Tuvalu - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Australia

Tuvalu anses som et trygt reisemål. Norske statsborgere kan oppholde seg 30 dager i Tuvalu visumfritt.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum ved opphold inntil 30 dager. Turistvisum utstedes ved ankomst. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter ankomst.

Mer informasjon finnes på internettsidene til Tuvalus FN-delegasjon. Du kan også kontakte immigrasjonsmyndighetene på Tuvalu på tlf: (+688) 20240.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Tuvalu ansees som lav.

Politisk situasjon: Turister bes utvise forsiktighet i store folkemengder og forsamlinger og følge med på endringer i den politiske situasjonen.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarder er dårlig spesielt innenfor risikosport og ved transport med båt mellom øyer. Rådfør deg derfor lokalt om sikre områder for svømming og annen vannsport.

Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Det finnes ikke malariamygg på Tuvalu.

Se Folkehelseinstituttets smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Tuvalu.

 

Sykehus: Sykehusbehandlingstilbudet på Tuvalu er begrenset. Det finnes et sykehus på Funafuti (hovedstaden), og de ytre øyene har utdannete sykepleiere. I alvorlige tilfeller må pasienten evakueres til Fiji eller Australia.

Drikke: Det finnes verken elver, innsjøer eller grunnvann på Tuvalu.  Drikkevannet kommer fra oppsamling av regnvann, og må kokes før det drikkes. Det anbefales å kjøpte vann på flaske.

Det er generelt lite kriminalitet på Tuvalu. Tyveri av verdigjenstander som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. er de vanligste kriminelle handlingene rettet mot turister.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Tuvalu som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tuvalu har i økende grad vært utsatt for tropiske stormer og sykloner. Det anbefales derfor at reisende følger med på internasjonale væroppdateringer, spesielt i syklonsesongen som er fra november til april.

Jordskjelv: Tuvalu kan rammes av jordskjelv.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Homofili er forbudt og kan medføre strenge straffer. Det er en minimumsstraff på syv års fengsel for seksuelt samkvem mellom voksne menn.

Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Politi: (+668) 911
Brann: (+668) 000
Ambulanse: (+668) 999

Det er ingen norsk representasjon på Tuvalu. Nærmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge på Tuvalu.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Registrer reisen din på: UDs reiseregistrering

Tuvalu. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS