Andorra - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Spania

Andorra er et sikkert og velfungerende land å besøke. Europeisk helsetrygdkort er ikke gyldig. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Reisende oppfordres også til å registrere reisen i appen Reiseklar.

Husk pass: For innreise til Andorra kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig under hele oppholdet.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for reise til Andorra. Gyldig oppholdskort og pass må medbringes. 

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort eller oppholdskort, må du melde tapet til andorransk politi og kontakte ambassaden i Madrid. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte på ambassaden, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Andorra er i alminnelighet et sikkert og velfungerende land å besøke. De fleste reiser går derfor trygt og uten spesielle problemer.

Terrorfaren i Andorra regnes ikke som større enn i andre vestlige land.

Veinettet i Andorra holder gjennomgående høy kvalitet.

Det er forbudt å kjøre i alkoholpåvirket tilstand og å snakke i mobil mens man kjører. Førerkort og forsikringsbevis må alltid medbringes i bilen. Det er påbudt å ha følgende utstyr i bilen: To røde varseltrekanter, refleksvest (ved ulykker på motorvei), ekstradekk og et sett med ekstra lyspærer. Mellom 1. november og 15. mars er det påbudt med vinterdekk eller bruk av kjetting.

Andorra har et godt utbygd helsevesen. Det finnes et hovedsykehus, Hospital Nostra Senyora de Meritxell, samt en del mindre helseforetak. 

Europeisk helsetrygdekort er ikke gyldig i Andorra. Det anbefales derfor å tegne privat reise- og sykeforsikring før utreise. Man bør sjekke hva som er inkludert for å være sikker på at den dekker den type aktiviteter man planlegger å gjøre. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall.

Andorras nummer for medisinsk nødhjelp er 116.

Andorra er generelt trygt, men man kan også her bli utsatt for ubehagelige overraskelser, deriblant lommetyveri og annen kriminalitet, både ved typiske turistattraksjoner, i travle gater og på offentlig kommunikasjon. Man bør på vanlig måte utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, som blant annet å oppbevare verdisaker som penger, pass, kredittkort, kamera og mobiltelefon på forsvarlig vis.

Det er en viss snøskredfare mellom midtvinter og tidlig sommer. Jordras forekommer relativt ofte i forbindelse med lengre regnperioder. Det er en viss jordskjelvfare i Andorra, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang.

Ved naturkatastrofesituasjoner bes nordmenn om å forholde seg til og følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter.

Det er Protecció Civil y Gestió d'Emergencies som har det overordnende ansvaret for sivil beredskap og krisehåndtering ved naturkatastrofer.

Andorra er ikke medlem av EU. Dette innebærer at kjøp av avgiftsfri tobakk, alkohol og luksusvarer skal fortolles ved innførsel til et EU-land. En bør spesielt merke seg at nabolandene Spania og Frankrike opererer med strenge grenser for innførsel av tobakk for personlig bruk.

Telefon: Siden Andorra ikke omfattes av EØS-regelverket om internasjonal gjesting i mobilnettet («Roam Like at Home»), kan bruk av mobiltelefon medføre høye utgifter.

Myntenheten i Andorra er euro.

Språk: I tillegg til katalansk (det offisielle språket) snakkes spansk og fransk. Man bør være oppmerksom på at engelskkunnskapene i Andorra generelt er dårligere enn i hva vi er vant til i Norge. Dette gjelder både offentlig ansatte (sykehus, politi etc.) og ansatte i banker, restauranter, butikker mv.

Narkotika: Andorra har strenge regler mot besittelse og bruk av narkotiske stoffer, og myndighetene praktiserer en nulltoleranse-politikk på dette feltet.

Droner: Bruk av droner for private formål er tillatt i Andorra. Det er likevel flere begrensninger hva gjelder hvor man kan fly dronen. Kommersiell bruk av drone krever imidlertid innhenting av tillatelse.

Lokale nødnumre:
Politi 110, ulykker/nødhjelp 112, ambulanse/brann 118, medisinsk nødhjelp 116, Røde Kors (+376) 808 225.

I krise- og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte den norske ambassaden i Madrid.

Kgl. norsk ambassade
Calle Serrano 26, 5. etg.
28001 Madrid
Telefon: +34 914 363 840
Telefaks: +34 913 190 969
E-post: emb.madrid@mfa.no

Ansvarlig ambassades nettside  

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no