Tuvalu - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene på Tuvalu fra den 20. mars innført en unntakssituasjon som foreløpig er varslet å vare i 14 dager fremover. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Tuvalu gjennomføres uten spesielle problemer. I mars 2015 forårsaket syklonen Pam store skader særlig på Tuvalus ytre øyer. Gjenoppbyggingsarbeidet vil ta tid.

Turister bes utvise forsiktighet i store folkemengder og forsamlinger, og følge med på endringer i den politiske situasjonen. Sikkerhetsstandarder dårlig spesielt innenfor risikosport og ved transport med båt mellom øyer. Rådfør deg derfor lokalt om sikre områder for svømming og annen vannsport. Orkansesongen er fra november til april.

Det anbefales å ta kopi av pass, billetter og bankkort ved reise til Tuvalu.

Nærmeste norske konsulat befinner seg på Fiji. Norge har også konsulater på New Zealand; ett i Wellington og ett i Auckland. Ansvarlig norsk ambassade er den norske ambassaden i Canberra. Risiko for terrorhendelser for Tuvalu ansees som lav. Homofili er forbudt og medfører strenge straffer. Det er en minimumsstraff på syv års fengsel for seksuelt samkvem mellom voksne menn. Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Det er generelt lite kriminalitet på Tuvalu. Tyveri av verdigjenstander slik som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. er de vanligste kriminelle handlingene rettet mot turister.

Det anbefales å ta kopi av pass, billetter, bankkort o.l., og at disse oppbevares separat fra de originale dokumentene. Det er ikke anbefalt å oppbevare kredittkort, kontanter og reisesjekker samlet. Spre risikoen slik at du ikke blir uten betalingsevne i tilfelle du rammes av tyveri.

Det er venstrekjøring på Tuvalu - på de få veiene (totalt åtte km) som finnes. 

Siden 1990 har Tuvalu i økende grad vært utsatt for tropiske stormer og sykloner. Det anbefales derfor at reisende følger med på internasjonale væroppdateringer, spesielt i orkansesongen som er fra november til april.

Informasjon om sykloner og stormer er også tilgjengelig fra Joint Typhoon Warning Center, US Navy, USA National Weather Service Forecast Office, the Fiji Meteorological Service, the World Meteorological Organisation Severe Weather Information Centre, the Humanitarian Early Warning Service og the National Hurricane Center.

Tuvalu kan rammes av jordskjelv. Rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter både før, under og etter en krisesituasjon. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finnes her.

Lokale nødnummer er som følger: Politi 911, brannvesen (+688) 20726, ambulanse (+688) 20749.

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte Den norske ambassaden i Canberra på tlf: +61 2 6270 5700 eller pr e-post: emb.canberra@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på reiseregistrering.no. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 

I en krisesituasjon der det er grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for opphold på inntil 30 dager på Tuvalu. Man må ved utreise betale utreiseskatt. Pass må være gyldig i inntil seks måneder etter planlagt innreisedato. 

Turistvisum utstedes ved ankomst, og det er mulig å få visumet forlenget med opp til tre måneder. Selv om norske borgere er visumfrie til et land, er det kun pass som godkjennes som identifikasjonsdokument. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, eventuelt visum etc. er gyldige.

Ved utreise må en utreiseskatt på AUD 30 betales på flyplassen. Ved spørsmål angående visum og immigrasjon kan du kontakte immigrasjonsmyndighetene på Tuvalu, tlf: (+688) 20240.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene på Tuvalu fra den 20. mars innført en unntakssituasjon som foreløpig er varslet å vare i 14 dager fremover. Tilleggsinformasjon og oppdateringer finnes på Tuvalus facebooksider. Det er myndighetene på Tuvalu som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Tuvalu.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ved reise til Tuvalu bør du være påpasselig med myggbeskyttelse; utbrudd av denguefeber kan forekomme. som er en virussykdom som overføres av mygg.  De stikker, i motsetning til mygg som overfører malaria, vanligvis på dagtid. Unngå derfor myggstikk med egnet påkledning, myggmidler og myggnett. For mer informasjon om denguefeber, vennligst se Verdens Helseorganisasjons faktaark om denguefeber. Det finnes ikke malariamygg på Tuvalu.

Tropebyller kan unngås ved å smøre kutt og skrubbsår inn med antibiotisk salve, og dekke til med plaster. Behandlingstilbud på sykehus er begrenset og ved alvorlige tilfeller vil evakuering til Fiji eller Australia være nødvendig.
 
Vennligst se Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder vaksinasjon ved utenlandsreiser. Det har hendt at de ytre øyene har hatt enkelte små utbrudd av kolera og dysenteri. 
 
Man bør utvise normal forsiktighet for å unngå hiv-smitte.

Sykehusbehandlingstilbudet på Tuvalu er begrenset. Det finnes et sykehus på Funafuti (hovedstaden), og de ytre øyene har utdannete sykepleiere. I alvorlige tilfeller må evakuering til Fiji eller Australia påregnes. Sørg derfor for å ha en god reiseforsikring og sjekk nøye hva forsikringen dekker før avreise, spesielt hva gjelder medisinsk evakuering med fly/helikopter.
 
Det finnes verken elver, innsjøer eller grunnvann på Tuvalu.  Drikkevannet kommer fra oppsamling av regnvann, og må kokes før det drikkes.


Praktisk informasjon

Tuvalu ligger ni-elleve timer foran Norge avhengig av sommer- og vintertid. Kredittkort kan benyttes på enkelte hoteller og i noen større butikker. Det kan være problematisk å ta ut penger på Tuvalu. 

Strøm benytter 240 volt og trepunktsstøpsler. Retningsnummer for telefonsamtaler fra Norge til Tuvalu er +688. Lokale nummer har fem siffer, der de to første angir det lokale retningsnummeret.

Tuvalus innbyggere kler seg uformelt, men er sensitive i forhold til hvordan kvinner kler seg. Det kan virke fornærmende å gå lettkledd utenfor strender, og det anbefales at kvinner bruker klær som dekker skuldre og knær. Toppløs soling er ikke akseptert. Engelsk og tuvalsk er offisielle språk. Det er ikke vanlig å gi tips.

Kredittkort kan benyttes på enkelte hoteller og i noen større butikker. Det kan være problematisk å ta ut penger da Tuvalu kun har en bank, National Bank of Tuvalu, som ligger ved flyplassen på Funafuti. På de ytre øyene er det "Island Executive Officer" som fungerer som bank, men de har som regel begrensete muligheter til å hjelpe deg.

Åpningstider er for banker 10.00-14.00 mandag-torsdag og 09.00-13.00 fredag.  Butikker holder vanligvis åpent fra 06.00 til 20.00.