Nytt innspillsmøte – Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet inviterer til et nytt innspillsmøte i forbindelse med det pågående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.

Nett-tv Innspillsmøte: Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven

Se sendingen her

Se sendingen her

Lovarbeidet har kommet et godt stykke videre siden forrige innspillsmøtet i juni 2020. Det er nå ønskelig å innhente eksterne innspill på noen utvalgte temaer.

Innspillsmøtet var fredag 2. desember kl. 12:00 til 15:00 i auditoriet i R5 (Akersgata 59, Oslo). 

Presentasjonene

De temaene som det i denne omgang er ønskelig å få innspill på er:

Hvilket behov er det for regler om ettersøk?
Det er ingen særskilt lovbestemmelse om ettersøk i dagens lov.

Er det behov for ytterligere regler om bestandsregulering for høstbart vilt?
I dagens lovverk er det begrenset med virkemidler dersom en bestand ikke blir beskattet tilstrekkelig gjennom jakt- og fangst.

Hvordan bør reglene for jaktvåpen og utstyr utformes i en ny lov?
Teknologiutviklingen går raskt, og det kan diskuteres om dagens lovverk er tilpasset i tilstrekkelig grad.

Det vil være anledning for alle å sende inn skriftlige innspill om de ovennevnte temaene i etterkant av møtet. Fristen for skriftlige innspill i forbindelse med dette møtet er 31. desember 2022. Skriftlige innspill sendes til innspillsmote2022@lmd.dep.no . Innspillene publiseres deretter fortløpende på regjeringen.no.

Innspillene

Kontaktperson: Kristian Buan, kristian.buan@lmd.dep.no.

Elg.
Nytt innspillsmøte om arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven. Foto: Torbjørn Tandberg

Saken har tidligere vært publisert 18.10.2022