Tyskland - reiseinformasjon

De tyske korona-betingede grensekontrollene er opphevet, og det er ikke lenger krav om kritisk innreisegrunn på reiser fra Norge. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se nærmere informasjon på den tyske ambassaden i Oslo sin hjemmeside. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Tyskland trenger man norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tyskland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan tyske myndigheter nekte deg utreise fra Tyskland. 

Barn under 18 år. Tyske myndigheter anbefaler at mindreårige som reiser alene eller med andre enn sine foresatte har med en fullmakt fra foresatte. Dette er ikke et krav.

Mistet pass. Hvis du mister pass/nasjonalt ID-kort, må du melde tapet til tysk politi og kontakte ambassaden i Berlin. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Berlin. Dersom du mister annet reisebevis eller oppholdskort må du ta kontakt med ambassaden i Haag. 

Dersom oppholdet i Tyskland skal vare i tre måneder eller mer må man registrere seg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen 14 dager etter innreise.

Trafikk. Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet (bankkortformat) er gyldig i Tyskland. Digitalt førerkort er ikke gyldig. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.  

Terror. Det har forekommet terrorhandlinger i Tyskland, også de siste årene. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Berlin. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Koronavirus (covid-19): Nordmenn i Tyskland oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg.

Koronatest: Fra og med 30. mars 2021 må reisende med fly før avreise kunne framlegge bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) være frisk av covid-19-sykdom, eller 3) et negativt testresultat overfor flyselskapet. En covid-19-test kan ikke være eldre enn 48 timer (antigen hurtigtest) eller 72 timer (PCR-test) ved innreisetidspunktet i Tyskland. Ved innreise fra et virusvariantområde kan antigen hurtigtest ikke være eldre enn 24 timer. Kravet gjelder også dersom man kun skal i transitt på tysk flyplass.

Innen 48 timer etter ankomst må personer som ankommer fra områder med høyt smittetrykk, såkalte risikoområder, på forespørsel fra myndighetene kunne fremlegge bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) være frisk av covid-19-sykdom, eller 3) et negativt covid-19-testresultat.

Innreisekarantene og unntak: Personer som ankommer fra risikoområder må før reisen fylle ut et digitalt registreringsskjema for innreise. Skjemaet (på engelsk) kan fylles ut på Digital Registration on Entry. Kvittering for utfylt skjema må kunne fremvises ved ankomst Tyskland.

Personer som ankommer fra risikoområder, eller har oppholdt seg i disse områdene innenfor ti dager før innreise, må i karantene. Hvis man kommer fra et risikoområde kan man avslutte karantenen førtidig dersom man laster opp i innreiseregistreringen et bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) være frisk av covid-19-sykdom, eller 3) et negativt testresultat. Det gjelder egne regler for høyrisiko- og virusvariantområder. Her er informasjon på engelsk.

Tyskland deler inn i tre typer risikoområder. Her er en liste over hvilke land dette gjelder og hvilken type risikoområde de regnes som. Fra og med 18. juli 2021 regnes ikke Norge som risikoområde. Det er fortsatt innreiserestriksjoner fra land utenfor Schengen-området, men fra noen tredjeland kan man reise inn. Her er informasjon om dette.

Lokale restriksjoner: Det er tiltak for å unngå videre spredning av covid-19 i hele Tyskland. I det offentlige rom gjelder som regel en avstand på minst 1,5 meter mellom mennesker. Det er munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og andre steder der det er mange mennesker (f.eks. utvalgte gater). Tiltakene for å hindre spredning av covid-19 blir bestemt av delstatene. Reisende bør derfor finne informasjon hos lokale myndigheter og sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder der de er, samt følge de lokale, regionale og nasjonale påbudene. Her er informasjon på engelsk.

Utover dette anbefales det å følge med på lokale nyheter.

Viktige telefonnummer (covid- 19):

  • Patientservice (medisinsk beredskapstjeneste): 116 117
  • Det tyske helsedepartementes hotline: (030) 34 64 65 100
  • Korona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Helsevesen. Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. I tillegg til egen reise- og sykeforsikring bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tyske  myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Identifikasjon: Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller ID-kort eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass eller ID-kort er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Myntenhet: Euro (1 euro = 100 cent). Generelt er kortbruk langt mindre utbredt i Tyskland enn i Norge.

Nasjonale helligdager: 1. januar, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 3. oktober (nasjonaldag), 1. og 2. juledag

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112,  Politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade
Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
E-post: emb.berlin@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

 

Tyskland.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyskland.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland