Zambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Malawi

Grensene til Zambia er åpne men det er krav om attest som viser negativ covid-19-test for personer som ikke kan dokumentere å være fullvaksinert. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter og visum er gyldige. 

Gyldige reisedokumenter: Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og man være kjent med til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse. 

Visum: Norske borgere trenger visum for opphold i Zambia. Visum kan ordnes på forhånd eller ved innreise på flyplasser og grenseoverganger og har normalt en gyldighet på én måned. Det vil medføre problemer med utreise dersom visumet ikke lenger er gyldig.

Zambias ambassade: Zambia har ikke ambassade i Norge, men dekkes fra ambassaden i Stockholm. I forkant av besøk til Zambia kan søknad om visum sendes til den zambiske ambassaden i Stockholm (se ambassadens nettsider for ytterligere informasjon) eller man kan søke elektronisk på zambiske immigrasjonsmyndigheters hjemmeside. En tredje mulighet er å betale for visum ved ankomst til flyplasser og ved grenseoverganger (betales med kontanter i amerikanske dollar).

Pass: Gyldig pass er nødvendig for reise til Zambia. Passet må være gyldig i minimum seks måneder ved ankomst Zambia og inneholde tre tomme sider.

Identifikasjon: Det anbefales å ha pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan en ha fotokopi av pass og visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter foretar hyppig kontroll av om utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis man ikke kan dokumentere gyldig opphold i Zambia, er det i seg selv tilstrekkelig grunnlag for å bli arrestert. 

Tap av norsk pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved ambassaden. Nødpass krever personlig oppmøte.

Lokale nødnumre: 

  • Nasjonalt nødnummer politi 999/991
  • Nasjonalt nødnummer brann 993
  • Central Police Lusaka 220 000/6/8
  • Fire Brigade Lusaka 228 265

Kontakt ambassaden i Lilongwe på telefonnummer: : +265 1 779 400, +47 23981000 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Forsikring / reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende kan også registrere kontaktopplysninger hos utenriksdepartementet. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det zambiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

De fleste reiser til Zambia gjennomføres uten spesielle problemer da Zambia er generelt et trygt og fredelig reisemål. Ved ferdsel i grenseområder oppfordres det til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre som er godt kjent i området for å få oppdatert informasjon om nødvendige forholdsregler. I noen få grenseområder er landminer og andre eksplosiver en mulig risikofaktor. 

Trafikk: Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Biltrafikken utgjør en høy risiko for uhell og skader. Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko, og man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd, særlig utenfor bykjernene.

Koronavirus (covid-19): Ankommende må fylle ut en helsedeklarasjon. 

Man er unntatt fra kravet om å fremvise negativ PCR-test dersom man er fullvaksinert og fremviser vaksinasjonsbevis.  

Dersom man ikke er fullvaksinert, er det krav om negativ PCR-test, som ikke er eldre en 72 timer før avreise. Dersom man ikke oppfyller dette kravet, må man påregne å bli testet ved ankomst for egen regning. I tilfelle positivt testresultat må man isolere seg på egen regning.

Barn under  tolv år er unntatt disse reglene.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke samsvarende med nord-europeisk, vestlig standard. Ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig med evakuering og gyldig reiseforsikring er derfor meget viktig. Det finnes noen private sykehus/klinikker med brukbar standard, men ofte mangler også de vesentlig utstyr, og det er varierende erfaringer med kvaliteten på medisinsk personale.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for helsefaglige reiseråd og veiledning for nordmenn som reiser til Zambia.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Ellers anbefales det å kjøpe flaskevann. Kolerautbrudd kan forekomme.

Sykdommer: Hiv/aids har rammet en betydelig del av befolkningen. Tuberkulose blir også mer utbredt. Malaria er utbredt, og malariaprofylakse (og myggbeskyttelse) anbefales særlig i regntiden og i lavereliggende strøk. I Lusaka og andre høyereliggende områder er det liten risiko. I flere nasjonalparker kan tsetsefluer være plagsomme, men bitt medfører ikke sovesyke. Det frarådes å bade i stillestående elver og innsjøer grunnet forekomst av Bilharzia. Ta kontakt med norske helsemyndigheter/vaksinasjonsklinikk for oppdaterte råd i god tid før avreise. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine. Vaksinasjon mot gulfeber anses ikke lenger som nødvendig.

Det er mange apotek i Zambia men det er stor variasjon på kvaliteten og oppbevaring av medisinene. Det kan være lurt å bruke større kjeder hvor disse finnes og se etter kjente produsent-navn og merker. Tollvesenet kan be om å få se resept for medisiner som tas med inn i Zambia. Enkelte virkestoffer i reseptbelagte medisiner er forbudt etter narkotikalovgivningen. Ved tvil bør man undersøke på forhånd.

Lommetyveri og ran kan forekomme, og man bør ikke bære med seg store summer i kontanter eller synlige verdisaker. Biler bør ikke forlates med synlige verdisaker. På dagtid kan man normalt bevege seg trygt de fleste steder, men etter mørkets frembrudd bør man unngå områder hvor det er få mennesker.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør være forsiktig med å oppsøke demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokal media.

Besittelse og bruk av narkotiske stoffer er strengt forbudt, og besittelse av mer enn 0,5 gram av et narkotisk stoff anses som smugling. Utlendinger som blir dømt for narkokriminalitet kan forvente langvarig fengselsopphold og/eller utvisning.

Vær oppmerksom på at produkter av visse truede arter, som elfenben, er ulovlig å eksportere, og at overtredelse kan medføre streng fengselsstraff. Enkelte suvenirer som finnes på lokale markeder kan være produsert av materiale fra planter eller dyr som er oppført på Cites-listen over forbud eller restriksjoner mot handel. Kjøper har ansvar for å undersøke, og uvitenhet om reglene fritar ikke for ansvar for ulovlig utførsel.

Besittelse av pornografisk materiale er ulovlig i Zambia. Overtredelse kan medføre fengsling, bøter og/eller utvisning. Dette gjelder også slikt materiale når det er lagret på datamaskin etc.

Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Det er forbudt å fotografere offentlige og militære bygninger og anlegg, inkludert presidentboligen (State House). Det samme gjelder infrastruktur, gruveanlegg, veier og flyplasser, men her er praksis noe mer liberal. Generelt skal man også alltid spørre om lov før man tar bilder av folk.

Terrortrusselen anses som lav, men Zambia kan som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Zambias mange og flotte nasjonalparker er en hovedattraksjon for besøkende. Ville dyr er uberegnelige og kan utgjøre en fare. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale forhold og følge råd og retningslinjer gitt av tur- eller safariguider. Det er et stort tilbud av ekstreme/risikofylte sportsaktiviteter, særlig i området rundt Victoria Falls på Zambezi-elven. Det ligger i aktivitetenes natur at uhell kan skje.

Du klarer deg bra med engelsk i Zambia, men ikke alle snakker engelsk like godt.

Klesdrakten er konservativ.

Homofili er ulovlig i Zambia, og de som blir tatt for homoseksuelle handlinger kan bli dømt til lange fengselsstraffer.

Norge er ikke lenger representert med en ambassade i Zambia. Ved spørsmål kontakt ambassaden i Malawi.

Kgl. norsk ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 779 400,  +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no

Det norske honorære konsulatet i Zambia kan kontaktes på tlf.: +260 956 839 736 eller e-post honconsul.norway@outlook.com. Hr. Boyd Simposya er Norges honorære konsul i Zambia.

Konsulatets adresse er:
Plot 5831 Mwange Close
Off Great East Road
Kalundu, Lusaka

 

Zambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Zambia.