Uruguay - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Argentina

Situasjonen med koronaviruset er i stadig endring. Fra 1. november kan alle utenlandske statsborgere som er vaksinert reise til Uruguay som turister. Likevel må det påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort varsel. Norske borgere oppfordres til å følge med på råd og anvisninger fra lokale myndigheter. I en normalsituasjon regnes Uruguay blant de tryggeste reisemålene i Latin-Amerika. Landet kan tilby flere vakre reisemål innenfor forholdsvis korte distanser.

Norske borgere kan reise visumfritt til Uruguay, men dette kan endres på kort varsel. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.  Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige.

Det er uruguayanske myndigheter som har ansvar for innreisebestemmelser i Uruguay, og har derfor også kompetanse til å svare på henvendelser angående dette reglementet. For å få informasjon om innreisebestemmelser i Uruguay ber vi om det tas kontakt med landets myndigheter. Du finner informasjon fra myndighetene på denne siden Ingreso a Uruguay durante emergencia sanitaria.

Uruguay - Ministerio de Relaciones Exteriores (www.gub.uy)  (Utenriksdepartementet).

Utenom koronaepidemien er Uruguay et relativt trygt land og regnes blant de tryggeste reisemålene i Latin-Amerika. De fleste reiser gjennomføres uten særlige problemer. Norge er representert i Uruguay ved Norges honorære konsulat i Montevideo (som venter på endelig godkjenning av uruguayanske myndigheter). Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til Uruguay.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter. Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uruguay oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Uruguay.  

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Innreisetillatelse: Fra 1. november kan alle utenlandske statsborgere som er vaksinert reise til Uruguay som turister.

Alle utenlandske statsborgere som ikke har oppholdstillatelse i Uruguay og ønsker å komme inn i landet under koronapandemien, må registrere seg ved å fylle ut et skjema som finnes her: Immunized foreigners and minors under 18 years of age who want to enter Uruguay | Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay (www.gub.uy).

Helseforsikring: Utenlandske borgere må ha gyldig reiseforsikring ved innreise til Uruguay.  

Koronatest: Alle reisende som ankommer Uruguay skal fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er utført maksimalt 72 timer før ankomst. 

Innreisekarantene og unntak: Reisende til Uruguay må i reisekarantene i 14 døgn. Etter sju dag isolering, kan karantene forkortes ved ny negativ covid-19-test.

De som har hatt covid-19 i de siste 90 dager eller er fullvaksinert mot covid-19 i de siste ni måneder er unntatt karantene. Mer informasjon på nettsiden In Uruguay | Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay (www.gub.uy).

Det anbefales å bære munnbind innendørs og utendørs når det er mange mennesker samlet.

Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd i Norge, og ikke utenrikstjenesten. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Informasjon fra Uruguays myndigheter er tilgjengelig (på spansk) på helsedepartementet i Uruguay sine nettsider.

Situasjonen er i stadig endring, og informasjonen fra myndighetene like så. Det må derfor påregnes at nye tiltak og restriksjoner kan iverksettes på kort sikt.

***

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.

Uruguay har relativt lite kriminalitet, og det dreier seg hovedsakelig om vinningskriminalitet i form av lommetyveri, veskenapping, kredittkortsvindel og falske penger etc. Turister er særlig utsatt og da spesielt i hovedstaden. Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

Risikoen for kidnappinger, bortføringer og terror ansees som lav. Antall drap har gått noe opp de senere år, men er betydelig lavere enn ellers i Latin-Amerika. Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge. Overfall og ran av busser og biler kan forekomme, spesielt på nattestid i mindre tilgjengelige områder.

Protester og demonstrasjoner er relativt vanlige politiske virkemidler i Uruguay. Det anbefales at man holder seg på avstand og bruker sunn fornuft i slike situasjoner.

Reisende er underlagt lokale lover og et alvorlig lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte ansvarlig norsk myndighet (ambassaden i Buenos Aires). Ambassaden vil være behjelpelig med advokatliste ved behov.

I noen tilfeller av kraftig regn og storm kan det oppstå flom.

Nødnumre: Politi 911, brann 104, ambulanse 105, turistpoliti i Montevideo: 0800 8226

Om en nødsituasjon skulle oppstå kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Norges ambassade i Argentina er sideakkreditert til (har ansvar for) Uruguay.

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Mob. (+ 54 9 11) 2487 9472 (10:00 -12:30 )

Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00 *(Valg 5 for UDs døgnoperative senter i Oslo)
Norsk tlf. (+47) 23 95 44 00
Fax: +54 (0) 11 43 28 90 48
E-post: emb.buenosaires@mfa.no 
Argentina-ambassadens nettside. Pga. koronapandemien har ambassaden ikke vanlige åpningstider, men ring eller send en e-post for å sette opp en avtale.

Honorærkonsul Juan Martín Beisso
Adresse: Pasaje Paseo de las Carretas 2580 oficina 1303, Montevideo CP 11300
Tlf: +598 2 7130197
E-post: noruega.consuladouy@gmail.com
Åpningstid: 13:00-17:00

Den uruguayanske ambassaden i Sverige er sideakkreditert til Norge -
Embajada de la República Oriental del Uruguay en Suecia
Kommandõrsgatan 35, SE-114 58 Stockholm, Sverige.
Tel: +46 06 60 31 96
Fax: +46 86 65 31 66
E-post: urusuecia@mrree.gub.uy  - Nettsidene til Uruguays ambassade i Sverige

 

Uruguay.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Uruguay.