Usbekistan - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo

Koronasituasjonen i landet er uoversiktlig, og helsevesenet har begrenset kapasitet og ekspertise. Alle nordmenn, og særlig de uvaksinerte, bør derfor utvise aktsomhet i forbindelse med koronasituasjonen. Norge har ingen ambassade i landet. Det medfører begrenset bistand ved akutte behov. Eventuelle reisende må følge lokale myndigheters råd og anvisninger. Nye restriksjoner kan stadig innføres på kort varsel.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

For innreise i Usbekistan kreves gyldig norsk pass. Usbekistan er normalt sett visumfritt for norske borgere med opphold inntil tretti dager, men merk restriktive bestemmelser knyttet til koronapandemien. Spørsmål kan rettes til:

Embassy of the Republic of Uzbekistan
Adresse: 41 Holland Park, London, W11 3RP
Telefon: 44 (0) 20 7229 7679;
Faks: 44 (0) 20 7229 7029
Arbeidstid: fra mandag til fredag kl.09.00 til 18.00
Konsulære tjenester: mandag til torsdag 09.30 til 13.00 (fredag kl.09.30 til 18.00 med pause fra 13.00 til 15.00)
E-post: info@uzbekembassy.org
Hjemmeside: http://www.uzbekembassy.org/  

Innførselsbestemmelser for varer til Usbekistan bør sjekkes individuelt etter varetype. Se usbekiske tollmyndigheters nettside eller kontakt State Customs Board of Uzbekistan, Uzbekistan avenue 3, Tashkent, 100003 Uzbekistan. Tlf: +998 (371) 120-76-33. Det må fylles ut tollerklæring ved innreise. Typiske turistinnkjøp er tepper, håndverk av tre, stein, keramikk, silke og kunstverk. Tepper og malerier må registreres før utførsel. Sørg for at selger skaffer nødvendig eksportlisens.

Uzbekistan Airways har ruter mellom blant annet hovedstaden Tasjkent og Samarkand, Bukhara, Andijan, Khiva, Navoi og Namangan.

Vis aktsomhet i trafikken. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss. Norsk førerkort aksepteres i Usbekistan, men det kan være lurt å ta med internasjonale førerkort. Promillegrensen i Usbekistan er satt til 0. Det finnes bilutleiefirmaer i Usbekistan, men det anbefales å leie bil med sjåfør. Veistandard og skilting er til dels dårlig. De færreste sjåfører snakker engelsk, og kjørekulturen er forskjellig fra den europeiske.

Risiko for terrorhendelser i Usbekistan ansees som lav. Det finnes imidlertid radikale islamistgrupper som har et uttalt mål om å opprette et islamsk kalifat i Sentral-Asia.

De fleste reiser til Usbekistan gjennomføres uten spesielle problemer. Vær likevel oppmerksom på grenseområdene til Afghanistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Her forekommer det i økende grad militære aktiviteter som man skal holde seg unna. Fergana-dalen er et område med høy spenning med tidvis etnisk uro, grensestridigheter og tap av menneskeliv.

Det anbefales ikke å reise til grenseområdene mot Tadsjikistan på grunn av risiko knyttet til landminer. I grenseområdene mot Kirgisistan og Afghanistan er det en risiko for udetonerte eksplosiver og fra tid til annen også voldelige opptøyer.

Vær ekstra oppmerksom på grensepasseringer fra Usbekistan til Afghanistan og Kirgisistan. Disse kan være stengt ved høy bilateral spenning og rundt helligdager. Ved kryssing, benytt offisielle grensepasseringer og sjekk statusen for disse før avreise.

Det frarådes å fotografere sensitive områder, f.eks. myndighetsbygninger, infrastruktur og militære installasjoner.

Det er strenge straffer for bruk og besittelse av narkotika. Forholdene i fengslene skiller seg vesentlig fra dem man finner i Norge.

Ved utenlandsreiser er det alltid en mulighet for at man kan bli utsatt for ubehagelige hendelser, vold eller annen kriminalitet. Det er risiko for å bli rammet av terrorangrep de fleste steder i verden. Reisende bør alltid være på vakt og ta generelle forholdsregler.

Sørg for å ha reiseforsikring med god dekning. Lytt til lokale råd, og følg om mulig med i lokale media. Bær alltid godkjent kopi av pass og visum. Oppbevar pass og kopi av pass på forskjellige steder.

Politiske markeringer og demonstrasjoner forekommer fra tid til annen i de store byene i Usbekistan. Disse kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner.

Bruk sunn fornuft. Ferdsel alene nattestid frarådes.

Det er utbredt intoleranse mot homofili som er straffbart med inntil tre års fengsel i Usbekistan.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre perioder i Usbekistan oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Ingen internasjonale reiseforsikringsselskaper er etablert i Usbekistan.

Nødtelefoner: Brann 001, politi 002, ambulanse 003, gasslekkasje 104.

I krise og nødsituasjoner kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter i Oslo på telefon: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no. 

Reisende må holde seg oppdaterte om hvordan covid-19-situasjonen utvikler seg og nøye følge usbekiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Usbekiske sykehus har generelt lav standard sammenlignet med europeiske forhold. Ved alvorlig sykdom anbefales transport til utlandet.

Ingen vaksinasjon er påkrevet for å reise til Usbekistan, men å drikke vann fra springen anbefales ikke. Flaskevann er imidlertid lett tilgjengelig, og maten er jevnt over av akseptabel kvalitet.

Det er generelt lite hverdagskriminalitet i Usbekistan. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man likevel ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Tasjkent og andre storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff.

Usbekistan er i stor grad et steppe- og ørkenland. Sandstormer forekommer. Området rundt Aralsjøen i nordvest er sterkt preget av tørke og miljøødeleggelser. Her må det derfor utvises forsiktighet ved opphold.

Usbekistan har ørkenklima med lange, varme somre (ofte over 40 °C) og milde vintre. Nedbør hovedsakelig om vinteren og våren. Gjennomsnittstemperaturen er +27 °C om sommeren og -2 °C om vinteren (men kan falle helt til -40°C).

Usbekistan ligger i en aktiv seismisk sone. Et jordskjelv i 1966 ødela store deler av hovedstaden Tasjkent, til tross for at det målte kun 5.2 på Richters skala. Siden da har det vært en rekke alvorlige jordskjelv i landet. Det seneste store jordskjelvet, som målte 6.1 og drepte 13 personer, skjedde i juli 2011 i Fergana-dalen.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er usbekiske myndigheter ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Usbekistan er et konservativt muslimsk samfunn. Det legges stor vekt på høflighet og respekt, særlig overfor kvinner. Ved høytidelige anledninger brukes formelt antrekk. Også i uformell sammenheng er usbekere gjerne velkledde, kvinner ofte i tradisjonell drakt.

Usbekere er meget gjestfrie, og inviterer gjerne gjester på middag, sightseeing osv.

Usbekisk er det offisielle språket i landet. Russisk snakkes av mange i byene. Få behersker engelsk. På de større og mer populære hotellene og noen restauranter snakker som oftest de ansatte noe engelsk.

Usbekistan ligger i tidssonen UTC +5 og har ingen veksling mellom sommer- og vintertid.

Usbekisk som (UZS) ble introdusert som nasjonal valuta i november 1993 som erstatning for sovjetisk/russisk rubel. Selv om priser ofte oppgis i USD, er det kun UZS som er lovlig betalingsmiddel. Bankene er normalt åpne 09:30 -16:00 på hverdager, offentlige kontorer 09:00 - 18:00 på hverdager, butikker 10:00 - 20:00, matbutikker ofte lenger. Matmarkedene er åpne hver dag året rundt. På de største hotellene i Tasjkent finnes det minibanker som aksepterer blant annet Visa og Master Card. Minibankene utbetaler usbekiske som (UZS) eller USD. Det er mulig å veksle USD og euro i banker eller offisielle vekslingskontorer på de større hotellene. Det er straffbart å veksle på svartebørsen. Enkelte restauranter og butikker i Tasjkent aksepterer kredittkort, men det kan medføre et gebyr på opptil ti prosent. Til tross for at priser ofte oppgis i USD, er det ulovlig å betale med USD i Usbekistan.

Telefonsystemet kan være ustabilt og myndighetene har hatt lav terskel for å stenge kommunikasjonslinjer. GSM er tilgjengelig i Usbekistan og dekker nå stort sett hele landet. Telefontjenester på hotellene er svært dyre, og det anbefales å sjekke prisene for bruk av mobiltelefon. Det er stram kontroll med internett. Det finnes internettkafeer i Tasjkent og andre store byer. Usbekistan benytter 220 volt med standard europeisk støpsel. Strømtilførselen er stort sett stabil i byene, men det forekommer strømbrudd/rasjonering i perioder på landsbygda.

Faste helligdager: 1. januar (1. nyttårsdag), 8. mars (kvinnedagen), 21. mars (Navruz, vårsolverv), 9. mai (minne- og æresdagen), 1. september (uavhengighetsdagen/nasjonaldagen), 1. oktober (lærernes dag), 8. desember (grunnlovsdagen).

Bevegelige helligdager: Id-ul-Fitr, slutten på ramadan og Id-ul-Azha, slutten på hajj.

Tasjkent har et pålitelig metrosystem, men det er stor trengsel i rushtiden. Jernbanen kan oppleves som nokså ukomfortabel, bortsett fra de moderne hurtigtogene fra Tasjkent til Samarkand og Bukhara (som ansees som tryggere enn buss eller bil).

Ansvarlig ambassade er hjemmebasert ambassadør i Oslo. Norge har ikke konsul i Usbekistan.

Praktisk bistand fra norske myndigheter i landet er derfor svært begrenset. I krisetilfeller kan UDs døgnoperative senter i Oslo kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no.

 

Usbekistan. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Usbekistan.