Videregående elever bidro som valgfunksjonærer i Sarpsborg kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner oppfordret i vår kommunene til å tenke nytt i rekrutteringen av valgmedarbeidere. Etter en lovendring kan ikke lenger kommunene bruke listekandidater som valgfunksjonærer, noe flere kommuner har opplevd som utfordrende. En av kommunene som valgte å se til den yngre garde for hjelp til valggjennomføringen på valgdagen, var Sarpsborg kommune. Valgansvarlig i Sarpsborg kommune, Lene Skytte Gunstrøm, er svært fornøyd med ungdommenes innsats.

Kommunen har et prosjekt for å øke valgdeltakelsen, der de har identifisert unge velgere som en målgruppe. I forbindelse med dette prosjektet arrangerte kommunen forhåndsstemming på de videregående skolene.

Sarpsborg kommune tok selv initiativ til å rekruttere elevene som valgfunksjonærer. Administrasjonen inviterte faglærerne i samfunnsfag til et møte, og gjennomførte deretter et to timers undervisningsopplegg i 2. og 3. klassene der de snakket om valg, demokrati og lokalsamfunnet. Elevene fikk deretter hjelp fra skolen til å søke på stillingene.

Sarpsborg kommune hadde ungdommer til stede i alle 14 valglokaler. De jobbet både med å veilede velgerne i stemmegivningsprosessen, og med å krysse av velgerne i det elektroniske valgadministrasjonssystemet.

Valgmedarbeiderne fikk naturligvis attest av administrasjonen for utført arbeid, og en nyttig erfaring med seg videre i arbeidslivet.

Samarbeidet mellom skolen og kommunen fungerte utmerket, og har forhåpentligvis bidratt til at en gruppe unge velgere fortsatt vil engasjere seg for valg i fremtiden.