Finn aktuelt

Viser 1-20 av 24448 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter i 2020

  20.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Formålet med den nye stortingsmeldingen er å beskrive utviklingen de siste 20 årene og foreslå hvordan regjeringen kan bidra til å styrke de nasjonale minoritetenes språk, kultur og situasjon i det norske samfunnet framover, sier kommunal- og

 • Vedtak i fire småkraftsaker

  20.09.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva

 • Stokkøya i Åfjord heidra med Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018

  20.09.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2018 blei i dag tildelt Torhild Langklopp og Roar Svenning for deira initiativ og arbeid med å skjøtte kystlyngheilandskapet på eigedomen sin, Troningen gard, på Stokkøya i Åfjord kommune.

 • Bioøkonomi i landbruket: Fra møkk til vekst

  20.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Har du hørt om nattmannen? Fra 1600-tallet var det han som stod for tømming av utedoer i byene, og han solgte avfallet som gjødsel. Statusen til nattmannen var lav, men viktigheten av arbeidet var høy. Avløpsslam, som vi kaller det i dag, er

 • Motsyklisk kapitalbuffer uendret

  20.09.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

 • Svar på skriftlig spørsmål om statsråden mener klimaendringene er menneskeskapte

  20.09.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om statsråden mener klimaendringene er menneskeskapte.

 • Svar på skriftlig spørsmål om klimaendringene er menneskeskapte

  20.09.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (A) om klimaendringene er menneskeskapte.

 • Svar på skriftlig spørsmål om klimaendringene er menneskeskapte

  20.09.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Aasland (A) om statsråden mener klimaendringene er menneskeskapte.

 • Presseinformasjon: Eriksen Søreide til utanriksministermøte i Canada

  20.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide vil delta på det fyrste møtet for verdas kvinnelege utanriksministrar i Montreal, Canada frå 21. til 22. september.

 • Svar på spørsmål om økonomiske bidrag til palestinere i israelske fengsler

  19.09.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) om Norge vil ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene til Palestina for å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i

 • Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

  19.09.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var

 • Svar på spørsmål om Myanmars militære ledelse

  19.09.2018 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Petter Eide (SV) om norske myndigheter er enig i at FNs sikkerhetsråd skal henvise  påstandene om at Myanmars øverste militære ledelse har begått folkemord mot rohingyaene til Den

 • Årets julekort fra statsministeren

  19.09.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsministeren sender hvert år julekort til svært mange mennesker. Hvert år arrangerer vi en konkurranse for å finne fram til hva som skal være motivet på årets julekort.

 • Åpningen av trappestien Oppstemten

  19.09.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av trappestien Oppstemten i Bergen, 18. september 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Presseinformasjon: Statssekretær Hagen til Genève 20. september

  19.09.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norsk økonomi er avhengig av et velfungerende og regelbasert multiltateralt handelssystem. Derfor er vi bekymret over stadig nye tiltak som bidrar til å undergrave WTO og det multilaterale handelssystemet, sier statssekretær Marianne Hagen.

 • Nasjonal veterankonferanse 2018: Tale til veterankonferansen 2018

  19.09.2018 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Statsråd Frank Bakke-Jensen holdt åpningstalen på årets nasjonale veterankonferanse.

 • Army Summit 2018: Forsvarsministerens tale til Army Summit 2018

  19.09.2018 Tale/innlegg Forsvarsdepartementet

  Statsråd Frank Bakke-Jensen holdt et innledningsforedrag på Hærens årlige fagseminar, Army Summit.

 • Presseinvitasjon: Hoksrud til fårefestivalen på Gol

  19.09.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 21. september er landbruks- og matminister Bård Hoksrud på Gol. Her skal han innom skinnfellmaker Runar Foss Larsen, og så videre til fårefestivalen med omvisning og debatt.

 • Rettshjelp: Advokatar kan avgiftsfritt vere medmenneske

  19.09.2018 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet

  Staten gjer det ikkje vanskeleg for advokatar å vere eit godt medmenneske, heller tvert imot.

  Av: Statssekretær Sveinung Rotevatn Replikk, Dagbladet 19. september

 • Framtidens Distrikts-Norge

  19.09.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ny teknologi, nye næringer og nye befolkningstall gir både optimisme og utfordringer for norske distrikter. Nå starter regjeringen opp arbeidet med en ny stortingsmelding om distriktspolitikken.

Til toppen