Zambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Malawi

Zambia er generelt et trygt reisemål. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum: Norske borgere er fritatt for visum til Zambia for opphold inntil 90 dager for turister (per kalenderår) og inntil 30 dager for forretningsreisende. For ytterligere informasjon se Zambia Immigration og netttsiden Nationals who do not require visa

Dersom du trenger visum for innreise kan man søke om visum ved den zambiske ambassaden i Stockholm eller elektronisk på zambiske immigrasjonsmyndigheters hjemmeside . Det er også mulig å få visum ved ankomst til flyplasser og ved grenseoverganger. Da må du betale med kontanter i amerikanske dollar.

Reisedokumenter: Gyldig pass er nødvendig for reise til Zambia. Passet må være gyldig i minimum seks måneder ved ankomst Zambia og inneholde tre tomme sider.

Det anbefales å ha pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan du ha fotokopi av pass og visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter kontrollerer jevnlig at utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis du ikke kan dokumentere gyldig opphold i Zambia, risikerer du å bli arrestert.

Mistet pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved å ta kontakt med enten den norske honorære konsulen i Lusaka eller ambassaden i Malawi. Nødpass krever personlig oppmøte og prosessen kan ta litt tid.

Forsikring / reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende bør også registrere kontaktopplysninger på reiseregistrering.no. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det zambiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

De fleste reiser til Zambia gjennomføres uten spesielle problemer da Zambia er generelt et trygt og fredelig reisemål. Ved ferdsel i grenseområder oppfordres det til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre som er godt kjent i området for å få oppdatert informasjon om nødvendige forholdsregler. I noen få grenseområder er landminer og andre eksplosiver en mulig risikofaktor. 

Trafikk: Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Biltrafikken utgjør en høy risiko for uhell og skader. Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko, og man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd, særlig utenfor bykjernene.

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke samsvarende med vestlig standard. Ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig med evakuering og gyldig reiseforsikring er derfor meget viktig. Det finnes noen private sykehus/klinikker med brukbar standard, men ofte mangler også de vesentlig utstyr, og det er varierende erfaringer med kvaliteten på medisinsk personale.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for smittevernråd ved reiser og veiledning for nordmenn som reiser til Zambia.

Sykdommer: Hiv/aids er utbredt. Tuberkulose er også mer utbredt enn i andre land. Malaria er utbredt, og malariaprofylakse (og myggbeskyttelse) anbefales særlig i regntiden og i lavereliggende strøk. I Lusaka og andre høyereliggende områder er det liten risiko for malaria.  Det er for tiden kolerautbrudd i Zambia og anvisninger fra myndighetene bør følges. For ytterligere informasjon se informasjon fra FHI om kolerautbrudd i Zambia (PDF).

I flere nasjonalparker kan tsetsefluer være plagsomme, men bitt medfører ikke sovesyke.

Det frarådes å bade i stillestående elver og innsjøer grunnet forekomst av bilharzia.

Anbefalte vaksiner: Ta kontakt med norske helsemyndigheter eller reiseklinikker i god tid før avreise for råd om hvilke vaksiner som anbefales ved reise til Zambia. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine. Vaksinasjon mot gulfeber anses ikke lenger som nødvendig.

Medisiner: Tollvesenet kan be om å få se resept for medisiner som tas med inn i Zambia. Enkelte virkestoffer i reseptbelagte medisiner er forbudt etter narkotikalovgivningen. Ved tvil bør man undersøke på forhånd.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Ellers anbefales det å kjøpe flaskevann. Kolerautbrudd kan forekomme.

 

Lommetyveri og ran kan forekomme. Biler bør ikke forlates med synlige verdisaker. Etter mørkets frembrudd bør man unngå områder hvor det er få mennesker.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør unngå områder med demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokale media.

Terrortrusselen anses som lav, men Zambia kan som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Zambias mange og flotte nasjonalparker er en hovedattraksjon for besøkende. Ville dyr er uberegnelige og kan utgjøre en fare. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale forhold og følge råd og retningslinjer gitt av tur- eller safariguider. Det er et stort tilbud av ekstreme/risikofylte sportsaktiviteter, særlig i området rundt Victoria Falls på Zambezi-elven. Det ligger i aktivitetenes natur at uhell kan skje.

Narkotika:  Smugling, besittelse og bruk av narkotiske rusmidler er strengt forbudt og kan føre til alvorlige straffer. Utlendinger som blir dømt for narkokriminalitet kan forvente langvarig fengselsopphold og/eller utvisning.

Truede arter: Vær oppmerksom på at produkter av visse truede arter, som elfenben, er ulovlig å eksportere, og at overtredelse kan medføre streng fengselsstraff. Enkelte suvenirer som finnes på lokale markeder kan være produsert av materiale fra planter eller dyr som er oppført på Cites-listen over forbud eller restriksjoner mot handel. Kjøper har ansvar for å undersøke, og uvitenhet om reglene fritar ikke for ansvar for ulovlig utførsel.

LHBTI: Homofili er ulovlig i Zambia, og LHBIT-personer som blir dømt risikerer lange fengselsstraffer.

Porno: Besittelse av pornografisk materiale er ulovlig i Zambia. Overtredelse kan medføre fengsling, bøter og/eller utvisning. Dette gjelder også slikt materiale når det er lagret på datamaskin etc.

Fotografering/filming: Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Det er forbudt å fotografere offentlige og militære bygninger og anlegg, inkludert presidentboligen (State House). Det samme gjelder infrastruktur, gruveanlegg, veier og flyplasser, men her er praksis noe mer liberal. Generelt skal man også alltid spørre om lov før man tar bilder av folk.

Språk: Engelsk er det offisielle språket i Zambia, og det er i tillegg mange lokale språk.

Norge har ikke ambassade i Zambia, men følges opp av ambassaden i Lilongwe, Malawi. Ved spørsmål kontakt ambassaden i Malawi.

Norges ambassade i Malawi
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 779 400,  +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no

Det norske honorære konsulatet i Zambia kan kontaktes på tlf.: +260 971 807 131 eller e-post honconsul.norway@outlook.com. Hr. Boyd Simposya er Norges honorære konsul i Zambia.

Konsulatets adresse er:
Stand# 10 Spectrum House
Off Central Street, Great East Road
Jesmondine, Lusaka
Zambia

Lokale nødnumre:

Nasjonalt nødnummer: 999

Nasjonalt nødnummer politi: 991
Nasjonalt nødnummer ambulanse: 991
Nasjonalt nødnummer brann: 993

Lusaka:
Politi: +260 211 220 006

Brann: +260  211 220 180

Ambulanse: +260 211 220 180

Sykehus i Lusaka

UTH - University Teaching Hospital: +260 211 251 200

UTH – Nødnummer: +260 211 254 115

Livingstone

Politi: +260 213 3 323 575 og +260 213 3 320 116

Brann: +260 213 324 043

Zambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Zambia.