Andorra - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Spania

Smittesituasjonen for covid-19 i Andorra har forbedret seg de siste månedene, men det er fortsatt høye smittetall. Alle reisende fra Andorra til Norge må i karantene. Landet er åpent for innreise fra EU/EØS-land, men negativ covid-19-test må framvises hvis man skal oppholde seg mer enn tre dager i landet. Pass er det eneste gyldige reise- og identifikasjonsdokument for norske borgere i Andorra. Europeisk helsetrygdkort er ikke gyldig. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Innreiserestriksjoner covid-19: Kryssing av grensene inn til Andorra er tillatt for borgere fra EU/Schengen-land. Reisende fra tredjeland med høy risiko kan pålegges karantene. Turister som skal oppholde seg mer enn tre dager i landet må fremvise negativ PCR-test tatt tidligst 72 timer før ankomst (gjelder ikke reisende fra Frankrike, Portugal og Spania, samt fra "grønne" land i henhold til EUs liste). Mer informasjon på nettsiden Visit Andorra.

Husk pass. For innreise til Andorra kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig under hele oppholdet.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for reise til Andorra. Gyldig oppholdskort og pass må medbringes. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller oppholdskort, må du melde tapet til andorransk politi og kontakte ambassaden i Madrid. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Andorra er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke. De fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer.

Terrorfaren i Andorra regnes ikke som større enn i andre vestlige land.

Veinettet i Andorra holder gjennomgående høy kvalitet. Trafikkbildet er imidlertid preget av betydelig høyere fart, større biltetthet, flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, selvlysende vest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. For biler uten vinterdekk er kjettinger å anbefale ved kjøring på vinterstid.

Lokale nødnumre: Politi 110, ulykker/nødhjelp 112, ambulanse/brann 118, medisinsk nødhjelp 116, Røde Kors (+376) 825 225.

Koronavirus (covid-19): Andorra har fortsatt høye smittetall. Munnbind er påbudt for alle over ti år utendørs og innendørs uavhengig av avstand til andre personer. Man må holde en sikker avstand på 1,5 meter til andre personer. Det er ikke lov med ansamlinger av mer enn seks personer.

Følg lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen på helsemyndighetenes side om koronavirus samt informasjonssider om anbefalinger til befolkningen.

Myndighetene har opprettet en informasjonstelefon om tiltakene knyttet til koronapandemien: 188 (fra utlandet: +376 301188 ). Personer som har symptomer på virusinfeksjon kan ringe 116  -  Andorras nummer for medisinsk nødhjelp.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Andorra har et godt utbygd helsevesen. Det finnes et hovedsykehus, Hospital Nostra Senyora de Meritxell, samt en del mindre helseforetak.

Europeisk helsetrygdekort er ikke gyldig i Andorra. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Andorra er generelt trygt, men man kan også her bli utsatt for ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, i travle gater og på offentlig kommunikasjon. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis.

Det er en viss snøskredfare mellom midtvinter og tidlig sommer. Jordras forekommer relativt ofte i forbindelse med lengre regnperioder. Det er en viss jordskjelvfare i Andorra, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang.

Ved naturkatastrofesituasjoner bes nordmenn om å forholde seg til og følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Det er Protecció Civil y Gestió d'Emergencies som har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer.

Andorra er ikke medlem av EU. Dette innebærer at kjøp av avgiftsfri tobakk, alkohol og luksusvarer skal fortolles ved innførsel til et EU-land. En bør spesielt merke seg at nabolandene Spania og Frankrike opererer med strenge grenser for innførsel av tobakk for personlig bruk.

Siden Andorra ikke omfattes av EØS-regelverket om internasjonal gjesting i mobilnettet («Roam Like at Home»), kan bruk av mobiltelefon medføre høye utgifter.

Myntenheten i Andorra er euro.

I tillegg til katalansk (det offisielle språket) snakkes spansk og fransk. Man bør være oppmerksom på at engelskkunnskapene i Andorra generelt er dårligere enn i hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv.

Andorra har strenge regler mot besittelse og bruk av narkotiske stoffer, og myndighetene praktiserer en nulltoleranse-politikk på dette feltet.

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Madrid.

Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: emb.madrid@mfa.no

Ansvarlig ambassades nettside  

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no