Togo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nigeria

Muligheten for å reise inn og ut av landet er begrenset. Grenseovergangene til nabolandene er stengt som følge av pandemien. For mer informasjon om koronavirus og innreise/utreise, se under Helse.

Nordmenn må ha visum til Togo. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang. Visum kan søkes ved f.eks. Togos ambassade i Berlin. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Togo må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Togo har de siste årene vært utsatt for økende politisk uro, og det har vært protester mot myndighetene i landet. Kun sporadisk har dette ført til voldelige sammenstøt.

Terrorfaren regnes som liten, men særlig i grenseområdene i den nordlige delen av landet, er det bekymring for at økende terroraktivitet i Burkina Faso skal spres over grensen og inn i Togo.

Ambassaden i Abuja (Nigeria) dekker Togo og kan kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.  

Koronavirus (covid-19): Viruset er påvist i Togo. Landet opplever en ny smittebølge ved inngangen til høsten 2021, men begrenset testkapasitet gjør det vanskelig å anslå alvorlighetsgraden. Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Ambassadens (Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er begrenset, særlig ved større utbrudd.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet. Relevant informasjon kan finnes på myndighetenes hjemmeside og på twitter. Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det kan være nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Forebyggende tabletter mot malaria anbefales.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning e.l. Hiv-virus er utbredt. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommer i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Kriminaliteten i Togo har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene.

Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner, mv. 

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse og ulovlig inn- og utførsel av varer. Bruk av kredittkort anbefales ikke pga. faren for svindel. Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter. 

Togo er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Togo.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier oversvømmes og flytrafikk blir hemmet. 

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. For besøkende kvinner i muslimske områder i nord, anbefales halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste med et visst minimum av utdanning. De lokale variantene av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Togo. De lokale hovedspråkene er ewe, mina og kabyé.

Det er 220 volt vekselstrøm i landet. Spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene.

Banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 8 og stenger rundt kl 17:30. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og lørdager.

Togo har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Lomé. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Norge og Togo er i samme tidssone (GMT +en time), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Abuja, Nigeria.

Ambassaden kan kontaktes på  +234 813 989 0050. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. I krise og nødssituasjoner utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Lomé, Togo

Mr Eric Goulignac, konsul
Cimtogo Zone Industrielle Portuaire, BP 1687, Lome-Togo
Tlf: (+228) 98 31 32 00

Nettsiden Norge i Togo

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Togo.