Forsiden

Turkmenistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo.

Koronasituasjonen i landet er uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Norge har ingen ambassade i landet. Det medfører begrenset bistand ved akutte behov. Eventuelle reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan stadig innføres på kort varsel.

Innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

For innreise til Turkmenistan kreves gyldig norsk pass og visum. Turkmenistan praktiserer en restriktiv visumpraksis, og ikke alle som søker om visum kan forvente å få søknaden innvilget. Norske myndigheter kan normalt ikke forventes å yte assistanse til reisende som nektes turistvisum. Man blir ofte spurt om å vise pass, visa og annen dokumentasjon og det er derfor viktig å ha med seg passet overalt hvor man ferdes.

Nordmenn kan søke om visum ved Turkmenistans ambassade i London eller Berlin.

Embassy of Turkmenistan
131 Holland Park Avenue,
London W11 4UT, Storbritannia
Telefon: +44 (0) 207 610 5239; Faks: +44 (0) 207 751 1903
Nettside: www.uk.tmembassy.gov.tm
E-post: tkm-embassy-uk@btconnect.com;
Se engelsk oversikt over ambassader i London

Det går også an å søke ved Turkmenistans ambassade i Berlin:
Botschaft von Turkmenistan in der Bundesrepublik Deutschland
Langobardenallee 14, 14052 Berlin, Tyskland
Telefon: 030 30102452, Faks: 030 30102453
E-post: info@botschaft-turkmenistan.de;
Hjemmeside.

Unngå å ferdes ute etter midnatt. Politi og sikkerhetsstyrker er ofte mistenksomme mot mennesker på gaten, spesielt kvinner uten følge.

For adgang til grenseområder kreves spesiell tillatelse. Grensen til Afghanistan og Iran er særlig sensitive.

Kjøreforholdene i Turkmenistan er dårlige. Å kjøre nattestid utenfor byene er spesielt farlig på grunn av dårlige veier.  

Oppbevaring og bruk av narkotika er forbudt. Personer som blir funnet skyldig i oppbevaring og eller bruk av narkotika risikerer lange opphold i fengsel med dårlige kår.

Risiko for terrorhendelser i Turkmenistan anses som lav, men kan ikke utelukkes.

Fotografering kan ofte føre til problemer og du bør unngå å fotografere noen i uniform eller militære objekter. Man bør heller ikke ta bilder ved de mange veikontrollpunktene og ved grenseovergangene. I Asjkhabad bør man også være varsom med å fotografere rundt de mange regjeringsbygningene.

Nordmenn som reiser til Turkmenistan bør ha gyldig reiseforsikring ettersom Folketrygden ikke dekker utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykker. Alle nordmenn som skal til Turkmenistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Bær alltid godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopi av pass på forskjellige steder.

Nødtelefoner: Brann 01, politi 02, ambulanse 03.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

Reisende må holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg og nøye følge turkmenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

Vaksiner det kan være aktuelt å ta før innreise til Turkmenistan kan blant annet være hepatitt A, difteri og tetanusvaksine, tyfoidfebervaksine.

Sykehusene i Turkmenistan holder ikke vestlig standard, og med unntak av enkelte sykehus i hovedstaden er det så som så med både kompetanse og materiell. Det er ikke vanlig at helsepersonell kan vestlige fremmedspråk.

Merk at Folketrygden normalt ikke dekker utgifter som nordmenn i Turkmenistan måtte ha i forbindelse med sykdom og ulykker. Det er derfor sterkt å anbefale å ha gyldig reiseforsikring.

Vann fra springen anbefales ikke til matlaging og drikke. Unngå isbiter og upasteurisert melk.

Temperaturen om sommeren kan nå 45 Celsius i skyggen. Pass derfor på å få i deg nok vann og unngå å bli solbrent.

For øyeblikkelig hjelp:

Ambulanse
Tel. +993 03
Merk at det kan hende operatøren kun snakker russisk eller turkmensk.

Ministry of Emergency Situations (24hrs)
Tel. + 993 12 40 24 15
Tel. + 993 12 40 99 11
Tel. + 993 12 40 26 97
Central Hospital Tel. +993 12 45 03 03
Fax: +993 12 45 03 31 
E-post: info@centralhastanesi.com
1 Yunus Emre Str.Ashgabad

S.A.Niyazov International Medical Center
Tel.: + 993 12 48 90 06
Fax: + 993 12 48 90 09
Berzengi, Asjkhabad

Kriminalstatistikken i Turkmenistan er generelt lav, men det er viktig å være oppmerksom på lommetyver, særlig i Asjkhabads Tolkucha Basar.

Turkmenistan ligger i et seismisk aktivt område. Rystelser kan forekomme og det er mulighet for jordskjelv.

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Turkmenistan er +993. Telefonlinjene er av varierende kvalitet. Det er dyrt å ringe til utlandet. GSM-dekningen er god i hovedstaden. For å ringe til Norge fra fasttelefon, tast 0047 og så telefonnummer i Norge, fra mobil bruk '+47' og ikke '0047' som forvalg.

Turkmenistan ligger på GMT + 5 (fire timer foran Norge).

Reisende oppfordres sterkt til å ta med amerikanske dollar i kontanter som så kan veksles til den nasjonale valutaen manat ved behov. Vær oppmerksom på at utlendinger flere steder må betale i dollar. Det er derfor tilrådelig å unngå å veksle alle pengene til manat. Ved ankomst må du oppgi hvor mye utenlandsk valuta du har med deg og det er forbudt å ta med mer valuta ut av landet enn det du hadde da du kom.

Kredittkort er akseptert få steder utenom de internasjonale hotellene i Asjkhabad. Få banker godtar reisesjekker og hvis det gjøres pålegges det gjerne en avgift på rundt ti prosent. Det er vanskelig å ta ut penger fra minibank med internasjonale kredittkort, og det finnes få automater.

Det er mange offisielle helligdager i Turkmenistan. Forskjellige offisielle arrangement og forstyrrelser i trafikkbildet må påregnes.

Offisielle høytidsdager i Turkmenistan: 1. januar - første nyttårsdag, 12. januar -  minnedag for de falne ved slaget ved Geok Depe i 1881, 19. februar -  flaggets dag, til minne om at man fikk det nye statsflagget i 1992. Det er også tidligere president Niyazovs fødselsdag, 20.-22. mars - nauryz (vårfest), første søndag i april - vanndråpe-/gullkorndag. For å minne om viktigheten av Turkmenistans vannreserver, siste søndag i april - feiring av de turkmenske Ahal-Tekke hestene, 8.-9. mai - seiersdagen (2. verdenskrig), 18. mai - grunnlovsdagen og feiring av den turkmenske poeten Magtymguly, siste søndag i mai - teppedag, tredje søndag i juli - korndag, andre søndag i august - melondag, andre lørdag i september - olje-, gass-, energi- og geologiarbeidernes dag, andre søndag i september - Turkmen Bagshy, 6. oktober - minnedag for ofrene etter jordskjelvet i Asjkhabad i 1948, 27.- 28. oktober - uavhengighetsdagen (Sovjetunionen), første lørdag i november - helsedagen, siste søndag i november - godt naboskap- og innhøstingsdagen, 12. desember - nøytralitetsdagen.

Muslimske høytidsdager som varierer fra år til år: Kurban Bayram (Eid-al Adha) – 70 dager etter slutten av Ramadan. Tre dagers feiring.

Oraza Bayram (Eid al-Fitr)- slutten av Ramadan.

Det er ingen spesielle restriksjoner på inntak av alkohol, men det er kun internasjonale hoteller som har servering etter kl. 23:00. Hvis man beveger seg ute etter det, er det sannsynlig at man blir stoppet og bedt om å legitimere seg. Offisielt er det forbud mot å røyke på offentlige steder, men dette praktiseres i varierende grad.  

Myndighetene aksepterer ikke at utlendinger inngår forhold med etnisk turkmenske kvinner. De som forbryter seg mot forbudet risikerer utvisning på livstid.

LHBT+-situasjonen er vanskelig. Det er generelt liten toleranse mot LHBT+-personer i Turkmenistan. Homoseksuell aktivitet mellom menn er ulovlig og kan medføre fengselsstraff; først 2 år og deretter 5 – 10 år ved gjentakelse.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. Praktisk bistand for norske myndigheter i landet er derfor svært begrenset. I krise- og nødsituasjon kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no.

 

Turkmenistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Turkmenistan.