Finn aktuelt

Viser 81-100 av 26613 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår

  21.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet

  Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.

 • Har valgt utreder til forslag om ny foreningslov

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk foreningsliv består av en rekke lag og foreninger. Disse varierer i størrelse, hva slags formål de har og hvordan de er organisert. Hensikten med en foreningslov er å lage enkle regler som legger til rette for forutsigbarhet i foreningslivet.

 • Noreg støtta global erklæring om akademisk fridom

  21.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - Eg er bekymra over at eit stadig meir polarisert politisk klima fører til at den akademiske fridomen blir svekka, og at vi ikkje lenger kan ta den for gitt. Fri forsking og akademisk fridom er ein av grunnsteinane i eit demokratisk samfunn. Derfor

 • Presseinvitasjon: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til Bergen torsdag og fredag

  21.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 22.oktober- fredag 23.oktober gjestar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby Bergen. Statsråden skal mellom anna vere med på utdelinga av Holberprisen i skulen, og besøke Åsane vgs. for å få innspel til ny stortingsmelding om

 • Olje- og energiministeren til Stavanger

  21.10.2020 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tina Bru er i Stavanger 22. - 22. oktober.

 • Regjeringen foreslår videreføring av helautomatisk saksbehandling i Nav

  21.10.2020 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Det ble i april i år vedtatt en midlertidig forskrift som legger til rette for mer effektiv saksbehandling i Nav som følge av Covid-19 pandemien. Denne forskriften varer ut 2020. I Prop 135 L foreslås det at den midlertidige adgangen til

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2020

  21.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om restaurering av fire dammer i Hogstadskogen - Frostating utvalgte kulturlandskap.

 • Enklere å oppfylle tekniske krav for oppdrettsanlegg på land

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Fristen for å oppfylle nye tekniske krav utsettes til 2022. Samtidig endres forskriften slik at den skal bli lettere å forstå og gjennomføre.

 • Husk å stille klokka

  21.10.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Natt til søndag 25. oktober stiller vi klokka én time tilbake og går fra sommertid til normaltid. Næringsministeren sier hun er lei seg for at vi får enda en time i 2020.

 • Regjeringen med avklaring av støtteordning for reiselivsnæringen

  20.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  For fire uker siden foreslo regjeringen en ny kompensasjonsordning for reiselivsnæringen. Nå kommer detaljene om hvordan ordningen blir og hvem som dekkes av den.

 • Landbruksministeren forventer opprydning

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er avdekket en rekke kritikkverdige forhold i grøntnæringen, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag, sammen med statssekretær Vegard Einan i ASD, blitt orientert om hva næringen vil gjøre for at dette ikke skal gjenta seg i neste

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Regjeringen med støtteordning for reiselivsnæringen

  20.10.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Iselin Nybø legger frem en kompensasjonsordning for reiselivsnæringen, tirsdag 20. oktober klokken 16.00. Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no

 • Norge gir 390 millioner kroner til kriserammede i Sahel

  20.10.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En forverring av sikkerhetssituasjonen, klimaendringer og konsekvensene av covid-19 forårsaker enorme lidelser og forsterker den humanitære krisen i sentrale Sahel. Norge annonserer 390 millioner på en digital giverkonferanse.

 • Lyser ut 7,5 millionar kroner til digitale læremiddel i friskular

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  No kan frittståande grunn- og vidaregåande skular søke om tilskot for innkjøp av digitale læremiddel og infrastruktur. Ordninga skal legge til rette for elevar med behov for digital heimeundervisning.

 • Nett-tv

  Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

  20.10.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse i morgon, onsdag 21. oktober klokka 1230, med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 • Høyring av samiske og kvensk namn på Noreg

  20.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Regjeringa vil synleggjere dei samiske språka og det kvenske språket. Vi er derfor stolte over å foreslå samiske og kvensk namn på Kongeriket Noreg, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Styrkar kvaliteten i fagskulane med 54,5 millionar kroner

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I haust har regjeringa gitt pengar til 1 600 nye studieplassar til fagskular over heile landet. No kan fagskulane søkje om midlar for å sikre og bygje vidare på kvaliteten i høgare yrkesfagleg utdanning.

 • Regjeringa foreslår endringar i fråværsreglane ut skuleåret

  20.10.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Ikkje før til hausten 2021 treng elevar i vidaregåande opplæring å dra til fastlegen for å dokumentere fråværet sitt, foreslår Kunnskapsdepartementet. Målet er at elevar med milde, nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon ikkje skal føle seg pressa

 • Farm to Fork – strategien – Rapport fra konferanse

  20.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  EU-kommisjonen arrangerte 15. og 16. oktober en større digital konferanse med anslagsvis 1000 deltakere om Farm to Fork - strategien, - om hvordan EU kan bygge bærekraftige matsystemer. Det var stor oppslutning om hovedinnholdet i strategien, men

 • Åpner for næringsutvikling ved Storsand-Vulu østre i Malvik kommune

  20.10.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har behandlet innsigelser til kommuneplanens arealdel for Malvik kommune. Departementet godkjenner deler av næringsområde NF2 Storsand-Vulu østre, og tar i tillegg inn en rekkefølgebestemmelse. - Nå legger vi