Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opprettet en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Midlene er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Det vil bli etablert en ny modell for hvordan midlene skal forvaltes framover, i samråd med representanter for romanifolket/taterne.

Midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne - kap. 567 post 75

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Tiltak som engasjerer barn og ungdom blant romanifolket/taterne, og språk- og kulturprosjekter vil bli prioritert.

Departementet lyser ut 3 millioner kroner i prosjektstøtte til romanifolket/taterne i 2018.

Søknadsfrist

11. juni og 15. september 2018.

Søknad

Benytt søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til postmottak@kmd.dep.no 

Veileder

Departementet har laget en veileder med forklaring på søknadsprosessen og hva en søknad må inneholde.

Rapportering

Krav til rapportering framgår av tilskuddsbrevet og i regelverket for ordningen. Frist for å levere rapport og regnskap er ett år etter søknadsfristen.

Fordeling av midler

 

 

Til toppen