Usbekistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Usbekistan er et relativt konservativt muslimsk samfunn. Det legges stor vekt på høflighet og respekt. Det kan være uroligheter i grenseområdene mot Afghanistan, Tadsjikistan og Kirgisistan.

Visum: Norske borgere kan reise til Usbekistan i opptil tretti dager uten visum. Man må imidlertid ha med gyldig pass. For reiser med lengre varighet må Usbekistans ambassade i London kontaktes.

Toll: Innførselsbestemmelser for varer til Usbekistan bør sjekkes individuelt etter varetype. Se usbekiske tollmyndigheters nettside. Typiske turistinnkjøp er tepper, håndverk av tre, stein, keramikk, silke og kunstverk. Tepper og malerier må registreres før utførsel. Sørg for at selger skaffer nødvendig eksportlisens.

Trafikk: Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy, det anbefales derfor å vise aktsomhet, også i lyskryss. Det anbefales å leie bil med sjåfør. Veistandard og skilting er til dels dårlig. De færreste sjåfører snakker engelsk, og kjørekulturen er forskjellig fra den europeiske. Norsk førerkort aksepteres i Usbekistan, men det kan være lurt å ta med internasjonale førerkort. Promillegrensen i Usbekistan er satt til 0.

Grenseområdene: Det anbefales å vise særlig aktsomhet ved reiser til grenseområdene mot Afghanistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Tidvis forekommer det militær aktivitet og etnisk uro i disse områdene. Landminer og udetonerte eksplosiver er også et problem i enkelte områder ved disse grensene. Dersom du planlegger å krysse grensen landveien, anbefales det å bruke offisielle grensepasseringer samt å sjekke status på disse før avreise. Risiko for terrorhendelser i Usbekistan vurderes som lav.

Fotografering: Det frarådes å fotografere sensitive områder, f.eks. myndighetsbygninger, infrastruktur og militære installasjoner.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer fra tid til annen i de store byene i Usbekistan. Disse kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det anbefales å unngå store folkemengder.

Reiseforsikring: Sørg for å ha reiseforsikring med god dekning. Lytt til lokale råd, og følg om mulig med i lokale media. Bær alltid godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopi av pass på forskjellige steder.

Bruk sunn fornuft. Ferdsel alene nattestid frarådes.

Ingen internasjonale reiseforsikringsselskaper er etablert i Usbekistan.

Nødtelefoner: Brann 101, politi 102, ambulanse 103. Det kan ikke forventes at disse snakker engelsk.  

Det anbefales og sette seg inn i Folkehelseinstituttets anbefalinger og råd for Usbekistan før avreise.

Sykehus: Usbekiske sykehus har generelt lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Ved alvorlig sykdom anbefales transport til utlandet.

Drikkevann: Å drikke vann fra springen anbefales ikke. Flaskevann er imidlertid lett tilgjengelig, og maten er jevnt over av akseptabel kvalitet

Det er generelt lite hverdagskriminalitet i Usbekistan. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Tasjkent og andre storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter.

 

Jordskjelv: Usbekistan ligger i en aktiv seismisk sone. Jordskjelv forekommer med jevne mellomrom.

Tørke: Området rundt Aralsjøen i nordvest er sterkt preget av tørke og miljøødeleggelser. Her må det derfor utvises forsiktighet ved opphold.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er usbekiske myndigheter ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio

Usbekistan er et relativt konservativt muslimsk samfunn. Det legges stor vekt på høflighet og respekt, særlig overfor kvinner. Kvinner kler seg ofte konservativt, men dekker som regel ikke til ansiktet eller håret. Lettkledde kvinner kan bli utsatt for negativ oppmerksomhet. 

LHBT+: Det er utbredt intoleranse mot LHBT+-personer, og homofili er straffbart med inntil tre års fengsel i Usbekistan.

Narkotika: Det er strenge straffer for bruk og besittelse av narkotika. Forholdene i fengslene skiller seg vesentlig fra dem man finner i Norge.

Språk: Usbekisk er det offisielle språket i landet. Russisk snakkes av mange i byene. Få behersker engelsk, men større hoteller og restauranter har som regel engelsktalende personale.

Valuta: Usbekisk Som (UZS) er nasjonal valuta og eneste lovlige betalingsmiddel, selv om prisene ofte oppgis i USD der mange turister ferdes. Det er begrenset med minibanker, særlig utenfor de største byene. De store hotellene har som regel egne minibanker som aksepterer Visa og Master Card. Enkelte restauranter og butikker i Tasjkent aksepterer kredittkort, men det kan medføre et gebyr.

Telefonsystemet kan være ustabilt. Bruk av mobiltelefon med norsk Sim-kort er svært dyrt.  Usbekistan benytter 220 volt med standard europeisk støpsel. Strømtilførselen er stort sett stabil i byene, men det forekommer strømbrudd/rasjonering i perioder på landsbygda.

Kollektivtransport: Tasjkent har et pålitelig metrosystem, men det er stor trengsel i rushtiden. Jernbanen kan oppleves som nokså ukomfortabel, bortsett fra de moderne hurtigtogene fra Tasjkent til Samarkand og Bukhara.

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. Norge har ikke konsul i Usbekistan.

Praktisk bistand fra norske myndigheter i landet er derfor svært begrenset. I krisetilfeller kan UDs døgnoperative senter i Oslo kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no.

 

Usbekistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Usbekistan.