Finn aktuelt

Viser 81-100 av 25737 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Godtgjørelse for å felle villsvin

  13.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Det blir betalt 500 kroner per villsvin. For hunndyr (sugger) blir det betalt et tillegg på 1500 kroner. Jegere får også gratis undersøkelse

 • Norsk sider tar internasjonale priser

  13.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norske siderprodusenter tok to priser og fikk 26 ulike medaljer i den internasjonale siderkonkurransen CiderWorld, som er arrangert i Frankfurt am Main i Tyskland. Nybegynneren Dan Olav Sæbø fra Hjelmeland ble vinner i kategorien musserende sider,

 • Ny kontrakt gir økt sikkerhet for kommunikasjon mellom Norge og utlandet

  13.07.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har inngått kontrakt om etablering av et nytt sjøfibersamband mellom Norge og utlandet.

 • Utenriksministeren om grensekryssende bistand til Syria

  12.07.2020 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Det er positivt at Sikkerhetsrådet har forlenget resolusjonen om grensekryssende bistand til Syria, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i forbindelse med at Sikkerhetsrådet lørdag vedtok en forlengelse av sikkerhetsrådsresolusjon 2504 om

 • Presseinvitasjon: Næringsministeren til Svalbard 4.-7. august

  11.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø reiser til Svalbard 4.-7.august for å møte reiselivsnæringen og for å se nærmere hvordan det går med oppryddingsprosjektet i Svea.

 • Stor støtte til arbeidet med felles digitaliseringsløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten

  10.07.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Akson - helthetlig samhandling og felles kommunal journalløsning, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom kommuner som representerer om lag halvparten av befolkningen utenfor Midt-Norge tar løsningen i bruk. Per 8. juli har 183 av 291 kommuner

 • Norge skal ha en andel av nye tank- og transportfly: Første tankfly levert

  10.07.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Dette er en suksesshistorie i internasjonalt forsvarssamarbeid. Mottaket av det første flyet markerer en viktig milepæl på veien frem mot å løse oppdrag med tankflyene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Tankfly er en sentral ressurs innen

 • Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

  10.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i

 • Drosjeendringer: Regjeringen ønsker alternativer til taksameter

  10.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i lovverket som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje.

 • Regjeringen åpner for besøk av europeiske turister til Norge i sommer

  10.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen åpner for at turister fra en rekke europeiske land kan besøke Norge i sommer. Åpningen skjer i samråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

 • Mobilitetspakken: Nytt EU-regelverk på veitransportområdet

  10.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Europaparlamentet har 9. juli vedtatt den sosiale delen av Mobilitetspakke 1. Dette er siste skritt før EU formelt vedtar endringer i reglene om kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av

 • Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land

  10.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet

  Regjeringen åpner for innreise fra 15. juli for personer som er bosatt i land i EØS/Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra disse landene. Utenriksdepartementet

 • Endringer i UDs reiseråd fra og med 15. juli

  10.07.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet gjør nye unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. De nye unntakene gjelder for enkelte land i EØS/Schengen-området fra og med 15. juli.

 • Kostnadsanalyse for bredbåndsdekning i ulike varianter

  10.07.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått gjennomført en utredning der totale investeringskostnader og offentlig støttebehov forbundet med fremtidig utbygging av høyhastighetsbredbånd til husstander og virksomheter i Norge er estimert.

 • Starter byggingen av felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner på Akershus festning

  10.07.2020 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Etter en grundig og inkluderende prosess hvor blant annet Forsvaret, politiet, veteranorganisasjonene, Riksantikvaren og Byantikvaren har vært involvert, er jeg svært tilfreds med at vi endelig kan starte byggingen av et felles nasjonalt monument

 • Norsk teknolog skal gi råd til NATO

  10.07.2020 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Den norske teknologen Silvija Seres er utnevnt til medlem av NATOs nye høynivågruppe for teknologi og brytningsteknologi.

 • Presseinvitasjon: Landbruks- og matminister Bollestad til Østfold

  10.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker tirsdag 14. juli det nye anlegget til Østfoldkorn i Sarpsborg og kornbondeTom Skammelsruds i Degernes.

 • Strengere regler for turistfiske

  10.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

 • European Universities: UiO, NTNU og NHH valgt ut til europeisk storsatsing

  09.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Europakommisjonen har i dag annonsert 24 nye europeiske universitetsnettverk, såkalte "European Universities". I hard konkurranse med europeiske utdanningsinstitusjoner har Universitetet i Oslo, NTNU og Norges Handelshøyskole blitt valgt ut til å

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og næringsministeren

  09.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse i morgon, fredag 10. juli klokka 1200, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø.

Til toppen