ESA har forlenget retningslinjene for statsstøtte til redning og omstrukturering av ikke-finansielle virksomheter i vanskeligheter («R&R» guidelines) ut 2025

ESA vedtok 13. desember 2023 forlengelsen av retningslinjen for statsstøtte til redning og omstrukturering av ikke-finansielle virksomheter i vanskeligheter. Retningslinjene forlenges ut 2025, men forblir materielt uendret. Rentnigslinjene åpner for statsstøtte til virksomheter i finansielle vanskeligheter dersom konkrete vilkår er oppfylt.

ESAs retningslinjer er identiske med Kommisjonens retningslinjer av 2014 (2014/C 249/01), med nødvendige tekniske EØS-tilpasninger. 

ESA reagerer med sitt vedtak på forlengelsen av Kommisjonens retnigslinjer ut 2025, som ble vedtatt i november 2023 (C/2023/1212).

Det vises til ESAs vedtak 184/23/COL: ESA Decision No 184/23/COL.

Den konsoliderte versjonen av ESAs retningslinjer er tilgjengelig på ESAs nettsider: ESA R&R guidelines - consolidated version.