Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon av statsstøtteregelverket

EU kommisjonen har satt i gang en revisjon av regelverket om offentlig støtte. 

En stor del av regelverket for offentlig støtte er tidsbegrenset, og utløper 31.12.2020. Den delen av regelverket som ikke har en utløpsdato,  inneholder som regel en generell revisjonsklausul. Kommisjonen kommer  til å forlenge regelverk som utløper 31.12.2020, slik at man kan ha en god revisjonsprosess. 

Prosessen vil ha 3 deler: 

1. Informasjonsinnhenting og evaluering av nåværende regelverk

2. Fremleggelse av endringsforslag og diskusjon av disse 

3. Vedtagelse av regelverk

Vi er nå i del 1. 

Informasjonsinnhenting og evaluering 

Kommisjonen vil først gjennomføre en evaluering/fitness check av regelverket. Kommisjonen vil dele evalueringsprosessen i to; erfaringene med gjeldende regelverk (tilbakeskuende) samt om regelverket fortsatt er "fit for purpose" sett i lys av formålet med støttereglene, nye målsetninger i EU og markedsutviklingen (fremoverskuende). Revisjonsprosessen vil følge retningslinjene for Better Regulation. Kommisjonen vil måle effektivitet, relevans og konsistens av og i regelverket. I samsvar med bedre regulering skal regelverket være faktabasert. Det vil derfor være viktig for å vise til fakta og konkrete erfaringer når man besvarer undersøkelsene.

Kommisjonen har to metoder: spørreundersøkelser og eksterne konsulenter. For noen rettsområder gjennomføres store spørreundersøkelser som alle medlemsland, interesseorganisasjoner, virksomheter og private personer kan svare på. For andre områder, har Kommisjonen bestilt utredninger fra konsulenter. 

Tidshorisont

Kommisjonens tidsplan er at informasjonsinnhenting og evaluering skal gjennomføres i 2019. På bakgrunn av informasjonen, vil Kommisjonen i løpet av 2020 utarbeidet et Commission Staff Working Document om fitness check og gjennomføring av Impact Assessment hvor påkrevd. Foreløpig tidspunkt for vedtagelse av eventuelle endringer er 2021/2022.

Tidsplanen er foreløpig, og prosessen kan både gå fortere og ta lenger tid.

Mer informasjon

Mer informasjon om revisjonsprosessen kan du finne på Kommisjonens hjemmeside: 

DG Competition’s webpage to the Fitness Check

Oversikt over høringene finnes her:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

Til toppen