Forsiden

Togo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nigeria

Togo er i all hovedsak et stabilt land, men med økende grad av uroligheter og voldshendelser nord i landet. Grensene til nabolandene er nettopp gjenåpnet etter pandemien, men med krav om vaksinasjonsbevis ved ankomst. For mer informasjon om koronavirus og innreise/utreise, se under Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 18. OKTOBER 2022 - FORTSATT GYLDIG

Togo - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til og opphold i grenseområdene mot Burkina Faso.

Nordmenn må ha visum til Togo. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang. Visum kan søkes ved f.eks. Togos ambassade i Berlin. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Togo må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.

Togo har de siste årene vært utsatt for økende politisk uro, og det har vært protester mot myndighetene i landet. Kun sporadisk har dette ført til voldelige sammenstøt.

Terrorfaren regnes som liten, med unntak av grenseområdene mot Burkina Faso i den nordlige delen av landet hvor det vært et økende antall angrep fra voldelige ekstremister. 

Ambassaden i Abuja (Nigeria) dekker Togo og kan kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.  

Koronavirus (covid-19):  Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Ambassadens (den norske ambassaden ligger i Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er begrenset, særlig ved større utbrudd.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet. Relevant informasjon kan finnes på myndighetenes hjemmeside og på twitter. Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det kan være nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Forebyggende tabletter mot malaria anbefales.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning eller lignende. Hiv-virus er utbredt.

Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommer i de store byene. For mer alvorlige sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Kriminaliteten i Togo har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene.

Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner, mv. 

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse og ulovlig inn- og utførsel av varer. Bruk av kredittkort anbefales ikke pga. faren for svindel. Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter. 

Togo er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Togo.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier oversvømmes og flytrafikk blir hemmet. 

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. For besøkende kvinner i muslimske områder i nord, anbefales halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

Togolesisk lovgivning forbyr homofili, og man kan straffes med fengsel og bøter. Så lenge man ikke viser sin legning eller promoterer LHBT+-rettigheter i det offentlige rom, tolereres det allikevel til en viss grad. LHBT+-personer bør imidlertid utvise forsiktighet.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste. De lokale variantene av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Togo. De lokale hovedspråkene er ewe, mina og kabyé.

Det er 220 volt vekselstrøm i landet. Spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene.

Banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 8 og stenger rundt kl. 17:30. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og lørdager.

Togo har hovedsakelig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Lomé. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Norge og Togo er i samme tidssone (GMT +en time), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Ansvarlig ambassade er ambassaden i Abuja, Nigeria
Ambassaden kan kontaktes på +234 813 989 0050. Fra Norge +47 23 95 96 00 . Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. I krise og nødssituasjoner utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no.

Det norske honorære konsulatet i Lomé, Togo
Mr Eric Goulignac, konsul
Cimtogo Zone Industrielle Portuaire,
BP 1687, Lome-Togo
Tlf: (+228) 98 31 32 00

Noen tips før du reiser:

  • Registrer deg på www.reiseregistrering.no
  • Last ned appen Reiseklar, som samler reiseinformasjon og reiseregistrering på ett sted.

Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og gyldig reisedokument.

Nettsiden Norge i Togo

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Togo.