Alle fysiske arrangementer i regi av RETHOS avlyses frem til høsten

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Innspill til programgruppene kan sendes inn skriftlig via våre nettsider.

På grunn av koronapandemien vil alle innspillsmøter i regi av RETHOS avlyses frem til høsten. Vi oppfordrer alle aktører og interessenter til heller å sende skriftlige innspill til programgruppene via våre nettsider. Dere kan også ta direkte kontakt med sekretariatet hvis det er spørsmål knyttet til innspillsmøter eller andre henvendelser i forbindelse med utviklingsarbeidet. 

Les mer om endringer knyttet til de enkelte utdanningene her.

Det vil bli lagt ut mer informasjon om utviklingsarbeidet forløpende på våre nettsider.