Utredning av endringer i reglene om standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven

Professor Bjarte Askeland utredet endringer i kapitaliseringsrentene som er lagt til grunn i reglene om inntektstapserstatning til barn og erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Utredningen ble 6. mai 2024 sendt på høring; høringsfristen er 20. august 2024.

Forslagene til endringer skal baseres på at den gjeldende kapitaliseringsrenten fastsatt i forskrift legges til grunn ved utmåling for standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Utredningen skal vurdere konsekvensene av forslag til endringer, som behov for andre endringer eller tilpasninger i regelverket, og så langt det er forutsetninger for, utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.  Utreder skal også vurdere spørsmål om overgangsordninger knyttet til endringene.

Les hele mandatet for utredning for reglene for erstatning til barn og etter yrkesskade (PDF)