Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

Kjersti Bjørgo

Kommunikasjonsenheten

E-post: kjersti.bjorgo@dfd.dep.no
Telefon: 22 24 68 10
Mobil: 971 64 835