Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester

Utenriksdepartementet har oppdatert Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester med nytt vedlegg I Liste I - forsvarsrelaterte varer, og vedlegg II Liste II - flerbruksvarer.

Oppdateringene er i samsvar de endringer som EU har gjort i løpet av 2016 og trer i kraft straks. Oppdaterte lister er også å finne på Eksportkontrollens hjemmeside.

Til toppen