Brexit – konsekvenser for utstedelse av norske eksportlisenser til UK

Overgangsperioden for brexit er etter 01.01.2021 over.  Storbritannia og Nord-Irland er ikke lenger part av EØS-avtalen, og utgangspunktet er at landet skal behandles som øvrige tredjeland.

Dette får følgende konsekvenser for praksis i utstedelse av norske eksportlisenser til Storbritannia og Nord-Irland:

  • Eksportkontrollforskriftens kap. 3 om «Eksport av forsvarsrelaterte varer til mottakere i EØS» gjelder ikke lenger for UK jf § 9-12.
  • 10: Generelle overføringslisenser for forsvarsrelaterte varer ihht. bokstav a) til d) kan ikke lenger utstedes av bedriftene/leverandørene som har tillatelse til dette. Det må heretter søkes i E-lisens for slike tilfeller av eksport til UK. 
  • 11: Global overføringslisens med gyldighet i tre år og hvor UK er mottaker av en spesifisert mengde forsvarsrelaterte varer kan ikke lenger inkludere UK på lisensen. Det må søkes om separat Global eksportlisens i E-lisens hvor UK står som mottaker på samme måte som til andre land utenfor EU/EØS.
  • 12: Individuell overføringslisens med gyldighet i ett år og hvor UK er mottaker av en spesifisert mengde forsvarsrelatert varer kan heller ikke inkludere UK på lisensen. Det må søkes en egen eksportlisens i E-lisens hvor UK står som mottaker på samme måte som til andre land utenfor EU/EØS. 
  • For aktive lisenser etter Eksportkontrollforskriftens kap. 2 §§ 5-7 til EU utstedt før 01.01.2021 anser UD at disse også gjelder for Storbritannia og Nord-Irland.