Velg land

Zambia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Malawi

Zambia er generelt et trygt reisemål. Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Reisedokumenter: Norske borgere er fritatt for visum til Zambia for opphold inntil 90 dager for turister (per kalenderår) og inntil 30 dager for forretningsreisende. For ytterligere informasjon se Zambia Immigration og netttsiden Nationals who do not require visa

Visum: Sjekk om du trenger visum for innreise. Du kan søke om visum ved den zambiske ambassaden i Stockholm eller elektronisk på zambiske immigrasjonsmyndigheters hjemmeside . Det er også mulig å få visum ved ankomst til flyplasser og ved grenseoverganger. Da må du betale med kontanter i amerikanske dollar.

Reisedokumenter: Gyldig pass er nødvendig for reise til Zambia. Passet må være gyldig i minimum seks måneder ved ankomst Zambia og inneholde tre tomme sider.

Det anbefales å ha pass med gyldig visum med seg til enhver tid. Alternativt kan du ha fotokopi av pass og visumstempel. Politi og immigrasjonsmyndigheter kontrollerer jevnlig at utlendinger har gyldig opphold i landet. Hvis du ikke kan dokumentere gyldig opphold i Zambia, risikerer du å bli arrestert.

Mistet pass: Hvis du mister passet, kan du søke om nødpass ved ambassaden. Nødpass krever personlig oppmøte og prosessen kan ta litt tid.

 

 

 

Lokale nødnumre: 

  • Nasjonalt nødnummer politi 999/991
  • Nasjonalt nødnummer brann 993
  • Central Police Lusaka 220 000/6/8
  • Fire Brigade Lusaka 228 265

Kontakt ambassaden i Lilongwe på telefonnummer: : +265 1 779 400, +47 23981000 hvis du er i en krise eller nødsituasjon. Utenfor ambassadens åpningstid kan du kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no.

Forsikring / reiseregistrering: Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og europeisk helsetrygdkort. Reisende kan også registrere kontaktopplysninger hos utenriksdepartementet. Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på sms eller e-post. 

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det zambiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Følg veiledning og tilrådning fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område, hvis du forlater et berørt område eller forlater landet. Det er viktig at du varsler dine pårørende. Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter/ambassaden om hvordan du har det.

De fleste reiser til Zambia gjennomføres uten spesielle problemer da Zambia er generelt et trygt og fredelig reisemål. Ved ferdsel i grenseområder oppfordres det til å ta kontakt med lokale myndigheter og andre som er godt kjent i området for å få oppdatert informasjon om nødvendige forholdsregler. I noen få grenseområder er landminer og andre eksplosiver en mulig risikofaktor. 

Trafikk: Den største risikoen er knyttet til transportsikkerhet. Biltrafikken utgjør en høy risiko for uhell og skader. Kjøring i mørket innebærer en særskilt risiko, og man bør unngå å kjøre etter mørkets frembrudd, særlig utenfor bykjernene.

Helsetilbud: Kvaliteten på helsetilbudet er meget varierende, men er generelt ikke samsvarende med vestlig standard. Ved alvorlig sykdom kan det være nødvendig med evakuering og gyldig reiseforsikring er derfor meget viktig. Det finnes noen private sykehus/klinikker med brukbar standard, men ofte mangler også de vesentlig utstyr, og det er varierende erfaringer med kvaliteten på medisinsk personale.

Ambassaden henviser til Folkehelseinstituttet for smittevernråd ved reiser og veiledning for nordmenn som reiser til Zambia.

Sykdommer: Hiv/aids er utbredt. Tuberkulose blir også mer utbredt enn i andre land. Malaria er utbredt, og malariaprofylakse (og myggbeskyttelse) anbefales særlig i regntiden og i lavereliggende strøk. I Lusaka og andre høyereliggende områder er det liten risiko for malaria.

I flere nasjonalparker kan tsetsefluer være plagsomme, men bitt medfører ikke sovesyke.

Det frarådes å bade i stillestående elver og innsjøer grunnet forekomst av bilharzia.

Anbefalte vaksiner: Ta kontakt med norske helsemyndigheter eller reiseklinikker i god tid før avreise for råd om hvilke vaksiner som anbefales ved reise til Zambia. Rabiesvaksine anbefales hvis man forventer å være i nær kontakt med dyr. Husk at det ved hundebitt er nødvendig å kontakte lege selv om man har rabiesvaksine. Vaksinasjon mot gulfeber anses ikke lenger som nødvendig.

Medisiner: Tollvesenet kan be om å få se resept for medisiner som tas med inn i Zambia. Enkelte virkestoffer i reseptbelagte medisiner er forbudt etter narkotikalovgivningen. Ved tvil bør man undersøke på forhånd.

Vannkvalitet: Vannet i byene kan drikkes etter koking/filtrering. Ellers anbefales det å kjøpe flaskevann. Kolerautbrudd kan forekomme.

 

Lommetyveri og ran kan forekomme. Biler bør ikke forlates med synlige verdisaker. Etter mørkets frembrudd bør man unngå områder hvor det er få mennesker.

Opptøyer og politiske demonstrasjoner forekommer. Man bør unngå områder med demonstrasjoner, og det er viktig å holde seg informert gjennom lokale media.

Terrortrusselen anses som lav, men Zambia kan som andre land bli rammet av terrorangrep uten forvarsel.

Zambias mange og flotte nasjonalparker er en hovedattraksjon for besøkende. Ville dyr er uberegnelige og kan utgjøre en fare. Det er derfor viktig å sette seg inn i lokale forhold og følge råd og retningslinjer gitt av tur- eller safariguider. Det er et stort tilbud av ekstreme/risikofylte sportsaktiviteter, særlig i området rundt Victoria Falls på Zambezi-elven. Det ligger i aktivitetenes natur at uhell kan skje.

Narkotika: Besittelse og bruk av narkotiske stoffer er strengt forbudt, og besittelse av mer enn 0,5 gram av et narkotisk stoff anses som smugling. Utlendinger som blir dømt for narkokriminalitet kan forvente langvarig fengselsopphold og/eller utvisning.

Truede arter: Vær oppmerksom på at produkter av visse truede arter, som elfenben, er ulovlig å eksportere, og at overtredelse kan medføre streng fengselsstraff. Enkelte suvenirer som finnes på lokale markeder kan være produsert av materiale fra planter eller dyr som er oppført på Cites-listen over forbud eller restriksjoner mot handel. Kjøper har ansvar for å undersøke, og uvitenhet om reglene fritar ikke for ansvar for ulovlig utførsel.

LHBTI: Homofili er ulovlig i Zambia, og LHBIT-personer som blir dømt risikerer lange fengselsstraffer.

Porno: Besittelse av pornografisk materiale er ulovlig i Zambia. Overtredelse kan medføre fengsling, bøter og/eller utvisning. Dette gjelder også slikt materiale når det er lagret på datamaskin etc.

Fotografering/filming: Vær varsom ved fotografering utenom nasjonalparkene. Det er forbudt å fotografere offentlige og militære bygninger og anlegg, inkludert presidentboligen (State House). Det samme gjelder infrastruktur, gruveanlegg, veier og flyplasser, men her er praksis noe mer liberal. Generelt skal man også alltid spørre om lov før man tar bilder av folk.

Språk: Engelsk er det offisielle språket i Zambia, og det er i tillegg mange lokale språk.

Norge har ikke ambassade i Zambia, men følges opp av ambassaden i Lilongwe, Malawi. Ved spørsmål kontakt ambassaden i Malawi.

Kgl. norsk ambassade
Arwa House
City Centre
Lilongwe
Telefon: +265 1 779 400,  +47 23 98 10 00
E-post: emb.lilongwe@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post UDops@mfa.no

Det norske honorære konsulatet i Zambia kan kontaktes på tlf.: +260 971 807 131 eller e-post honconsul.norway@outlook.com. Hr. Boyd Simposya er Norges honorære konsul i Zambia.

Konsulatets adresse er:
Stand# 10 Spectrum House
Off Central Street, Great East Road
Jesmondine, Lusaka
Zambia

Lokale nødnumre:

Nasjonalt nødnummer politi 999/991
Nasjonalt nødnummer brann 993
Central Police Lusaka 220 000/6/8
Fire Brigade Lusaka 228 265

Zambia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Zambia.