Julekalender: Selvbetjente automater gir smågris en morsommere hverdag og bedre helse

Et prosjekt i regi av Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) forsker på effekten av å tilby ulike rotematerialer til smågris. Smågris liker å ha noe å drive med, og det å rote i jord eller høy er en favorittaktivitet. Gjennom selvbetjening av torv eller halm fra automat får grisene i tillegg en kognitiv utfordring.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Mens forskning innen dyrevelferd i lange tider har fokusert mest på negative velferdsindikatorer, starter forskergruppen fra NMBU med et positivt fortegn. Nøkkelen til å skape en positiv mental tilstand hos husdyr ligger i å tilfredsstille de mest grunnleggende atferdsbehovene. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 

Forskernes teori er at positive stimuli ikke bare kan redusere frykt, frustrasjon og stress, men også bedre læringsevnen og medvirke til bedre immunforsvar og fysisk helse. Effekten av tiltakene skal måles ved å tilby noen grupper av avvente smågris ulike typer rotemateriale. Forskerne skal deretter sammenlikne atferdsresponser og tilvekst med noen kontrollgrupper av smågris som ikke får tilgang til rotemateriale. Utfordringen blir å måle alle positive atferder og atferdsuttrykk, som eksempelvis lekeatferd, vokalisering, halestilling og logring, kroppspositur. 

Til toppen