Tonga - reiseinformasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Tonga, men landet dekkes fra ambassaden i Canberra, Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. krav om helseattest og karantene i et tredjeland for reisende fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land, inkludert Norge. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Norske passholdere vil motta et visum for en måned vederlagsfritt ved ankomst til Tonga, forutsatt at man kan fremvise gyldig pass, billetter for hjemreise samt dokumentasjon på finansiering og bosted under oppholdet. Passet bør være gyldig i minimum seks måneder fra ankomstdagen. Ved spørsmål angående visum og immigrasjon kan du kontakte immigrasjonsmyndighetene i Nuku’alofa på Tourism Tonga | Visa Requirements (tongaholiday.com).

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Tonga ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden på Tonga er dårlig, og det vil ofte være mennesker og dyr i veibanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarden er betraktelig lavere enn i Norge, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. På grunn av sterke strømmer bør man utvise forsiktighet når man svømmer. Rådfør deg lokalt i forhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Koronavirus (covid-19):  Myndighetene i Tonga har iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. krav om helseattest og karantene i et tredjeland for reisende fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land, inkludert Norge. Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health og Government of Tonga sin offisielle Facebook-side.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Smitte av zikaviruset og utbrudd av zikafeber har blitt påvist på Tonga. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell kontakt. Symptomene er vanligvis milde, og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Sykehus: Det er offentlige sykehus på Tongatapu og Neiofu, og det finnes noen private leger i hovedstaden. Behandlingstilbudet er likevel begrenset, og i alvorlige tilfeller må evakuering til New Zealand eller Australia påregnes.

Dykkersyke: Det finnes ingen trykkammer som kan behandle dykkersyke. Nærmeste behandlingssted er i Australia i Townsville, Queensland.

Drikke: Springvannet i de største byene er klorinert og kan drikkes. Diaré pga. urent drikkevann kan likevel forekomme. På de ytre øyene bør vannet kokes.

Det er generelt lite kriminalitet på Tonga. Tyveri av verdigjenstander slik som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. forekommer dog. Sikkerhetssituasjonen er mindre trygg etter nattens frembrudd. Det har vært tilfeller hvor turister har blitt utsatt for voldtekt. Kvinner bør derfor vise aktsomhet og unngå å gå alene om natten, spesielt i lite befolkede områder og på strender.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Tonga som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tonga kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april.

Hvis man reiser med båt, spesielt under orkansesongen, anbefales det at man sjekker værmeldingen hos Tongas meteorologiske institutt.

Jordskjelv: Tonga kan rammes av jordskjelv.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Tonga er et religiøst og relativt konservativt land. Det kan oppfattes fornærmende å gå for lettkledd utenfor strender og turisthoteller.

Tonganerne har en konservativ holdning til homofili.

Tonga har strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Lokale nødnumre:

Politi: 922 (eller +676 70 234)

Brann: 999 (eller +676 70 089)

Ambulanse: 933

Generell nødsituasjon: 911

Det er ingen norsk representasjon på Tonga. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Tonga.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Tonga. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS