Uruguay - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Argentina

Vi anbefaler alle reisende å registrere seg på reiseregistrering.no. eller i Reiseklar-appen.

Innreisebestemmelser. Norske borgere kan for tiden reise visumfritt  som turister og oppholde seg i Uruguay i 90 dager. Det er den reisendes eget ansvar å påse at reisedokumenter er gyldige. Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Informasjon om gjeldende bestemmelser kan fås fra Uruguays myndigheter.

Informasjon om innreiseregler fra myndighetene finnes på: Migración | Sitio oficial de la República Oriental del Uruguay (www.gub.uy) eller Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pass. For innreise i Uruguay kreves norsk pass, dvs. vanlige biometriske pass med minimum seks måneders gyldighet. Nødpass aksepteres kun for reiser fra Uruguay til Norge. 

Tap av pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller reisebevis, må du melde tapet til uruguayansk politi og kontakte ambassaden i Buenos Aires. Søknad om nytt pass krever oppmøte på ambassaden, og prosessen kan ta to uker.

Uruguay er et relativt trygt land, og regnes blant de tryggeste reisemålene i Latin-Amerika. De fleste reiser gjennomføres uten særlige problemer. Reisende bør utvise normal aktsomhet og passe godt på verdisakene sine. Se avsnittet om «Kriminalitet» for mer informasjon. Norge er representert i Uruguay ved Norges honorære konsulat i Montevideo. Norges ambassade i Argentina er ansvarlig ambassade for Uruguay.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert på nyheter og eventuelle meldinger fra politiet og landets myndigheter. Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Uruguay, oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no.

Utenlandske borgere må ha gyldig reiseforsikring ved reise til Uruguay.  

Reisende anbefales å konsultere en lege eller spesialist i reisemedisin i god tid før reisens start for å vurdere helserisiko og nødvendige vaksiner. Det vises til Folkehelseinstituttets nettsider.

Vinningskriminalitet. Uruguay har relativt lite kriminalitet, og det dreier seg hovedsakelig om vinningskriminalitet i form av lommetyveri, veskenapping, kredittkortsvindel og falske penger etc. Turister er særlig utsatt og da spesielt i hovedstaden. Blir man utsatt for kriminelle handlinger, skal dette meldes til nærmeste politistasjon.

Risikoen for kidnappinger, bortføringer og terror ansees som lav. Antall drap har gått noe opp de senere år, men er betydelig lavere enn ellers i Latin-Amerika. Det anbefales å orientere seg om detaljer rundt sikkerhet, og forhøre seg om hvilke områder som anses som mindre trygge. Overfall og ran av busser og biler kan forekomme, spesielt på nattestid i mindre tilgjengelige områder.

Demonstrasjoner. Protester og demonstrasjoner er relativt vanlige politiske virkemidler i Uruguay. Det anbefales at man holder seg på avstand og bruker sunn fornuft i slike situasjoner.

Lokale lover. Reisende er underlagt lokale lover, og lovbrudd kan medføre fengselsstraff som må sones i lokale fengsler. Nordmenn som arresteres eller varetektsfengsles har rett til å kontakte Norges ambassade i Buenos Aires. Ambassaden vil være behjelpelig med advokatliste ved behov.

I noen tilfeller av kraftig regn og storm kan det oppstå flom.

Nødnumre: Politi 911, brann 104, ambulanse 105, turistpoliti i Montevideo: 0800 8226

Om en nødsituasjon skulle oppstå kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller e-post: 247@mfa.no 

Norges ambassade i Argentina er ansvarlig ambassade for Uruguay.

Real Embajada de Noruega
Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
C1011AAC Buenos Aires, Argentina
Whatsapp. (+ 54 9 11) 2487 9472 (10:00 -12:30 )
Tlf: +54 (0) 11 37 24 12 00 (*Velg 5 for UDs døgnoperative senter i Oslo)
Norsk tlf. (+47) 23 95 44 00
E-post: emb.buenosaires@mfa.no
Ambassadens nettside

Honorærkonsulat i Montevideo:
Adresse: Pasaje Paseo de las Carretas 2580 oficina 1303, Montevideo CP 11300
Tlf: +598 2 7130197
E-post: noruega.consuladouy@gmail.com
Åpningstid: 13:00-17:00

Den uruguayanske ambassaden i Sverige er sideakkreditert til Norge -
Embajada de la República Oriental del Uruguay en Suecia
Kommandõrsgatan 35, SE-114 58 Stockholm, Sverige.
Tel: +46 06 60 31 96
Fax: +46 86 65 31 66
E-post: urusuecia@mrree.gub.uy  - Nettsidene til Uruguays ambassade i Sverige

Konsulatet i Oslo:
Uruguay har to honorære konsulater i Norge:
Inicio - Mapa Consular (mrree.gub.uy)
c/o Atradius, Strandveien 15,
P.O: Box 84, N-1325 Lysaker, Norge
tlf:(0047) 6783 7110
uruguayconsulateoslo@gmail.com
Honorærkonsul: Morten Nordvold

Konsulatet i Bergen:
P.O. BOX 26, 5803 Bergen, Norge
Tlf:(0047) 555.962.100 - (0047) 932.093.00
nordahl@anthonisen.com

Uruguay.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Uruguay.