Vanuatu - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia.

Vanuatu anses som et trygt reisemål. Sykloner og andre naturhendelser forekommer. Se mer om naturforhold under «Naturforhold og naturkatastrofer». Norske statsborgere kan oppholde seg 30 dager i Vanuatu visumfritt.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter utreisedato.

Visum: Nordmenn trenger ikke visum ved innreise til Vanuatu for opptil 30 dager.

Mer informasjon om visum finnes på Visit – Department of Immigration and Passport Services (gov.vu).

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Reisende bør ha reiseforsikring under hele oppholdet, som dekker utgifter som kan oppstå ved sykdom, ulykker og dødsfall.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Vanuatu ansees som lav.

Trafikk: Veistandarden på Vanuatu kan være dårlig. Mennesker går ofte i veibanen og det anbefales å utvise særlig forsiktighet ved kjøring på kvelds- og nattestid.

Politisk situasjon: Turister bes utvise forsiktighet i store folkemengder og forsamlinger og følge med på endringer i den politiske situasjonen.

Aktiviteter: Det har vært en økning i rapporter om haiangrep, særlig ved Port Vila. Rådfør deg lokalt om sikre områder for svømming og annen vannsport.

Det er lite kriminalitet, men mindre tyverier forekommer.

Tilreisende, og særlig kvinner, bør unngå alene til avsidesliggende områder og strender, samt å gå alene på kveldstid.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Vanuatu som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Sykloner er vanligst mellom november og april, men kan også forekomme ellers i året. Oversvømmelser og jordskred kan føre til problemer for ferdsel.

Vulkan/jordskjelv: Vanuatu utsettes jevnlig for jordskjelv og vulkansk aktivitet. Det er aktive vulkaner på Ambae, Ambrym, Gaua, Lopevi og Tanna.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender. Noen lokale landeiere krever betaling mot tilgang til ikke-offentlige områder og strender.

LHBT+-personer: Likekjønnede forhold har vært lovlig siden 2007.

Lokale nødnumre:

Politi: 111 eller 22222
Brann: 113

Ambulanse: 115 (merk at det kan påløpe høye kostnader og krav om umiddelbar kontantbetaling ved bruk av ambulanse og andre helsetjenester)

I Port Vila og Luganville kan du nå ProMedical Ambulance Service på 115 og brannvesenet på 113

Det er ingen norsk representasjon på Vanuatu. Nærmeste ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norway in Vanuatu.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700,
e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

UDs reiseregistrering

Vanuatu. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS