Togo - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Nigeria

Muligheten for å reise inn og ut av landet er umulig eller svært begrenset.  For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminaliteten i Togo har økt de senere årene, spesielt i hovedstaden og i de største byene.

Kriminaliteten som rammer turister er vanligvis pengemotivert, i form av tyveri og væpnet ran. Hendelser skjer både på dag- og kveldstid. Reisende oppfordres til å ta fornuftige forholdsregler og spesielt vise aktsomhet i valg av bosted og hvor man ferdes. Bagasje bør holdes under nøye oppsyn på flyplasser, busstasjoner etc. 

Togo er ikke spesielt utsatt for naturkatastrofer, men i regntiden (mai – oktober) kan nedbørsmengden være så kraftig at det oppstår flom, særlig i Nord-Togo.

Også ellers i landet kan det forekomme så kraftige regnskyll at veier blir oversvømmet og flytrafikk hemmet. 

Ambassaden i Abuja (Nigeria) er ansvarlig for Togo og kan kontaktes på +234 9291 5429 eller +234 9291 5487. Ambassaden er åpen kl. 8-16 mandag til torsdag og 8-13 på fredag. Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på +47 23 95 00 00 eller UDops@mfa.no  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn må ha visum til Togo. Det kan ikke påregnes at visum kan anskaffes ved grenseovergang. Visum kan søkes ved f.eks. Togos ambassade i Berlin. Dette bør gjøres i god tid før avreise. Adgang til lengre arbeidsopphold i Togo må sjekkes med arbeids- eller oppdragsgiver.


Helse

Koronavirus (covid-19): Viruset er påvist i Togo. Togo har stengt alle landegrenser inkludert alle fly inn og ut av landet. Norske borgere bør søke å holde seg informerte om eventuelle flymuligheter som kan bli satt opp. Mulighet for helsehjelp er svært begrenset eller ikke-eksisterende. Ambassadens (Nigeria) evne til å yte konsulær hjelp er svært begrenset.

Helsetilbudet i landet er generelt svakt og har dårlig kapasitet, selv i de store byene. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen, inkludert restriksjoner for inn- og utreise og regler ved ankomst fra utlandet. Relevant informasjon kan finnes på myndighetenes hjemmeside og på twitter. Myndighetene gir også informasjon gjennom lokale medier og det kan være nødvendig å kontakte flyselskapet i forkant av avreisen. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Normalt kreves gulfebervaksine for innreise. Øvrige reisevaksiner anbefales og bør sjekkes med lege. For aktuelle reisevaksiner, sjekk Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Forebyggende tabletter mot malaria anbefales.

Det anbefales å koke og filtrere vann og vaske frukt og grønnsaker i klorinoppløsning e.l. Hiv-virus er utbredt. Det finnes private klinikker av akseptabel standard for behandling av de mest alminnelige sykdommer i de store byene. For alvorligere sykdomstilfeller anbefales sykehus utenlands. Derfor er det viktig med god reiseforsikring.

Det er restauranter av akseptabel standard i de større byene.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Togo er +228.

Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker og bekledning, utover normal respektfull oppførsel. For besøkende kvinner i muslimske områder i nord, anbefales halvlange eller lange skjørt eller bukser. Det bør tas hensyn under religiøse helligdager.

Det er strenge straffer for kriminalitet, inkludert narkotikabesittelse og straffbart med ulovlig inn- og utførsel av varer.

Felles administrasjons- og nasjonalspråk er fransk, som beherskes av de fleste med et visst minimum av utdanning. De lokale variantene av fransk kan likevel være vanskelig å forstå for en førstegangsbesøkende. Det finnes i tillegg et stort antall andre språk i Togo. De lokale hovedspråkene er ewe, mina og kabyé.

Det er 220 volt vekselstrøm i landet. Spenningen varier sterkt og strømbrudd forekommer ofte. Det er mobildekning i mesteparten av landet, i alle fall i urbane strøk og langs de mest trafikkerte veiene.

Banker og offentlige kontorer åpner normalt kl. 8 og stenger rundt kl 17:30. Butikker har ofte åpent til sent på kveld og lørdager.

Togo har hovedsaklig en kontantbasert økonomi, og bruk av kredittkort er stort sett bare mulig på de store hotellene i Lomé. Bruk av kredittkort anbefales imidlertid ikke pga. faren for svindel.

Norge og Togo er i samme tidssone (GMT +en time), men når det er sommertid i Norge er det en times tidsforskjell (Norge en time foran).

Klima: Det er en tørr årstid fra november til mars, mens det er regntid fra  april til oktober.

Offentlig transport er ikke å anbefale. Billeie med sjåfør er mulig og bør bestilles på forhånd via pålitelige kontakter.