Arbeid med melding til Stortinget om forskningssystemet

Skriftlige innspill til arbeidet med meldingen

I løpet av arbeidet med meldingen vil Kunnskapsdepartementet hente innspill fra aktører i forskningssystemet.

Mer informasjon om innspillsprosessen kommer snart.