Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tyskland - reiseinformasjon

Tyskland er et svært velorganisert og generelt trygt land å ferdes i, men som i alle land bør man også i Tyskland ta forholdsregler og utvise normal forsiktighet. Etter flere mindre hendelser andre steder i Tyskland ble Berlin rammet av en større terrorhandling i desember 2016. Det er stor tillit til at tyske myndigheter tilpasser beredskapsnivået ut fra gjeldende trusselbilde og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres uansett til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis fra tysk myndighetshold.

Snarveier:

Sikkerhet

Det er risiko for å bli rammet a­­v terrorangrep de fleste steder i verden. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Myndighetene har varslet skjerpet sikkerhet med politiet mer synlig til stede etter angrepet på julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin i desember 2016. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Kriminalitet: Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Naturkatastrofer: Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

I Rhindalen har det tidvis forekommet mindre jordskjelv, men disse har hittil ikke ført til skader av større art. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Tyskland oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112,  Politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade
Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
Faks: +49 30 50 50 58 601 (i Tyskland 030 50 50 58 601)
E-post: [email protected]
Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: [email protected]

 Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Selv om både Tyskland og Norge er en del av Schengen-området, må pass medbringes. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet. Nordmenn trenger ikke visum til Tyskland. Ved innreise til eller transitt i Tyskland aksepteres også følgende gyldige dokumenter:

  • nødpass
  • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Dersom oppholdet i Tyskland skal vare i tre måneder eller mer må man registrere seg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen syv dager etter innreise.


Helse

Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. I tillegg bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Tyskland er +49. Det er ingen tidsforskjell mellom Norge og Tyskland.

Strømspenning, frekvens og støpsel er lik den norske standarden.

Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet er gyldig i Tyskland. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.

Myntenheten i Tyskland er euro (1 euro = 100 cent). Generelt er kortbruk langt mindre utbredt i Tyskland enn i Norge. Som oftest er taxier, spisesteder og butikker merket hvis de aksepterer utenlandske kort. Tyskerne selv bruker i stor utstrekning sitt nasjonale bankkort (EC-kortet) eller kontanter.

Normale åpningstider for butikker og bank - Butikker: fra 09.00/10.00 til 18.00/19.00/20.00 (lørdag til 14.00/20.00)
Bank: fra 08.30/09.00 til 17.00 (ikke lørdager)

Nasjonale helligdager - 1. januar, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 3.oktober (nasjonaldag), 1. og 2. juledag

I tillegg kommer lokale helligdager som varierer fra delstat til delstat.

Skikker og regler - Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Engelskkunnskapene er generelt på et lavere nivå enn i Norge. Dette gjelder spesielt den eldre generasjonen.

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet. Man bruker De-formen istedenfor ”du” og etternavn snarere enn fornavn.

Til toppen