Finn aktuelt

Viser 1-20 av 29752 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ingen samfiske-endringer i 2020

  07.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Samfiskeordningen fortsetter til neste år.

 • Statsministerens program veke 50

  06.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 10. desember

 • Etikkprisen til Bærum kommune

  06.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS delte i dag ut årets etikkpris til Bærum kommune.

 • Maritimt næringsliv i Shanghai

  06.12.2019 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Nesten 40 norske bedrifter var representert på Marintec i Shanghai denne uken. Marintec er den største maritime messen i Asia med 65 000 besøkende, og feirer i år sitt 40-årsjubileum.

 • Utsatt frist for Klimakur 2030

  06.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har i dag utsatt fristen for "Klimakur 2030"-rapporten til 1. februar 2020. Rapporten skal utrede hva som skal til for å redusere de norske ikke-kvotepliktige utslippene.

 • Seminar 17. desember 2019: NORA - Ny modell for analyse av finanspolitikk

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Hva er virkningene av å redusere skattene, og har det noe å si hvordan det finansieres? Hvilken rolle spiller forventninger i den økonomiske politikken? Hvordan påvirker finanspolitikken arbeidsledigheten og lønnsdannelsen?

 • Nytt styre for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester

  06.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnevnt nytt styre for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien for perioden 2020-2023.

 • Svar på skriftleg spørsmål om Naturskadefondet

  06.12.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) om Naturskadefondet.

 • Arbeidet med nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger er i gang

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Programgruppene har startet arbeidet med å utvikle retningslinjer.

 • Thorhild Widvey ny styreleder for Festspillene i Bergen

  06.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnevnt Widvey som ny styreleder for Festspillene i Bergen for perioden 2020-2023.

 • Endringar blant dei politiske rådgivarane

  06.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministerens kontor har engasjert Kristian Peder Larsson som politisk rådgivar for eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug frå 9. desember 2019.

 • DSS er statens beste lærebedrift i 2019

  06.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva de har fått til, og gleder oss til å følge dem i tiden som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Tilskudd til økt forståelse for ressurser i utmark

  06.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Miljødirektoratet åpner nå for å søke om støtte til tiltak som kan gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 50

  06.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 50, 2019.

 • Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 407 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om kapitalkrav

  06.12.2019 Brev til Stortinget Finansdepartementet

  Jeg viser til brev 28. november 2019 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Spørsmål Kreditten i samfunnet feilallokeres. Ca. 60 % av utlånene til norske banker går

 • Kompetansepluss hjelper voksne på veien til fagbrev

  06.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny rapport fra NIFU viser at arbeidstakere uten formell kompetanse kan ha stor nytte av opplæringen gjennom kompetansepluss. Ordningen gir en mulighet til å forberede seg til å ta fagbrev ved siden av fast arbeid. - Funnene i denne rapporten

 • Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet

  06.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  For sjette året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen oppsummerer status og utfordringer i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Åpenhet og oppmerksomhet om dette er grunnleggende for å skape

 • Ny medieansvarslov lagt fram

  06.12.2019 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet la i dag fram et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

 • Vernar 28 viktige skogområde

  06.12.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vernar 28 nye skogområde som naturreservat. Mange truga arter lever i områda. Regjeringa er snart halvvegs i målet om vern av 10 prosent av skogarealet.

 • Terrordømt får ikke tilbake norsk statsborgerskap

  06.12.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Den terrordømte mannen som i sommer fikk tilbakekalt sitt statsborgerskap, fikk ikke medhold i klagen sin av Kongen i statsråd, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Mannen er terrordømt i Italia sammen med mulla Krekar.

Til toppen