Høringsuttalelser

Ingen merknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Den norske Revisorforening

Norges Bank

Nærings- og handelsdepartementet

 

Merknader:

Arbeidssøkerforbundet

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Den Norsk Dommerforening

Finansdepartementet

Finansierinsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Gjeldsoffer-Alliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Inkassoklagenemnda

Intrum Justitia AS

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Kredittilsynet

KredittPartner as

Landsorganisasjonen i Norge

Lindorff AS

NAV

Norges Politilederlag

Norsk egeninkassoforening

Norske Inkassobyråers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OBOS

PayEx Collection AS

Politidirektoratet

Politidirektoratet 2

Statens Innkrevingssentral