Togo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nigeria

Togo er i all hovedsak et stabilt land, men med økende grad av uroligheter og voldshendelser nord i landet. Kriminalitet er utbredt, og det er ikke usannsynlig at terrorister kan gjennomføre angrep i landet – også der turister ferdes. Det har vært protester mot myndighetene i landet – også i hovedstaden.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 18. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Togo - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Burkina Faso.

Nordmenn må ha visum til Togo. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang. Visum kan søkes om på nett (voyage.gouv.tg).

Spørsmål knyttet til visum og andre innreisespørsmål kan rettes til Togos ambassade i Berlin. Muligheten til lengre arbeidsopphold i Togo må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Politisk uro: Togo har de siste årene vært utsatt for økende politisk uro, og det har vært protester mot myndighetene i landet. Kun sporadisk har dette ført til voldelige sammenstøt.

Terrorfaren er tilstede i hele landet og ikke bare i grenseområdene mot Burkina Faso i den nordlige delen av landet hvor man har sett et økende antall angrep fra voldelige ekstremister. 

Strømbrudd: Spenningen på strømnettet varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene.

Ambassaden anbefaler også å konsultere reiseråd utstedt av USA og Storbritannia

Helsetilbud: Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommer i de store byene. For mer alvorlige sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Vaksine og helsefaglige råd: Du kan finne helsefaglige råd og informasjon om vaksiner for Togo på Folkehelseinstituttets nettsider. Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Forebyggende tabletter mot malaria anbefales. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege.

Drikkevann: Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning eller lignende. Hiv-virus er utbredt.

Kriminaliteten i Togo har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene. Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner, mv. 

Narkotika og smugling: Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse og ulovlig inn- og utførsel av varer.

Transport: Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter. Vær oppmerksom på svindel.

Togo er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Togo.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier oversvømmes og flytrafikk blir hemmet. 

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. For besøkende kvinner i muslimske områder i nord, anbefales halvlange eller lange skjørt eller bukser, samt å dekke skuldre. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

LHBT+: Togolesisk lovgivning forbyr homofili, og man kan straffes med fengsel og bøter. Så lenge man ikke viser sin legning eller promoterer LHBT+-rettigheter i det offentlige rom, tolereres det allikevel til en viss grad. LHBT+-personer bør imidlertid utvise forsiktighet.

Språk: Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste. De lokale variantene av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Togo. De lokale hovedspråkene er ewe, mina og kabyé.

Betaling: Togo har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Lomé.

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Abuja, Nigeria
Ambassaden kan kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 08-13.30 på fredager. I krise og nødssituasjoner utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Lomé, Togo
Kontakt den norske ambassaden i Abuja.

Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og gyldig reisedokument.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Togo.