Barne- og familieministeren besøker Stavanger

Sted: Stavanger og Randaberg

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Stavanger og omegn.

Programmet for dagen: 

Kl. 08.00-10.00: Besøk hos barnevernstjenesten i Randaberg og Kvitsøy. 

Kl. 10.30-12.00: Besøk hos Forbrukertilsynet i Stavanger.

Kl. 12.10-14.00: Besøk og befaring i Stavanger domkirke. Bakgrunnen for besøket er at det nå skal utarbeides en plan for bevaring og istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg: Skal utarbeide plan for bevaring av kyrkjer - regjeringen.no

Kl. 14.15-14.45: Møte med Stavanger kommune.
Tema for møtet er bl.a. det arbeidet Utenforskapskommisjonen har gjort med å se på hvordan barn og unge har blitt rammet av koronapandemien, og hvordan kommunen kan bekjempe utenforskap nå etter pandemien.