Tonga - reiseinformasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Tonga, men landet dekkes fra ambassaden i Canberra, Australia

Tonga anses som et trygt reisemål. Sykloner og andre naturhendelser forekommer. Se mer om naturforhold under «Naturforhold og naturkatastrofer». Norske statsborgere mottar visum for en måned ved ankomst.

Husk pass: Norske passholdere vil motta et visum for en måned vederlagsfritt ved ankomst til Tonga, forutsatt at man kan fremvise gyldig pass, billetter for hjemreise samt dokumentasjon på finansiering og bosted under oppholdet. Passet må være gyldig i minimum seks måneder fra ankomstdagen. Ved spørsmål angående visum og immigrasjon kan du kontakte immigrasjonsmyndighetene i Nuku’alofa på Immigration and General Services (evenue.gov.to).

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

 

Terror: Risiko for terrorhendelser på Tonga ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden på Tonga er dårlig, og det vil ofte være mennesker og dyr i veibanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarden er betraktelig lavere enn i Norge, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. På grunn av sterke strømmer bør man utvise forsiktighet når man svømmer. Rådfør deg lokalt i forhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Smitte av zikaviruset og utbrudd av zikafeber har blitt påvist på Tonga. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell overføring. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon og råd til gravide og andre reisende om zika finner du på fhi.no.

Folkehelseinstituttet anbefaler for de fleste reisende vaksine mot hepatitt A. Mer informasjon om smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Tonga finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Sykehus: Det er offentlige sykehus på Tongatapu og Neiofu, og det finnes noen private leger i hovedstaden. Behandlingstilbudet er likevel begrenset, og i alvorlige tilfeller må evakuering til New Zealand eller Australia påregnes.

Drikke: Springvannet i de største byene er klorbehandlet og kan drikkes. Diaré på grunn av urent drikkevann kan likevel forekomme. På de ytre øyene bør vann kjøpes på flaske eller kokes.

Det er generelt lite kriminalitet på Tonga. Tyveri av verdigjenstander slik som kontanter, smykker, kamera og mobiltelefon forekommer. Sikkerhetssituasjonen er mindre trygg etter nattens frembrudd. Det har vært tilfeller hvor turister har blitt utsatt for voldtekt. Kvinner bør derfor vise aktsomhet og unngå å gå alene om natten, spesielt i lite befolkede områder og på strender.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Tonga som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tonga kan rammes av tropiske stormer og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Syklonsesongen er fra november til april.

Hvis man reiser med båt, spesielt under orkansesongen, anbefales det at man sjekker værmeldingen hos Tongas meteorologiske institutt.

Vulkan/Jordskjelv: Tonga befinner seg i et vulkansk område og kan oppleve naturhendelser som vulkanske utbrudd, tsunami og jordskjelv.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Tonga er et religiøst og relativt konservativt land. Det kan oppfattes fornærmende å gå for lettkledd utenfor strender og turisthoteller.

Tonga har strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

LHBT+-personer: Seksuelle handlinger mellom samme kjønn er ulovlig for både kvinner og menn. Det er rapportert at LHBT+-personer har blitt utsatt for diskriminering og vold på Tonga.

Lokale nødnumre:

Politi: 922 (eller +676 70 234)

Brann: 999 (eller +676 70 089)

Ambulanse: 933

Generell nødsituasjon: 911

Det er ingen norsk representasjon på Tonga. Nærmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Tonga.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700,
e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Registrer reisen din på UDs reiseregistrering

Tonga. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS