Finn aktuelt

Viser 1-20 av 33635 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Havvindkonferansen 2020

  21.10.2020 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget på Havvindkonferansen 2020 i regi av Norwegian Offshore Wind Cluster i Oslo 20. oktober 2020.

  Av: Olje- og energiminister Tina Bru

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2020

  21.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om restaurering av fire dammer i Hogstadskogen - Frostating utvalgte kulturlandskap.

 • Enklere å oppfylle tekniske krav for oppdrettsanlegg på land

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fristen for å oppfylle nye tekniske krav utsettes til 2022. Samtidig endres forskriften slik at den skal bli lettere å forstå og gjennomføre.

 • Husk å stille klokka

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Natt til søndag 25. oktober stiller vi klokka én time tilbake og går fra sommertid til normaltid. Næringsministeren sier hun er lei seg for at vi får enda en time i 2020.

 • Svar på spørsmål om Norfund

  20.10.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Marianne Marthinsen (Ap) om hva utviklingsministeren så langt gjort for å sikre at Norfunds virksomhet bidrar til å bekjempe skatteunndragelse - etter opplysninger om at Norfund via

 • Hilsen til Bergen Kvinnesaksforening

  20.10.2020 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I anledning markeringen av FNs internasjonale jentedag har utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sendt denne hilsenen til Bergen Kvinnesaksforening - med synspunkter på jenters rettigheter og utdanning i lys av covid-19.

  Av: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 20. oktober

 • Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivsnæringen

  20.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

 • Landbruksministeren forventer opprydning

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er avdekket en rekke kritikkverdige forhold i grøntnæringen, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag, sammen med statssekretær Vegard Einan i ASD, blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at dette ikke skal gjenta seg i neste

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringen med støtteordning for reiselivsnæringen

  20.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø legger frem en kompensasjonsordning for reiselivsnæringen, i dag klokken 16.00. Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no

 • Norge gir 390 millioner kroner til kriserammede i Sahel

  20.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En forverring av sikkerhetssituasjonen, klimaendringer og konsekvensene av covid-19 forårsaker enorme lidelser og forsterker den humanitære krisen i sentrale Sahel. Norge annonserer 390 millioner på en digital giverkonferanse.

 • Lyser ut 7,5 millionar kroner til digitale læremiddel i friskular

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  No kan frittståande grunn- og vidaregåande skular søke om tilskot for innkjøp av digitale læremiddel og infrastruktur. Ordninga skal legge til rette for elevar med behov for digital heimeundervisning.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

  20.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse i morgon, onsdag 21. oktober klokka 1230, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Høyring av samiske og kvensk namn på Noreg

  20.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Regjeringa vil synleggjere dei samiske språka og det kvenske språket. Vi er derfor stolte over å foreslå samiske og kvensk namn på Kongeriket Noreg, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Styrkar kvaliteten i fagskulane med 54,5 millionar kroner

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I haust har regjeringa gitt pengar til 1 600 nye studieplassar til fagskular over heile landet. No kan fagskulane søkje om midlar for å sikre og bygje vidare på kvaliteten i høgare yrkesfagleg utdanning.

 • Regjeringa foreslår endringar i fråværsreglane ut skuleåret

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ikkje før til hausten 2021 treng elevar i vidaregåande opplæring å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet sitt, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde, nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal føle seg pressa

 • Farm to Fork – strategien – Rapport fra konferanse

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen arrangerte 15. og 16. oktober en større digital konferanse med anslagsvis 1000 deltakere om Farm to Fork - strategien, - om hvordan EU kan bygge bærekraftige matsystemer. Det var stor oppslutning om hovedinnholdet i strategien, men

 • Åpner for næringsutvikling ved Storsand-Vulu østre i Malvik kommune

  20.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet innsigelser til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune. Departementet godkjenner deler av næringsområde NF2 Storsand-Vulu østre, og tar i tillegg inn en rekkefølgebestemmelse. - Nå legger vi

 • Sognefjorden Kystpark er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris 2020-2021

  20.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Sognefjorden Kystpark bidrar til å ta vare på viktige natur- og kulturverdier i Ytre Sognefjorden. Parken er drevet av mange lokale ildsjeler, og er en flott kandidat til Europarådets landskapspris, sier Nikolai Astrup, kommunal- og

 • Vekst i eksportgarantier til sjømatnæringen i 2020

  20.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  GIEKs garantier til sjømatnæringen økte fra 2,5 til 4 milliarder kroner i løpet av første halvår av 2020.

 • Svar på spørsmål om krigføring i urbane områder

  19.10.2020 Brev til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hvordan utenriksministeren vil engasjere seg i det internasjonale samarbeidet for blant annet å regulere krigføring i bykjerner og befolkede områder.