Andorra - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Spania

Smittesituasjonen for covid-19 i Andorra har forverret seg de siste månedene. Alle reisende fra Andorra til Norge må i karantene. For informasjon om koronaviruset, se punktet Helse. Landet er åpent for innreise fra EU/EØS-land uten karantenekrav. Pass er det eneste gyldige reise- og identifikasjonsdokument for norske borgere i Andorra. Europeisk helsetrygdkort er ikke gyldig. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør også merke seg at Andorra ikke omfattes av EØS-regelverket om internasjonal gjesting i mobilnettet («Roam Like at Home»). Bruk av mobiltelefon kan derfor medføre høye utgifter.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Andorra er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke, og de fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis. Man kan også i Andorra bli utsatt for ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, i travle gater og på offentlig kommunikasjon

Terrorfaren i Andorra regnes ikke som større enn i andre vestlige land.

Veinettet i Andorra holder gjennomgående høy kvalitet, og bilparken er i hovedsak moderne. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. For biler uten vinterdekk er kjettinger å anbefale ved kjøring på vinterstid.

Det er en viss snøskredfare mellom midtvinter og tidlig sommer. Jordras forekommer relativt ofte, i forbindelse med lengre regnperioder. Det er en viss jordskjelvfare i Andorra, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang.

Ved naturkatastrofesituasjoner bes nordmenn om å forholde seg til å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Det er Protecció Civil y Gestió d'Emergencies som har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Andorra oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no

Lokale nødnumre: Politi 110, ulykker/nødhjelp 112, ambulanse/brann 118, medisinsk nødhjelp 116, Røde Kors (+376) 825 225. 

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum om å kontakte den norske ambassaden i Madrid:
Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: emb.madrid@mfa.no
Hjemmeside: http://www.norway.no/spain/ 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Pass er for norske borgere det eneste internasjonalt gyldige reise- og identifikasjonsdokument.

Pass må derfor alltid medbringes da det er en plikt til å kunne identifisere seg med gyldig identifikasjonsdokument. I tillegg krever alle flyselskap at passasjerene har gyldig reise- og identifikasjonsdokument ved utreise.

Passet må være gyldig under hele oppholdet.

Ved innreise til/transitt via Andorra aksepteres også følgende gyldige dokument (med samme gyldighetskrav som passet):

  • Nødpass
  • Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
  • Reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). NB! Dette godtas kun om det gir innehaver ubegrenset tillatelse til å returnere til Norge

Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det aktuelle lands myndigheter kontaktes når reise planlegges.


Helse

Koronavirus (covid-19): Andorra har de siste månedene opplevd en markant økning i smitte. Alle reisende fra Andorra til Norge må i karantene ved ankomst i Norge.

Myndighetene i Andorra har innskjerpet reglene for smittevern. Munnbind er påbudt for alle over ti år utendørs og innendørs uavhengig av avstand til andre personer. Brudd på dette bøtelegges med 100 euro. Man må holde en sikker avstand på 1,5 meter til andre personer og unngå ansamling av mennesker, som er begrenset til maksimalt fem personer, både på offentlige steder og privat. Røyking er forbudt på offentlig sted.

Andorra har åpnet for innreise for EU/EØS-borgere og personer bosatt i EU/EØS-land uten karantenekrav. For reisende fra øvrige land er det krav om 14 dagers karantene og behov for spesiell begrunnelse for innreise.

Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen på helsemyndighetenes side om koronavirus samt informasjonssider om anbefalinger til befolkningen.

Myndighetene har opprettet en informasjonstelefon om tiltakene knyttet til koronapandemien: 188 (fra utlandet: +376 301188 ). Personer som har symptomer på virusinfeksjon kan ringe 116 -  Andorras nummer for medisinsk nødhjelp.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Andorra har et godt utbygd helsevesen. Det finnes et hovedsykehus, hospital Nostra Senyora de Meritxell, samt en del mindre helseforetak.

Europeisk helsetrygdkort er ikke gyldig i Andorra. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Andorra er + 376. Man bør merke seg at siden Andorra ikke omfattes av EØS-regelverket om internasjonal gjesting i mobilnettet («Roam Like at Home»), kan bruk av mobiltelefon medføre høye utgifter. Telefonnettet er stabilt. Det er ingen tidsforskjell mellom Andorra og Norge. Andorra har samme tid som Norge (GMT+1) og endrer også til sommertid som i Norge.

Strømnettet er 220 volt med europeiske plugger. TV-systemet er som i Norge. Mobilnettet er godt utbygd og det er GSM-dekning i 90 prosent av landet. Postsystemet fungerer raskt og effektivt. Det er trådløs internettdekning på mange restauranter, kafeer og hoteller.

Internettdomene er .ad

Myntenheten i Andorra er euro (EUR). De fleste internasjonale kredittkort aksepteres.

De fleste større butikker holder åpent 09:30 til 13:30 og 16:00 til 20:00 på hverdager, 09:30 til 21:00 på lørdager og 09:00 til 19:00 på søndager. Mindre butikker stenger som regel midt på dagen mellom 13:30 og 16:00. Banker holder åpent 09:00 til 13:00 og 15:00 til 17:00 på hverdager.

De fleste restauranter har stengt mellom lunsj (13:30 – 16:00) og middag (20:30 – 23:30). I Andorra spiser man middag sent, gjerne først kl. 22:00 – og det er i alminnelighet få gjester på restaurantene før 21:00 - 21:30.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 6. januar, 14. mars (grunnlovsdag), langfredag, 2. påskedag, 2 pinsedag, 15. august, 8. september, 1. november, 8. desember og 25. og 26. desember.

Som i Norge er det er vanlig at turister gir noe tips/drikkepenger på spisesteder og til drosjesjåfører.

I tillegg til katalansk (det offisielle språket) snakkes spansk og fransk. Man bør være oppmerksom på at engelskkunnskapene i Andorra generelt er dårligere enn i hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv.

Andorra er ikke medlem av EU. Dette innebærer at kjøp av avgiftsfri tobakk, alkohol og luksusvarer skal fortolles ved innførsel til et EU-land. En bør spesielt merke seg at nabolandene Spania og Frankrike opererer med strenge grenser for innførsel av tobakk for personlig bruk.

Andorra har strenge regler mot besittelse og bruk av narkotiske stoffer, og myndighetene praktiserer en nulltoleranse-politikk på dette feltet.

Kleskoden i Andorra er generelt formell. Man kler seg formelt i arbeidssammenheng og noe mindre formelt på fritiden.