Tilskudd til eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps

Tilskuddene omfatter finansiering av nordmenn som tjenestegjør i FN og andre internasjonale organisasjoner.

Formålet med bevilgningen er å bidra til å styrke utviklingsarbeidet i FN samt å bidra til at nordmenn utgjør en viktig rekrutteringsbase i internasjonale organisasjoner.

Eksempler er finansiering av junioreksperter, nordmenn i FNs fredskorps og andre eksperter. I tillegg til at Norge finansierer junioreksperter i FN-sekretariatet samt FNs organisasjoner, fond og programmer, finansieres også juniorekspertstillinger til Verdensbanken, Det internasjonale energibyrået (IEA), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Det internasjonale vaksinefondet (Gavi).

Tilskuddene omfatter også stipend til ulønnede praktikanter i FN og øvrige internasjonale organisasjoner som samarbeider med FN.

Midlene benyttes også til tiltak som bidrar til å øke interessen for internasjonal karriere for nordmenn slik som rekrutteringsbesøk fra internasjonale organisasjoner til norske universitetsmiljøer og andre fagmiljøer.

For nærmere informasjon om tilskuddene se UDs hjemmesider om rekruttering til internasjonale organisasjoner.

Til toppen