å reise til Tanzania bør kontakte sin fastlege eller reisepoliklinikk i Norge i god tid (minst fire uker) før avreise for råd og veiledning vedrørende nødvendige vaksinasjoner og andre helseråd, inklusive reiseapotek, prevensjon og forebygging mot seksuelt overførbare infeksjoner. Helsestasjoner kan også gi råd når det gjelder barn og gravide som skal reise.

Den personlige hygienen er spesielt viktig i varmt og fuktig klima. Sår blir lett infiserte og bør renses og dekkes til. Vann, såpe og plaster er som regel tilstrekkelig. Soppinfeksjoner i huden er vanlig.

Alt ferskvann i Tanzania må ansees å utgjøre risiko for å pådra seg parasittsykdommer. Bading, vasking og vading i innsjøer (f.eks. Victoria-sjøen) eller elver og stillestående vann kan være farlig. 

Malaria finnes i hele Tanzania, med unntak av visse fjellområder. I Tanzania er det derfor helt nødvendig å følge de forholdsregler som leger anbefaler til beskyttelse mot malaria. Det er også viktig å ta enkle forholdsregler som å dekke til armer og ben om kvelden, bruke myggmiddel og sove under myggnett, i tillegg til behandling med legemidler. 

Ved mistanke om malaria må lege søkes straks. Føler en seg uvel ved bruk av tablettene, bør lege kontaktes med tanke på endret behandling.

Til tider kan en ha tilfeller av denguefeber i noen deler av landet. Denguefeber er en virusinfeksjon som overføres gjennom stikk fra smittebærende mygg.

Gulfebervaksine er nå påkrevet om en kommer fra områder med fare for smitte, men dette er ikke tilfelle om en kommer direkte fra Europa. Reisende anbefales imidlertid å søke råd og veiledning fra vaksinasjonskontorer i Norge før avreise.

Man bør konsekvent holde seg til drikkevann levert på flasker.

Om man blir nødt til å drikke vann fra ledningsnett eller innsjøer, må vannet kokes og filtreres, eventuelt behandles kjemisk. Grønnsaker og frukt må vaskes grundig i kokt vann eller i "Milton" dersom de ikke blir skrelt og/eller kokt.  En generell god forhåndsregel under opphold i Tanzania er å ikke spise noen form for salater – med mindre man føler seg trygg på at den er vasket og desinfeksjonsbehandlet.


Praktisk informasjon

Myndighetene i Tanzania har fra og med 1. juni 2019 forbudt plastposer av miljøhensyn. Flypassasjerer kan bli spurt om å gi fra seg sine plastposer ved ankomst. Forbudet inkluderer ikke «ziplock»-poser som brukes som en del av flyselskapenes sikkerhetsprosedyrer.

Mobildekningen i Tanzania er relativt god, med unntak av enkelte avsidesliggende områder.  De mest vanlige operatørene er Airtel, Vodacom, Tigo, Halotel og Zantel. Om en større hendelse/katastrofe skulle oppstå, vil GSM-nettene følgelig lett kunne bli overbelastet – og bryte sammen.

Strømtilførselen kan være noe ustabil. Strømnettet er på 220V 50Hz, det er til tider meget variabel kvalitet på strømleveransene – vær forberedt på perioder med totalt fravær – eller over-/underspenning som kan skade diverse former for elektrisk utstyr, eksempelvis ladere for telefon/pc.

Regn ikke med å kunne betale med kredittkort utenom ved de største hotellene.  Antall ATM-terminaler (minibanker) øker i de større byene, men man kan ikke regne med at de er operative/tilgjengelige til enhver tid. Ha derfor alltid en passe ”buffer” med kontanter, helst tanzanianske shilling. Amerikanske dollar kan som regel også brukes.

Tidsforskjell er + to timer i forhold til norsk vintertid, + en time under sommertidsperioden.

Engelsk og swahili er offisielle språk i Tanzania, men engelskkunnskapen er varierende og generelt ikke så god som i de øvrige, tidligere britiske koloniene i Afrika.

Den jevne tanzanianer oppfattes som oftest som positiv, hjelpsom og utadvendt. Brautende og høyrøstet fremferd, synlig beruselse, banning/stygt ordbruk og respektløs tiltale kan bli tatt meget ille opp.

En bør alltid ha med gyldig identifikasjonspapirer, gjerne kopi av pass hvor det fremgår at du har gyldig visum/oppholdstillatelse el.

Ingen former for narkotika er tillatt i Tanzania. Personer som pågripes med narkotika kan påregne straffeforfølgelse og strenge straffer dersom en blir dømt.

Det forekommer korrupsjon i Tanzania – også innen politiet og andre offentlige instanser. Ikke aksepter ikke-legitimerte krav om penger (bøter, «avgifter» el.) uten at involverte tjenestemenn har fremlagt identitets- og tjenestekort, og forklart/dokumentert hva du skal betale/hvorfor og få til slutt fylt ut offisiell kvittering.

Du bør respektere lokale tradisjoner, skikker, lover og religioner til alle tider og være bevisst på dine handlinger for å sikre at du ikke fornærmer noen. 

Som turist i muslimske områder er det viktig å være nøye med å følge kleskode og unngå å nyte alkohol andre steder enn på restauranter som har tillatelse til å servere alkohol. Spesielle forholdsregler bør tas under ramadhan. Når man beveger seg på offentlige steder, bør kvinner alltid ha klær som dekker skuldre, knær og navle. Under de religiøse høytidene (ramadhan) anbefales en å unngå å spise i det offentlige rom mellom soloppgang og solnedgang.