Turkmenistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo.

Det blir stadig strengere inn- og utreisebegrensninger, samt reisebegrensninger mellom regioner innenlands. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

Kriminalstatistikken i Turkmenistan er generelt lav, men det er viktig å være oppmerksom på lommetyver, særlig i Asjkhabads Tolkucha Basar.

Nordmenn som reiser til Turkmenistan bør ha gyldig reiseforsikring ettersom Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker. Alle nordmenn som skal til Turkmenistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Det er også tilrådelig å undersøke behovet for vaksiner før innreise.

Turkmenistan ligger i et seismisk aktivt område. Risiko for terrorhendelser i Turkmenistan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Hvem kan be om bistand? Alle norske statsborgere kan be om bistand, men også flyktninger eller statsløse personer bosatt i Norge kan påregne hjelp under midlertidig opphold i utlandet. Personer som flytter til utlandet for å bosette seg der eller for å oppholde seg der i minst seks måneder, skal før utreisen melde fra til folkeregisteret i bosteds- eller oppholdskommunen.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Nordmenn kan søke om visum ved Turkmenistans ambassade i London eller Berlin. Turkmenistan praktiserer en restriktiv visumpraksis og ikke alle som søker om visum kan forvente å få søknaden innvilget. Norske myndigheter kan normalt ikke forventes å yte assistanse til reisende som nektes turistvisum. Man blir ofte spurt om å vise pass, visa og annen dokumentasjon og det er derfor viktig å ha med seg passet overalt hvor man ferdes.

Embassy of Turkmenistan
131 Holland Park Avenue,
London W11 4UT, Storbritannia
Telefon: +44 (0) 207 610 5239; Faks: +44 (0) 207 751 1903
Nettside: www.uk.tmembassy.gov.tm
E-post: tkm-embassy-uk@btconnect.com;
Se engelsk oversikt over ambassader i London

Det går også an å søke ved Turkmenistans ambassade i Berlin:
Botschaft von Turkmenistan in der Bundesrepublik Deutschland
Langobardenallee 14, 14052 Berlin, Tyskland
Telefon: 030 30102452, Faks: 030 30102453
E-post: info@botschaft-turkmenistan.de;
Hjemmeside.


Helse

Koronavirus (covid-19): Det er så langt ikke rapportert noen tilfeller av koronaviruset i Turkmenistan. Det er imidlertid registrert tilfeller i alle landene som grenser til de fem sentralasiatiske landene. Det er relativt stort samkvem med Kina i alle de fem sentralasiatiske landene. Turkmenistan har imidlertid truffet tiltak som strengere grensekontroll og temperaturscreening ved ankomst. Situasjonen kan endre seg raskt og kan for eksempel komme til å medføre karantene etter innreise. Det anbefales å holde seg kontinuerlig oppdatert på utviklingen ved planlegging av reiser til Turkmenistan.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Turkmenistan kan blant annet være hepatitt A, difteri og tetanusvaksine, tyfoidfebervaksine.

For oppdaterte anbefalinger om vaksinasjon før avreise, se informasjon fra Folkehelseinstituttet om reiser, sykdommer og vaksiner i Asia.

Sykehusene i Turkmenistan holder ikke vestlig standard, og med unntak av enkelte sykehus i hovedstaden er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Turkmenistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke.

For øyeblikkelig hjelp:
Ministry of Emergency Situations (24hrs)
Tel. + 993 12 40 24 15
Tel. + 993 12 40 99 11
Tel. + 993 12 40 26 97
Central Hospital Tel. +993 12 45 03 03
Fax: +993 12 45 03 31 
E-post: info@centralhastanesi.com
1 Yunus Emre Str.Ashgabad

S.A.Niyazov International Medical Center
Tel.: + 993 12 48 90 06
Fax: + 993 12 48 90 09
Berzengi, Asjkhabad


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Turkmenistan er +993. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i hovedstaden. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 0047 og så telefonnummer i Norge, fra mobil bruk '+47' og ikke '0047' som forvalg.

Turkmenistan ligger på GMT + 5 (fire timer foran Norge).

Spenningen på strømnettet i Turkmenistan er 220 volt, 50 hz. Spenningsstyrken kan ofte være variabel. Kontaktpluggen er den samme som i Norge. Internettdomenet er .tm. Det har lenge vært restriksjoner på bruk av Internett og nettet er dårlig utbygget. Selv i hotellene for utlendinger er tilkoblingen av svært varierende kvalitet.

Reisende oppfordres sterkt til å ta med amerikanske dollar i kontanter som så kan veksles til den nasjonale valutaen manat ved behov. Vær oppmerksom på at utlendinger flere steder må betale i dollar. Det er derfor tilrådelig å unngå å veksle alle pengene til manat.

Kredittkort er akseptert få steder utenom de internasjonale hotellene i Asjkhabat. Få banker godtar reisesjekker og hvis det gjøres pålegges det gjerne en avgift på rundt ti prosent. Det er vanskelig å ta ut penger fra minibank med internasjonale kredittkort, og det finnes få automater. Reisende oppfordres derfor til å medbringe kontanter. Vær oppmerksom på at du ved ankomst må oppgi hvor mye utenlandsk valuta du har med deg og det er forbudt å ta med mer valuta ut av landet enn det du hadde da du kom.

Det er mange offisielle helligdager i Turkmenistan. Forskjellige offisielle arrangement og forstyrrelser i trafikkbildet må påregnes.

Offisielle høytidsdager i Turkmenistan: 1. januar - første nyttårsdag, 12. januar -  minnedag for de falne ved slaget ved Geok Depe i 1881, 19. februar -  flaggets dag, til minne om at man fikk det nye statsflagget i 1992. Det er også tidligere president Niyazovs fødselsdag, 20.-22. mars - nauryz (vårfest), første søndag i april - vanndråpe-/gullkorndag. For å minne om viktigheten av Turkmenistans vannreserver, siste søndag i april - feiring av de turkmenske Ahal-Tekke hestene, 8.-9. mai - seiersdagen (2. verdenskrig), 18. mai - grunnlovsdagen og feiring av den turkmenske poeten Magtymguly, siste søndag i mai - teppedag, tredje søndag i juli - korndag, andre søndag i august - melondag, andre lørdag i september - olje-, gass-, energi- og geologiarbeidernes dag, andre søndag i september - Turkmen Bagshy, 6. oktober - minnedag for ofrene etter jordskjelvet i Asjkhabat i 1948, 27.- 28. oktober - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen), første lørdag i november - helsedagen, siste søndag i november - godt naboskap- og innhøstingsdagen, 12. desember - nøytralitetsdagen. 

Muslimske høytidsdager som varierer fra år til år: Kurban Bayram (Eid-al Adha) – 70 dager etter slutten av Ramadan. Tre dagers feiring.
Oraza Bayram (Eid al-Fitr)- slutten av Ramadan. (18. juli for 2015)

Turkmenerne er et svært gjestmildt og høflig folk. Som i resten av det tidligere Sovjetunionen kan det imidlertid forekomme at det ikke alltid ytes like god service. Det turkmenske samfunnet kan være vanskelig å forstå for utenforstående. Studenter går i uniform og kvinner går ofte kledd i tradisjonell drakt, med to fletter for ugifte kvinner og en flette og hårtørkle for gifte kvinner. Det eksisterer forbud og regler som praktiseres på uforutsigbart vis. Myndighetene slår ned på uttrykk og klesplagg (herunder islamske) som ikke samsvarer med tradisjonell turkmensk kultur og levesett. Utlendinger og den russiske minoriteten er dog forskånet for disse tiltakene.

Det er ingen spesielle restriksjoner på inntak av alkohol, men det er kun internasjonale hoteller som har servering etter kl.  23:00. Hvis man beveger seg ute etter det, er det sannsynlig at man blir stoppet og bedt om å legitimere seg. Offisielt er det forbud mot å røyke på offentlige steder, men dette praktiseres i varierende grad.   

Fotografering kan ofte føre til problemer og du bør unngå å fotografere noen i uniform eller militære objekter. I tillegg bør man heller ikke fotografere på de mange veikontrollpunktene og ved grenseovergangene. I Asjkhabad bør man også være varsom med å fotografere rundt de mange regjeringsbygningene.

Kritiske bemerkninger og spørsmål om myndigheter og styresett vil kunne sette folk i forlegenhet og skape vanskeligheter. Vær oppmerksom på at myndighetene ikke aksepterer at utlendinger inngår forhold med etnisk turkmenske kvinner. De som forbryter seg mot forbudet risikerer utvisning på livstid.