Sterk og langvarig støtte fra Norge til Ukraina

På et møte med Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i Oslo i dag, lovde statsminister Jonas Gahr Støre fortsatt støtte til Ukrainas kamp for frihet. Norge donerer mer luftvern for å beskytte ukrainerne mot russiske angrep, og over tre milliarder kroner i støtte til den ukrainske staten. Det skal gå til skole, helse og drift av samfunnet.

– Vi har tett dialog om hva ukrainerne har mest behov for, og sammen med våre allierte gjør vi det vi kan for å bidra der behovene er størst. Krigen mot Ukraina er også en krig mot vår felles sikkerhet, demokratiske rettigheter og verdier. Norge vil fortsette å støtte Ukrainas forsvarskamp, sammen med våre allierte og partnere i Europa og resten av verden. Russlands krig bryter med grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. Vår sikkerhet, velferd og handlefrihet er tuftet på en regelstyrt verden og ikke-voldelig håndtering av konflikt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj besøker Norge onsdag 13. desember. Statsminister Jonas Gahr Støre er vert for besøket.
Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj besøker Norge onsdag 13. desember. Statsminister Jonas Gahr Støre er vert for besøket. Foto: Heiko Junge / Statsministerens kontor.

Langsiktig støtte

Gjennom Nansen-programmet har Norge lovet langsiktig støtte til Ukraina. Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kroner. På møtet i Oslo onsdag, annonserte statsminister Støre fire viktige bidrag til Ukraina.

  • 135 millioner kroner i budsjettstøtte til den ukrainske staten i 2023, for å kunne levere grunnleggende tjenester som skole, helsetilbud og pensjoner til befolkningen. I tillegg vil Norge tidlig neste år betale ut 3 milliarder kroner i budsjettstøtte til Ukraina. Støtten kanaliseres gjennom Verdensbankens flergiverfond for Ukraina (URTF).
  • 335 millioner kroner til ytterligere donasjoner av luftvern for å beskytte ukrainerne mot russiske angrep.
  • En milliard kroner er satt av til medfinansiering for å øke kapasiteten i forsvarsindustrien til å produsere ammunisjon og missiler.
  • 137 millioner kroner til FNs humanitære vinterappell for Ukraina. Pengene skal gi ukrainere mat og vann, varme klær, tepper, et sted å bo hvis husene eller leilighetene deres blir ødelagt gjennom vinteren.

Dette kommer i tillegg til allerede annonserte bidrag i 2023.

Krigsvinter

– Ukraina går inn i den tredje krigsvinteren etter Russlands fullskalainvasjon av nabolandet. På den militære siden bidrar Norge nå med mer luftvern for å beskytte ukrainske byer mot de russiske angrepene. I tillegg bidrar vi med medfinansiering for å øke kapasiteten i industrien for å sikre Ukraina ammunisjon til sin forsvarskamp, sier statsminister Støre.

Over halvparten av den norske støtten for 2023 gått til militære behov, og ikke minst luftvern.

I tillegg til de harde kampene langs en frontlinje så lang som avstanden mellom Oslo og Bodø fortsetter russiske angrep å ramme sivil infrastruktur og den ukrainske økonomien. Det går hardt ut over den ukrainske befolkningen.

– Den ukrainske staten er avhengig av støtte utenfra for at skoler og sykehus kan holdes åpne, og for at folk skal kunne få grunnleggende velferdstjenester. Samtidig er det mange ukrainerne som opplever at strømmen forsvinner på grunn av russiske angrep. Vi må bistå der vi kan til et hardt prøvet folk som går en tøff vinter i møte, sier Støre.