Vanuatu - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Canberra, Australia.

Myndighetene har lettet på innreiseforbudet for utenlandske borgere, men råder alle til å holde seg oppdatert på endringer som kan komme på kort varsel. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Norske borgere trenger ikke visum ved opphold inntil 30 dager. En besøkstillatelse blir utstedt ved ankomst ved fremvisning av gyldig utreisebillett og bevis på at man har midler til å betale for oppholdet. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter utreisedato.

Ønsker man å oppholde seg på Vanuatu i lenger enn 30 dager, må man søke om visum. Mer informasjon om visum finnes på  immigrasjonsmyndighetenes nettsider.

Mistet pass: Hvis du mister passet, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Terror: Risiko for terrorhendelser på Vanuatu ansees som lav.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19): Vanuatu er åpent for innreise, og det er ikke lenger krav til testing før ankomst eller at man må være fullvaksinert. Men myndighetene har allikevel en sterkt anbefaling om at alle reisende bør ta vaksinen. Det er ikke lenger krav om karantene ved ankomst, men dersom man har symptomer på covid-19, må man isolere seg selv i fem dager

Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge vanuatiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på Ministry Of Health.

Sykdommer: Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot malaria, hepatitt A og tyfus før innreise til Vanuatu.

Det er lite kriminalitet, men mindre tyverier forekommer.

Tilreisende, og særlig kvinner, frarådes å reise alene til avsidesliggende områder og strender. Det frarådes også å gå alene på kveldstid.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det myndighetene i Vanuatu som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg med på lokale nyheter og rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter i en eventuell krisesituasjon.

Storm: Sykloner er vanligst mellom november og april, men kan også forekomme ellers i året. Oversvømmelser og jordskred kan føre til store problemer for ferdsel.

Vulkan/jordskjelv: Vanuatu utsettes jevnlig for jordskjelv og vulkansk aktivitet. Det er aktive vulkaner på Ambae, Ambrym, Gaua, Lopevi og Tanna.

Meld fra til ambassaden i Canberra dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender.

LHBT+-personer: Likekjønnede forhold er lovlige, men er ikke allment akseptert i samfunnet. Det anbefales å unngå offentlige uttrykk for hengivenhet.

Lokale nødnumre:

Politi: 112/22222

Brann: 112/22333

Ambulanse: er ikke anbefalt

Det er ingen norsk representasjon på Vanuatu. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Nettsiden Norge i Vanuatu.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700,
e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00,
e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

UDs reiseregistrering

Vanuatu. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS