Seksjon for byggkvalitet og analyse (BK)

Seksjonen har ansvar for tiltak og virkemidler som skal bidra til byggkvalitet, herunder sikre og miljøvennlige boliger og bygg. Utvikling av Byggteknisk forskrift (TEK17) er en sentral oppgave. Å legge til rette for økt sirkularitet i byggevirksomheten, og utvikle tydeligere og enklere krav til byggeprosesser er også viktige oppgaver. Seksjonen har videre ansvar for analyser av bolig- og byggemarkedene, der produktivitet og kostnadsutvikling i byggenæringen er aktuelle temaer. Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Mariann Jodis Blomli.