Tyskland - reiseinformasjon

EM i fotball blir arrangert i Tyskland 14. juni til 14. juli. Kampene blir spilt i 10 forskjellige byer spredt over hele Tyskland. Reisende som har fått billetter til Fotball-EM bør merke seg at det vil bli krav om gyldig ID-dokument for å komme inn på stadion. Kopi av ID-dokument vil ifølge arrangøren ikke bli akseptert. Det kan under mesterskapet også bli innført strengere grensekontroll. Det er kun pass og nasjonalt ID-kort som er ansett som gyldig legitimasjon for nordmenn i Tyskland.

Husk pass: Innreise til Tyskland krever  gyldig norsk pass (nødpass aksepteres) eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Andre reisebevis: Reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) og utlendingspass (grått reisedokument) aksepteres for innreise til Tyskland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan tyske myndigheter nekte deg utreise fra Tyskland. 

Barn under 18 år: Tyske myndigheter anbefaler at mindreårige som reiser alene eller med andre enn sine foresatte har med en fullmakt fra foresatte. Dette er ikke et krav.

Mistet pass: Hvis du mister pass/nasjonalt ID-kort, må du melde tapet til tysk politi og kontakte ambassaden i Berlin. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Berlin. Dersom du mister annet reisebevis eller oppholdskort må du ta kontakt med ambassaden i Haag. 

Dersom du skal oppholde deg i mer enn tre måneder i Tyskland, må du registrere deg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen 14 dager etter innreise.

Trafikk: Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet (bankkortformat) er gyldig i Tyskland. Digitalt førerkort er ikke gyldig. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.  

Terror: Det har forekommet terrorhandlinger i Tyskland, også de siste årene. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Berlin. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Helsevesen: Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. I tillegg til egen reise- og sykeforsikring bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort (helsenorge.no) som er gyldig i alle EØS-land.

Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tyske  myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Identifikasjon: Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller ID-kort eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass eller ID-kort er for norske borgere det eneste gyldige identifikasjonsdokumentetet i Tyskland.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112
politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade i Berlin
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
E-post: emb.berlin@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland 

Tyskland.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyskland.