Mauritius - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Maputo, Mosambik

Det er bekreftet tilfeller av koronaviruset på Mauritius, og mauritiske myndigheter har innført innreiseforbud for en rekke land med bekreftede tilfeller. For mer informasjon om koronavirus og innresie, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser og krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Mauritius. Ved ankomst vil man få et stempel i passet som tillater opphold i inntil 90 dager. For å få dette kreves pass som er gyldig etter avreisedato fra Mauritius, returbillett samt nok penger til å forsørge deg selv (nok å vise gyldig kredittkort/bankkort) og bekreftet bestilling for overnatting. Den som mangler en av delene vil bli avvist. Dersom du skal studere eller arbeide i Mauritius, må du sørge for å anskaffe arbeids-/oppholdstillatelse på forhånd. For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til Mauritius, oppfordres reisende til å undersøke med Mauritius' nærmeste ambassade. Nødpass aksepteres ved reiser til og fra Mauritius, men det er viktig å sjekke at man ikke reiser via et annet land som ikke aksepterer disse.

De fleste reiser til Mauritius gjennomføres uten spesielle problemer.

Norge er representert ved et honorært konsulat i Riche Terre. Ansvarlig norsk ambassade for Mauritius er ambassaden i Maputo, Mosambik.  Risiko for terrorhendelser i Mauritius anses som lav. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mauritius oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende til Mosambik bør holde seg oppdaterte om hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Den generelle helsesituasjonen i Mauritius er god, og det finnes helsetilbud med god standard i landet.

Det er gode, private leger og sykehus i Mauritius, og de fleste større hoteller vil ha en lege tilgjengelig.

chikungunya-viruset, som spres av mygg, er i hovedsak et problem i den varme årstiden, oktober–mai. Forholdsregler bør tas hele året for ikke å bli smittet. Myggen er aktiv både natt og dag. Les mer på Folkehelseinstituttets side om chikungunya-viruset.

Det er ikke fare for malaria i Mauritius, men ved ankomst fra et infisert område kan man bli pålagt å avgi blodprøve. Alle tilreisende fra områder med gulfeber, trenger vaksinasjonskort for gulfeber. Hepatitt A-vaksine anbefales for reisende til Mauritius.

For mer informasjon om anbefalte vaksiner og annen helseinformasjon, se Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Kriminaliteten i Mauritius er lav, men tyveri, overfall og voldtekt forekommer. På oppfordring fra politiet kan man bli pålagt å vise legitimasjon. Man oppfordres derfor til å bære kopi av pass og oppbevare originalen på et trygt sted. Det er viktig å ta forholdsregler som å bruke safe for oppbevaring av pass, reisedokumenter, verdisaker og penger og oppbevare kopier separat fra originalene. Være årvåken og ta godt vare på veske, kamera etc. på populære turiststeder som Port Louis, Grand Baie og Flic en Flac. Unngå å gå alene etter mørkets frambrudd på øde steder og steder uten belysning (strender, bakgater og lignende).

I en nødsituasjon kontakt Police de Tourisme på telefonnummer: 210 3894 i arbeidstiden. Etter 16:30 benyttes tlf: 213 7979. Narkotikakriminalitet straffes hardt i Mauritius. Smugling kan gi opp til livstid i fengsel. Det er også ulovlig å importere og bestille sigarettpapir.

Syklonsesongen er mellom november og mai. De fleste turisthoteller vil ha veletablerte sikkerhetsrutiner dersom sykloner inntreffer. Reisende oppfordres også til å følge med på gjeldende værmeldinger.

Det er venstrekjøring i Mauritius. Internasjonalt førerkort er ikke obligatorisk i Mauritius og utenlandske førerkort aksepteres så fremt de er utstedt av relevante myndigheter. Mindre ulykker skjer ofte. Vær også forsiktig ved kjøring i mørket – fotgjengere og motorsyklister uten lys utgjør en trafikkfare. Homofili er ikke forbudt ved lov, men Mauritius kriminaliserer sodomi uavhengig av seksuell orientering. Det finnes lovverk som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.

Lokale nødnumre: Ambulanse 114, politi 999. I krise og nødsituasjon kan publikum kontakte ambassaden i Maputo på emb.maputo@mfa.no eller +258 21 48 01 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter. Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

 

Mauritius. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mauritius.