Tyskland - reiseinformasjon

De tyske korona-betingede grensekontrollene er opphevet, og det er ikke lenger krav om kritisk innreisegrunn på reiser fra Norge. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se nærmere informasjon på den tyske ambassaden i Oslo sin hjemmeside. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Tyskland trenger man norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tyskland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan tyske myndigheter nekte deg utreise fra Tyskland. 

Barn under 18 år. Tyske myndigheter anbefaler at mindreårige som reiser alene eller med andre enn sine foresatte har med en fullmakt fra foresatte. Dette er ikke et krav.

Mistet pass. Hvis du mister pass/nasjonalt ID-kort, må du melde tapet til tysk politi og kontakte ambassaden i Berlin. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Berlin. Dersom du mister annet reisebevis eller oppholdskort må du ta kontakt med ambassaden i Haag. 

Dersom oppholdet i Tyskland skal vare i tre måneder eller mer må man registrere seg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen 14 dager etter innreise.

Trafikk. Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet (bankkortformat) er gyldig i Tyskland. Digitalt førerkort er ikke gyldig. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.  

Terror. Det har forekommet terrorhandlinger i Tyskland, også de siste årene. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Berlin. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Nordmenn i Tyskland oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg. Brudd på smittevernreglene kan straffes med bøter opptil 25.000 euro.

Koronatest: Fra og med 22. desember 2021 må alle innreisende til Tyskland over seks år på forespørsel kunne framlegge bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) å være frisk av covid-19-sykdom, eller 3) et negativt covid-19-testresultat. Fly- og fergeselskaper skal kreve slikt bevis før avreise.  

En covid-19-test kan ikke være eldre enn 48 timer (antigen hurtigtest) eller 72 timer (PCR-test) ved innreisetidspunktet i Tyskland. Det gjelder egne regler for personer som ankommer fra områder med høy smitte med virusvarianter, se under om risikoområder. Regulations for persons entering Germany in connection with coronavirus Sars-CoV2/Covid-19 har informasjon på engelsk.

Innreisekarantene og risikoområder: Personer (også barn under seks år) som ankommer fra risikoområder må før reisen fylle ut et digitalt registreringsskjema for innreise. Skjemaet (på engelsk) kan fylles ut på Digital Registration on Entry. Kvittering for utfylt skjema må kunne fremvises ved ankomst Tyskland.

Tyskland deler inn i to typer risikoområder: høyrisikoområder og virusvariantområder. Her er en liste over hvilke land dette gjelder og hvilken type risikoområde de regnes som. Fra og med 19. desember 2021 regnes Norge som høyrisikoområde.

Personer som ankommer fra høyrisikoområder, eller har oppholdt seg i disse områdene innenfor ti dager før innreise, må i prinsippet i ti dagers karantene (barn fem dager). Man trenger ikke gå i karantene dersom man laster opp i innreiseregistreringen et bevis på enten 1) å være fullvaksinert eller 2) være frisk av covid-19-sykdom. Karantenen kan avsluttes før tiden etter fem dager dersom man laster opp 3) et negativt testresultat (voksne). Barn under seks år (uten symptomer) kan avslutte karantenen uten test etter fem dager.  

Coronavirus: Frequently Asked Questions finnes informasjon på engelsk.

Det er fortsatt innreiserestriksjoner fra land utenfor Schengen-området, men fra noen tredjeland kan man reise inn. På Travel restriction / border control er informasjon om dette.

Koronarestriksjoner: Det er tiltak for å unngå videre spredning av covid-19 i hele Tyskland. I det offentlige rom gjelder som regel en avstand på minst 1,5 meter mellom mennesker. Det er munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og andre steder der det er mange mennesker. Generelt gjelder dessuten de såkalte 2G eller 3G-regler, som betyr at man må kunne framlegge bevis på enten å være fullvaksinert/ frisk av covid-19-sykdom (2G), eller et negativt covid-19-testresultat (3G). 3G gjelder på offentlig transport.

Tiltakene for å hindre spredning av covid-19 blir også bestemt av delstatene. Reisende bør derfor finne informasjon hos lokale myndigheter og sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder der de er, samt følge de lokale, regionale og nasjonale påbudene. Her er informasjon på engelsk. Utover dette anbefales det å følge med på lokale nyheter.

Viktige telefonnummer (covid-19):

  • Pasientservice (medisinsk beredskapstjeneste): 116 117
  • Det tyske helsedepartementets hotline: (030) 34 64 65 100
  • Korona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Helsevesen. Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. I tillegg til egen reise- og sykeforsikring bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land

Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tyske  myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Identifikasjon: Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller ID-kort eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass eller ID-kort er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Myntenhet: Euro (1 euro = 100 cent). Generelt er kortbruk langt mindre utbredt i Tyskland enn i Norge.

Nasjonale helligdager: 1. januar, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 3. oktober (nasjonaldag), 1. og 2. juledag

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112,  Politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade
Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
E-post: emb.berlin@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

 

Tyskland.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyskland.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland