Tyskland - reiseinformasjon

De tyske korona-betingede innreisereglene er opphevet, og det er ikke lenger krav om koronasertifikat eller negativ test på reiser fra Norge. For mer informasjon om koronavirus og innreise, se under Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se nærmere informasjon på den tyske ambassaden i Oslo sin hjemmeside. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass. Innreise til Tyskland krever vanligvis gyldig norsk pass (nødpass aksepteres også), eller nasjonalt ID-kort med reiserett slik at du kan legitimere deg som norsk borger. Reisedokumentet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Tyskland.

Norske borgere som ikke har fått fornyet passet sitt etter pandemien, kan frem til 31.12.2022 reise til Tyskland med sitt utløpte pass som legitimasjon. Ordningen innebærer at personer over 16 år kan legitimere seg med pass som utløp for mindre enn tre år før innreise. Barn under 16 år kan legitimere seg med pass som utløp mindre enn ett år før innreise. Makulerte pass kan ikke benyttes til legitimasjonsformål. 

Det er viktig å være klar over at det er en risiko forbundet med å reise til utlandet uten vanlig gyldig legitimasjon. Det finnes ingen garanti for at myndighetenes informasjon om ordningen når ut til relevante myndigheter og reiselivsaktører. Vi anbefaler derfor at de som reiser til Tyskland med utløpte pass reiser med direkteflyvning fra Norge.

Norske borgere samt utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Tyskland.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt reisedokument) og utlendingspass (blått reisedokument) aksepteres for innreise til Tyskland. Vær oppmerksom på at du også må ha med deg gyldig oppholdskort fra Norge. Har du ikke oppholdskort kan tyske myndigheter nekte deg utreise fra Tyskland. 

Barn under 18 år. Tyske myndigheter anbefaler at mindreårige som reiser alene eller med andre enn sine foresatte har med en fullmakt fra foresatte. Dette er ikke et krav.

Mistet pass. Hvis du mister pass/nasjonalt ID-kort, må du melde tapet til tysk politi og kontakte ambassaden i Berlin. Søknad om nytt pass/nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden i Berlin. Dersom du mister annet reisebevis eller oppholdskort må du ta kontakt med ambassaden i Haag. 

Dersom oppholdet i Tyskland skal vare i tre måneder eller mer må man registrere seg hos tyske myndigheter (Einwohnermeldeamt) innen 14 dager etter innreise.

Trafikk. Tyskland har et godt utbygd offentlig transportsystem både i byene og ellers i landet, samt meget gode motorveier. Sikkerheten på veiene er som i Norge. Det norske førerkortet (bankkortformat) er gyldig i Tyskland. Digitalt førerkort er ikke gyldig. Førerkort, vognkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.  

Terror. Det har forekommet terrorhandlinger i Tyskland, også de siste årene. Tyske myndigheter vurderer kontinuerlig faren for terrorangrep og tilpasser beredskapen deretter. Norske borgere på reise i Tyskland oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av tyske myndigheter.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig i Berlin. I noen tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner.

Nordmenn i Tyskland oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg.

Koronasertifikat: Fra og med 1. juni 2022 trenger man ikke lenger koronasertifikat, altså bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) å være frisk av covid-19-sykdom, eller 3) et negativt covid-19-testresultat, for innreise til Tyskland.

Det gjelder fortsatt egne regler for personer som ankommer fra områder med høy smitte med virusvarianter, se under om risikoområder. 

Risikoområder og innreisekarantene: 

Her er en liste over hvilke land Tyskland definerer som risikoområder med høy smitte med virusvarianter. Per 1. juni 2022 regnes Norge ikke som risikoområde. Listen over risikoområder vurderes jevnlig og kan endres på kort varsel.

Personer (også barn under 6 år) som ankommer fra et risikoområde med høy smitte med virusvarianter må før reisen fylle ut et digitalt registreringsskjema for innreise. Skjemaet (på engelsk) kan fylles ut på Digital Registration on Entry. Kvittering for utfylt skjema må kunne fremvises ved ankomst Tyskland.

Reisende over 12 år som ankommer fra et slikt risikoområde, eller har oppholdt seg i disse områdene innenfor ti dager før innreise, må kunne fremvise en negativ PCR-test som ikke er eldre enn 48 timer ved innreisetidspunktet i Tyskland og må i 14 dagers karantene.

Nærmere informasjon om disse reglene finnes på engelsk på nettsiden Covid-19: entry and quarantine regulations in Germany.

Koronarestriksjoner: Det er fortsatt noen tiltak for å unngå videre spredning av covid-19 i hele Tyskland. Det er munnbindplikt på offentlig transport, og særlige regler for helseinstitusjoner.

Tiltakene for å hindre spredning av covid-19 blir også bestemt av delstatene. Reisende bør derfor finne informasjon hos lokale myndigheter og sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder der de er, samt følge de lokale, regionale og nasjonale påbudene. Her er informasjon på engelsk. Utover dette anbefales det å følge med på lokale nyheter.

Viktige telefonnummer (covid- 19):

  • Pasientservice (medisinsk beredskapstjeneste): 116 117
  • Det tyske helsedepartementets hotline: (030) 34 64 65 100
  • Korona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Helsevesen. Tyskland har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er omtrent som i Norge. I tillegg til egen reise- og sykeforsikring bør man skaffe seg Europeisk helsetrygdkort som er gyldig i alle EØS-land.

Enkelte forholdsregler bør alltid tas i større byer. Turister må være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri og veskenapping, særlig i store menneskemengder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det tyske  myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. 

Områdene langs de store elvene (Oder, Elbe, Rhein, Donau) kan rammes av flom og oversvømmelser, særlig ved store nedbørsmengder. I høyereliggende strøk i Sør-Tyskland må det i vinterhalvåret regnes med tidvis store snømengder, med derpå følgende fare for snøskred. 

Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Identifikasjon: Det er et krav i Tyskland at man til enhver tid skal kunne identifisere seg. Gyldig pass eller ID-kort eller kopi bør derfor alltid medbringes. Pass eller ID-kort er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige identifikasjonsdokumentet.

Myntenhet: Euro (1 euro = 100 cent). Generelt er kortbruk langt mindre utbredt i Tyskland enn i Norge.

Nasjonale helligdager: 1. januar, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 3. oktober (nasjonaldag), 1. og 2. juledag

Det er nyttig å være oppmerksom på at tyskere i større grad enn nordmenn legger vekt på formell høflighet.

Lokale nødnumre: Ambulanse/ulykke/brann: 112,  Politi: 110

I krise- og nødsituasjon oppfordres en til å kontakte ambassaden.

Norges ambassade
Kgl. Norwegische Botschaft
Rauchstrasse 1, 10787 Berlin
Tel: + 49 30 50 50 58 600 (i Tyskland: 030 50 50 58 600)
E-post: emb.berlin@mfa.no 

Ambassadens hjemmeside

 

Tyskland.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Tyskland.

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs døgnoperative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Oversikt over samtlige honorære konsulater i Tyskland