Avdelingsdirektør Kristin Solbjør

E-post: krso@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 68 98