Finn aktuelt

Viser 1-20 av 22157 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 49 saker om rovvilterstatning er gjennomgått på nytt

  16.01.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har på nytt gått gjennom 49 saker om erstatning av sau som følge av rovviltangrep. Etter en dom i 2013, ønsket mange saueeiere at tidligere vedtak om erstatning ble endret. Det har ikke kommet fram opplysninger som

 • - Store moglegheiter i ferdigvareindustrien

  16.01.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Innovasjon Norge og DOGA skal gjennomføre eit forsøksprosjekt som skal gje vekst og auke eksport ved å betre samspelet mellom design- og merkevare og ferdigvareindustrien.

 • Norsk oljepolitikk

  16.01.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord 16. januar 2018

  Av: Olje- og energiminister Terje Søviknes Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord

 • TFO 2017 – Rekordmange tildelinger for videre utforskning av norsk sokkel

  16.01.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet tilbyr 75 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017).

 • Opprettar Maritim 21-sekretariatet

  16.01.2018 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norges forskningsråd skal etablere eit fast sekretariat som skal følge opp Maritim 21-strategien om forsking og innovasjon. Det vil i tillegg bli oppretta ein rådgivande gruppe på 5-7 personer.

 • Mer samarbeid om sosialt entreprenørskap

  16.01.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  En tverrdepartemental arbeidsgruppe har levert en rapport som blant annet foreslår å kartlegge samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører, og vurdere behovet for å videreutvikle samarbeidet.

 • Vil forhindre overgrep mot barn i utlandet

  16.01.2018 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen ønsker å forhindre at prøveløslatte med utreiseforbud begår ny alvorlig kriminalitet mot barn både i Norge og i andre land.

 • Vedtak i to vannkraftsaker

  16.01.2018 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje og energidepartementet har i dag fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som

 • Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

  16.01.2018 Nyhet Etter 22. juli

  - Jeg ser frem til at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir realisert til sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre

 • Midlertidig minnested i regjeringskvartalet

  16.01.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Jeg ser frem til at det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet blir realisert til sommeren, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg i oppdrag å fullføre

 • Utvidelse av regjeringen – ikke ny regjering

  16.01.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  I regjeringsforhandlingene ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om en ny regjeringsplattform. Venstre skal dermed inn i regjering. Det betyr imidlertid ikke at vi får en ny regjering. Det riktige er at Erna Solbergs regjering

 • Sykehustalen 2018

  16.01.2018 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie Sykehustalen gir styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre i 2018

 • Kommandoskifte NATOs maritime styrke, SNMG1

  16.01.2018 Nyhet Forsvarsdepartementet

  I hele 2017 har NATOs maritime styrke, SNMG1, vært norskledet med en norsk fregatt som flaggskip. Dette er et viktig norsk bidrag som styrker NATOs maritime tilstedeværelse i våre nærområder. Mandag 15. januar 2018 overtok Danmark kommandoen.

 • Dale til Landbruk og Mat 2018

  16.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltar i dag på konferansen Landbruk og Mat 2018. Dale starter ettermiddagens program med et innlegg og deltar videre i to debatter.

 • Stabile i internasjonale prisar på jordbruksvarer

  16.01.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Dei internasjonale prisane på jordbruksvarer var relativt stabile i desember. Låg handel i julehøgtida gjorde at kornprisane gjekk svakt ned. Prisane på kjøt utvikla seg ulikt, med svak prisnedgang på svinekjøt i EU, medan auka etterspurnad drog opp

 • Nye styre i dei regionale helseføretaka

  16.01.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnemnt styremedlemmar og styreleiarar for dei regionale helseføretaka. Det blir mellom anna nye styreleiarar i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge.

 • Smaken av Fjell Norge, Fjord Norge og Trøndelag til Grüne Woche

  16.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 19. januar åpner den internasjonale mat- og reiselivsmessa Grüne Woche i Berlin. Det er regionene Fjell Norge, Fjord Norge og Trøndelag som skal representere Norge. 95 utstillere fra de tre regionene skal servere nær 400 000 besøkende det

 • Kina bevilger fire millioner til forskningssamarbeid i Pasvik

  16.01.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  En kinesisk samarbeidspartner til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin forskningsstasjon i Pasvik, Finnmark, bevilger fire millioner kroner til forskningssamarbeide.

 • Strenge regler for våpeneksport

  16.01.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Changemaker forsøker i et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 13. januar å gi inntrykk av at det ikke føres en streng kontroll med norsk eksport av forsvarsmateriell. Det motsatte er tilfelle. Norge har et meget strengt og omfattende regime for slik

  Av: Politisk rådgiver Bård Ludvig Thorheim innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad, 16. januar

 • Nytt styre for Fond for lyd og bilde 2018-2020

  15.01.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har oppnemnt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2018 til 2020. Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger er gjenoppnemnt som styreleiar.