Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tyskland - reiseinformasjon

Nordmenn kan fortsatt reise gjennom Tyskland på vei til Norge. Men Tyskland har innført utvidet grensekontroll på landegrensene til Luxembourg, Sveits, Østerrike, Frankrike og Danmark. Reisende må ha en kritisk grunn til å reise inn i Tyskland. Det same gjelder på tyske flyplasser og havner ved innreise fra Spania, Italia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Luxembourg, Danmark og land utenfor Schengen-området. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. APRIL - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT 12. MARS 2020 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Tyskland

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til delstatene Nordrhein-Westfalen og Bayern.

Sikkerhet

Det er risiko for å bli rammet a­­v terrorangrep de fleste steder i verden. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Myndighetene har varslet skjerpet sikkerhet med politiet mer synlig til stede etter angrepet på julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin i desember 2016. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Kriminalitet: Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Naturkatastrofer: Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

I Rhindalen har det tidvis forekommet mindre jordskjelv, men disse har hittil ikke ført til skader av større art. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Tyskland oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112,  Politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade
Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
Faks: +49 30 50 50 58 601 (i Tyskland 030 50 50 58 601)
E-post: [email protected]
Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected]

 Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Selv om både Tyskland og Norge er en del av Schengen-området, må pass medbringes. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet. Nordmenn trenger ikke visum til Tyskland. Ved innreise til eller transitt i Tyskland aksepteres også følgende gyldige dokumenter:

  • nødpass
  • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Dersom oppholdet i Tyskland skal vare i tre måneder eller mer må man registrere seg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen syv dager etter innreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Utenriksdepartementet i Norge fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Nordmenn i Tyskland oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg.

Tyske myndigheter har innført strenge regler for passering ved landegrensene mot Østerrike, Sveits, Frankrike, Luxembourg og Danmark fra 17. mars. Bare utvalgte grenseoverganger er fra 20. mars åpne. Her er listen. Reisende må i tillegg ha en kritisk innreisegrunn. Her er informasjon på engelsk om hvem som får reise inn i Tyskland samt noen spørsmål og svar om grensekontrollene på tysk fra det tyske politiet.

Tyske myndigheter lar norske borgere på vei hjem til Norge passere gjennom Tyskland såfremt ingen annen reiserute er mulig og raskeste reisevei er valgt. Det vil også fra 10. april bli innført 14-dagers karantene for reisende som returnerer til Tyskland fra utlandet. Nordmenn i transitt vil være unntatt fra disse karantenereglene. Se informasjon på tysk fra det tyske innenriksdepartementet. 

22. mars ble strenge regler for å unngå videre spredning av covid-19 innført i hele Tyskland. Disse gjelder til og med 19. april.

Nordmenn, samt EØS/EU-borgere med opphold i Norge, kan også reise via tyske flyplasser eller havner på vei hjem, på tross av at det også 18. mars er innført restriksjoner på innreise fra land utenfor Schengen-området og på flyvninger fra Spania, Italia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Luxembourg og Danmark, samt sjøfart fra Danmark.  Se pressemelding på engelsk.

22. mars ble strenge regler for å unngå videre spredning av covid-19 innført i hele Tyskland. I det offentlige rom kan nå maksimalt to mennesker, som ikke bor sammen, samles. I tillegg gjelder en regel om en avstand på minst 1,5 meter mellom mennesker som ikke bor i samme hus. Serveringssteder er stengt, utenom for levering eller henting av mat. Her er en oversikt over tiltakene på engelsk.  Det understrekes at dette ikke er anbefalinger, men regler.

Fra før er barer, klubber, teatre, museer, messer, kinoer, dyreparker, idrettsanlegg, svømmehaller, lekeplasser og butikker som driver detaljhandel stengt. Supermarkeder, apotek, bensinstasjoner, banker, postkontorer m.m. har fortsatt åpent.

Noen delstater vil ha enda strengere innstramminger. Nordmenn som oppholder seg i Tyskland, bør følge de lokale, regionale og nasjonale tiltakene og påbudene.

Utover dette anbefales det å følge med på lokale nyheter.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som gir helseråd. Helsefaglig informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.  

***

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tyskland er +49. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Tyskland.

Strømspenning, frekvens og støpsel er lik den norske standarden.

Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Tyskland. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.

Myntenheten i Tyskland er euro (1 euro = 100 cent). Generelt er kortbruk langt mindre utbredt i Tyskland enn i Norge. Som oftest er taxier, spisesteder og butikker merket hvis de aksepterer utenlandske kort. Tyskerne selv bruker i stor utstrekning sitt nasjonale bankkort (EC-kortet) eller kontanter.

Normale åpningstider for butikker og bank - Butikker: fra 09.00/10.00 til 18.00/19.00/20.00 (lørdag til 14.00/20.00)
Bank: fra 08.30/09.00 til 17.00 (ikke lørdager)

Nasjonale helligdager - 1. januar, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 3.oktober (nasjonaldag), 1. og 2. juledag

I tillegg kommer lokale helligdager som varierer fra delstat til delstat.

Skikker og regler - Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Engelskkunnskapene er generelt på et lavere nivå enn i Norge. Dette gjelder spesielt den eldre generasjonen.

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet. Man bruker De-formen istedenfor ”du” og etternavn snarere enn fornavn.

Til toppen