Turkmenistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo.

Turkmenistan praktiserer en svært restriktiv visumpraksis. Reisende må belage seg på jevnlige kontroller fra politi og sikkerhetsmyndigheter. Norge har ingen ambassade i landet. Utenrikstjenesten har derfor begrenset mulighet til å bistå norske borgere.

For innreise til Turkmenistan kreves gyldig norsk pass og visum. Turkmenistan praktiserer en restriktiv visumpraksis, og ikke alle som søker om visum kan forvente å få søknaden innvilget. Nordmenn kan søke om visum ved Turkmenistans ambassade i London eller Berlin. Det anbefales å kontakte ambassadene i god tid før man planlegger å reise og å sette seg godt inn i turkmenske myndigheters dokumentasjonskrav.

Alle som reiser inn i Turkmenistan må kunne dokumentere at de er vaksinert mot COVID 19. I tillegg må man ha tatt en PCR-test tatt mindre enn 48 timer før innreise. Man blir testet for egen regning (ca. 40 USD) ved ankomst og ilagt tre dagers innreisekarantene. Merk at disse reglene kan endre seg raskt og at turkmenske myndigheter ofte ikke informerer om dette. (se reiseinformasjon fra Storbritannia og USAs ambassader for oppdatert informasjon).

Reisende til Turkmenistan oppfordres til å utvise aktsomhet. Trafikkbildet kan være kaotisk, og det er mye uvettig kjøring. For reiser utenfor hovedstaden anbefales god planlegging i samarbeid med turoperatør eller andre som kjenner området.

Det er ID-plikt i Turkmenistan, kontroller forekommer ofte. Det er tilrådelig å alltid ha med pass og godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopier på forskjellige steder.

Unngå å ferdes ute etter midnatt. Politi og sikkerhetsstyrker er ofte mistenksomme mot mennesker på gaten, spesielt kvinner uten følge.

For adgang til grenseområder kreves spesiell tillatelse. Grensen til Afghanistan og Iran er særlig sensitive.

Risiko for terrorhendelser i Turkmenistan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Turkmenistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Nødnumre:

  • Brann: 01 (landlinje) 001 (mobil)
  • Politi: 02 (landlinje) 002 (mobil)
  • Ambulanse: 03 (landlinje) 003 (mobil)

Det kan ikke forventes at operatøren snakker engelsk.

Turkmenske myndigheter har i svært liten grad delt informasjon om pandemisituasjonen i landet. Helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle reisende, særlig uvaksinerte og personer i risikogrupper, bør derfor utvise aktsomhet. Reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger.

Det anbefales og sette seg inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger for reisevaksiner før avreise.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Turkmenistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Unngå isbiter og upasteurisert melk.

Det er generelt lite kriminalitet i Turkmenistan, men det er viktig å være oppmerksom på lommetyver, særlig på basarer og steder med store folkemengder.

Turkmenistan er jordskjelvutsatt.

Som reisende bør du respektere lokale tradisjoner og skikker og være oppmerksom på at dine handlinger ikke støter kulturen og religionen i landet. Mange turkmenere, særlig kvinner, kler seg tradisjonelt, men det er ingen spesielle krav til klær eller hodebedekning. Kvinner som går alene kan oppleve trakassering, særlig nattestid.

Det er generelt liten toleranse for LHBT+-personer i Turkmenistan. Homoseksuell aktivitet mellom menn er ulovlig og kan medføre fengselsstraff; først 2 år og deretter 5 – 10 år ved gjentakelse.

Vær forsiktig med fotografering da dette ofte påkaller oppmerksomhet fra politi og sikkerhetsstyrker. Særlig bør man unngå å ta bilder av personer i uniform eller militære objekter. Man bør heller ikke ta bilder ved de mange veikontrollpunktene og ved grenseovergangene. I Asjkhabad bør man også være varsom med å fotografere rundt de mange regjeringsbygningene.

Man bør ikke være synlig beruset på offentlig sted. All besittelse og bruk av narkotika er totalt forbudt og kan føre til lange fengselsstraffer.

De fleste betalinger foregår kontant. Det anbefales å ta med US dollar som kan veksles til turkmenske manat ved behov. Man kan veksle i de fleste banker. Det finnes noen få minibanker der man kan ut dollar i Asjkhabad, men disse tar kommisjon. Større hoteller tar betaling i dollar eller med Visa/MasterCard.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Turkmenistan er +993. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. Mobildekningen er god i hovedstaden. Turkmenistan ligger på GMT + 5 (fire timer foran Norge).

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. Praktisk bistand for norske myndigheter i landet er derfor svært begrenset. I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no.

 

Turkmenistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Turkmenistan.