Tonga - reiseinformasjon

Det er ingen norsk utenriksstasjon i Tonga, men landet dekkes fra ambassaden i Canberra, Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene pr. 19 mars iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. krav om helseattest og karantene i et tredjeland for reisende fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land, inkludert Norge. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og grønne land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber.

Sikkerhet

De fleste reiser til Tonga gjennomføres uten spesielle problemer. Tyveri av verdigjenstander forekommer dog, og kvinner bør vise aktsomhet og ikke gå alene om natten. Veistandarden er dårlig.

Norge har ikke konsulat på Tonga. Nærmeste norske konsulat befinner seg på Fiji. Norge har to konsulater på New Zealand. Ansvarlig norsk ambassade er den norske ambassaden i Canberra. Risikoen for terrorhendelser på Tonga ansees som lav. Tonga har strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Det er generelt lite kriminalitet på Tonga. Tyveri av verdigjenstander slik som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. forekommer dog. Sikkerhetssituasjonen er mindre trygg etter nattens frembrudd. Det har vært tilfeller hvor turister har blitt utsatt for voldtekt. Kvinner bør derfor vise aktsomhet og unngå å gå alene om natten, spesielt i lite befolkede områder og på strender. 

Veistandarden på Tonga er dårlig og det vil ofte være mennesker og dyr i veibanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker. Vær oppmerksom på at det er venstrekjøring. Husk derfor alltid å se deg til høyre når du skal krysse veien eller når du kjører inn i kryss eller rundkjøringer. En god regel er å se til begge sider.   

Det anbefales å ta kopi av pass, billetter, bankkort o.l., og at disse oppbevares separat fra de originale dokumentene. Det er ikke anbefalt å oppbevare kredittkort, kontanter og reisesjekker samlet. Spre risikoen slik at du ikke blir uten betalingsevne i tilfelle du rammes av tyveri.

Sikkerhetsstandarden er betraktelig lavere enn i Norge, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. På grunn av sterke strømmer bør man utvise forsiktighet når man svømmer. Rådfør deg derfor lokalt i forhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Tonga kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april.

Hvis man reiser med båt, spesielt under orkansesongen, anbefales det at man sjekker værmeldingen hos Tongas meteorologiske institutt.

Informasjon om sykloner og stormer er også tilgjengelig fra Joint Typhoon Warning Center, US Navy , USA National Weather Service Forecast Office, the Fiji Meteorological Servicethe World Meteorological Organisation Severe Weather Information Centre, og the Humanitarian Early Warning Service.

Tonga kan også rammes av jordskjelv.

Rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter både før, under og etter en krisesituasjon.

Lokale nødnummer er som følger:
Politi 922 eller  (+676) 70 234, ambulanse 933, brannvesen 999 eller (+676) 70 089, generell nødsituasjoner 911.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senterpå tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på reiseregistrering.no. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 

I en krisesituasjon der det er grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finnes her.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske passholdere vil motta et visum for en måned vederlagsfritt ved ankomst til Tonga, forutsatt at man kan fremvise gyldig pass, billetter for hjemreise samt dokumentasjon på finansiering og bosted under oppholdet.

Passet bør være gyldig i minimum seks måneder fra ankomstdagen. Ved spørsmål angående visum og immigrasjon kan du kontakte immigrasjonsmyndighetene i Nuku’alofa på følgende nettside.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene fra den 19. mars iverksatt tiltak for tilreisende, bl. a. krav om helseattest og karantene i et tredjeland for reisende fra (eller med transitt gjennom) spesifikke land, inkludert Norge. Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health og Government of Tonga sin offisielle Facebook-side. Det er myndighetene på Tonga som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert om veiledninger og anvisninger fra myndighetene på Tonga.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ved reise til Tonga bør du være påpasselig med myggbeskyttelse; utbrudd av denguefeber og zikafeber forekommer. Norske helsemyndigheter har fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. Det er nå åpnet for mer testing for par i forbindelse med graviditet. Gravide anbefales å utsette ikke-nødvendige reiser. Bruk av kondom ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for smitte av zikaviruset. Kvinner bør unngå å bli gravide under oppholdet ved å bruke prevensjon. Vennligst se Folkehelseinstituttets råd til gravide og andre reisende til områder med zika.

Behandlingstilbud på sykehus er begrenset og ved alvorlige tilfeller vil evakuering til New Zealand eller Australia være nødvendig.

Vennligst se Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder vaksinasjon ved utenlandsreiser til Oseania. For mer informasjon om denguefeber, vennligst se Verdens helseorganisasjons fakta-ark om denguefeber.

Smitte av zikaviruset og utbrudd av zikafeber har blitt påvist på Tonga. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell overføring. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Gravide rådes til å utsette reiser til utbruddsområder.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er offentlige sykehus på Tongatapu og Neiofu, og det finnes noen private leger i hovedstaden. Behandlingstilbudet er likevel begrenset, og i alvorlige tilfeller må evakuering til New Zealand eller Australia påregnes. Det finnes ingen trykkammer som kan behandle dykkersyke. Nærmeste behandlingssted er i Australia i Townsville, Queensland. Sørg derfor for å ha en god reiseforsikring og sjekk nøye hva forsikringen dekker før avreise, spesielt for medisinsk evakuering med fly/helikopter.

Springvannet i de største byene er klorinert og kan drikkes. Diaré pga. urent drikkevann kan likevel forekomme. På de ytre øyene bør vannet kokes.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Tonga er +676. Tonga ligger elleve-tolv timer foran Norge, avhengig av norsk sommer- og vintertid.
 
Strøm benytter 240 volt og trepunktsstøpsler. Mobildekning finnes kun i Nuku'alofa (hovedstaden).

Tonga er et religiøst og relativt konservativt land. Befolkningen er i all hovedsak kristne, der de fleste er metodister (ca. 36 prosent), katolikker (ca. 15 prosent) og mormonere (ca. 15 prosent). Engelsk og tongansk er offisielle språk. Det er ikke vanlig å gi tips.

Det kan oppfattes fornærmende å gå for lettkledd utenfor strender og turisthoteller. Det anbefales at kvinner bruker klær som dekker skuldre og knær, og det er forbudt å gå i bar overkropp på offentlige steder. Toppløs soling er heller ikke akseptert. Tonganerne har en konservativ holdning til homofili.

Kredittkort kan benyttes på de fleste hoteller og i større butikker. Det finnes kun et fåtall minibanker og kun i Nuku'alofa og på øyene Ha'apai, Vava'u, Eua og Tongatapu. Ha med kontanter om du reiser til de ytre øyene. Offentlige kontorer holder  normalt åpent mandag til fredag 08.30-16.30, og butikker fra 08.30-17.00. De fleste butikker er åpne på lørdager fra 08.00-12.00.  På Nuku'alofa og Neiafu er bankene også åpne fra 08.30-15.30 på lørdager. For en oversikt over høytids- og helligdager, se informasjonsdepartementets nettsider.