Velg land

Tuvalu - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene på Tuvalu  innført en unntakssituasjon. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum ved opphold inntil 30 dager. Turistvisum utstedes ved ankomst, og det er mulig å få visumet forlenget med opptil tre måneder. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter ankomst.

Mer informasjon finnes på internettsidene til Tuvalus FN-delegasjon. Du kan også kontakte immigrasjonsmyndighetene på Tuvalu på tlf: (+688) 20240.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Utreiseavgift: Ved utreise må en utreiseskatt på 30 australske dollar betales på flyplassen.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Tuvalu ansees som lav.

Politisk situasjon: Turister bes utvise forsiktighet i store folkemengder og forsamlinger og følge med på endringer i den politiske situasjonen.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarder er dårlig spesielt innenfor risikosport og ved transport med båt mellom øyer. Rådfør deg derfor lokalt om sikre områder for svømming og annen vannsport.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19):  Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge tuvalesiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på Tuvalus facebooksider

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Det finnes ikke malariamygg på Tuvalu.

Tropebyller kan unngås ved å smøre kutt og skrubbsår inn med antibiotisk salve, og dekke til med plaster.

Man bør utvise normal forsiktighet for å unngå hiv-smitte.

Sykehus: Sykehusbehandlingstilbudet på Tuvalu er begrenset. Det finnes et sykehus på Funafuti (hovedstaden), og de ytre øyene har utdannete sykepleiere. I alvorlige tilfeller må evakuering til Fiji eller Australia påregnes.

Drikke: Det finnes verken elver, innsjøer eller grunnvann på Tuvalu.  Drikkevannet kommer fra oppsamling av regnvann, og må kokes før det drikkes.

Det er generelt lite kriminalitet på Tuvalu. Tyveri av verdigjenstander slik som kontanter, smykker, kamera, mobiltelefon mv. er de vanligste kriminelle handlingene rettet mot turister.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Tuvalu som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Tuvalu har i økende grad vært utsatt for tropiske stormer og sykloner. Det anbefales derfor at reisende følger med på internasjonale væroppdateringer, spesielt i orkansesongen som er fra november til april.

Jordskjelv: Tuvalu kan rammes av jordskjelv.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Homofili er forbudt og medfører strenge straffer. Det er en minimumsstraff på syv års fengsel for seksuelt samkvem mellom voksne menn.

Det er strenge straffer for narkotikaforbrytelser.

Lokale nødnumre:

Politi: 911

Brann: +688 20726

Ambulanse: +688 20749

Det er ingen norsk representasjon på Tuvalu. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge på Tuvalu.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Tuvalu. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS