Opphevelse av restriksjoner mot Egypt

EU har opphevet sine restriktive tiltak mot visse personer i Egypt. Forskrift 11. desember 2015 nr. 1433 om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt oppheves derfor fra og med 7. april 2021.

Se oversikt over gjeldende sanksjoner og tiltak.