Varelister

Kjernen i kontrollarbeidet er de to varelistene som er vedlegg til eksportkontrollforskriften.

Foruten fysiske gjenstander omfatter varelistene teknologi og tjenester som nærmere spesifisert. Listene utarbeides i de internasjonale eksportkontrollregimene og sammenstilles av EU slik at de blir rettslig bindende for unionens medlemsland. For å være på linje med Europa for øvrig har Norge funnet det hensiktsmessig å benytte EUs lister i engelsk språk, og vedleggene oppdateres når det kommer nye lister, normalt en gang per år. Det EU-direktivet som danner grunnlag for siste oppdatering, vil være anført på vedleggenes forside.  

For forsvarsmateriell gjelder: Liste I – forsvarsrelaterte varer

For flerbruksvarer gjelder:     Liste II – flerbruksvarer  

Vareliste I – forsvarsrelaterte varer

Vareliste I består av 22 varekategorier. Lisenspliktige varer, teknologi og tjenester omfattet av vareliste I klassifiseres i formatet ML7b1, ML10a, ML10b osv. ML står for «Military List».  

ML1     Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

ML2     Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og  høyere samt tilhørende komponenter

ML3       Ammunisjon

ML4       Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

ML5       Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

ML6       Kjøretøyer og komponenter

ML7       Kjemiske og biologiske giftige midler og materialer

ML8       Energetiske materialer

ML9       Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

ML10     Luftfartøyer

ML11     Annet elektronisk utstyr

ML12     Våpensystemer med høy kinetisk energi

ML13     Ballistisk beskyttelse

ML14     Militært treningsutstyr

ML15     Billed-/videoutstyr

ML16     Halvfabrikatkomponenter for utstyr på listen

ML17     Diverse utstyr

ML18    Produksjonsutstyr

ML19     Energivåpen

ML20     Superledende utstyr

ML21     Programvare

ML22     Teknologi  

Vareliste II - flerbruksvarer

Vareliste II består av 10 varekategorier. Lisenspliktige varer, teknologi og tjenester omfattet  av vareliste II klassifiseres i formatet 6A001, 7A003d osv.  

Category 0 Nuclear materials, facilities and equipment

Category 1 Special materials and related equipment

Category 2 Materials processing

Category 3 Electronics

Category 4 Computers

Category 5 Telecommunications and "information security"

Category 6 Sensors and lasers

Category 7 Navigation and avionics

Category 8 Marine

Category 9 Aerospace and propulsion