Styret for Opplysningsvesenets fond

Styret skal forestå forvaltningen av de eiendommer og den finanskapital som hører til Opplysningsvesenets fond.

Om Styret for Opplysningsvesenets fond

Opprettet: 2001

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo

Eget nettsted: http://www.ovf.no/Om-Ovf/Organisasjon-og-datterselskaper

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Full mandattekst Styret for Opplysningsvesenets fond