Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Fra 1. juli 2023 er Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek innlemmet i Nasjonalbiblioteket. NLB er Norges ledende leverandør av tilrettelagt litteratur for syns- og lesehemmede, og bidrar dermed til å gi alle lik tilgang til informasjon og litteraturopplevelser.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://www.nlb.no/