JD – Revidert nasjonalbudsjett 2024

Pressemeldinger: 

Justis- og beredskapsdepartementets pressetelefon: 97 55 37 45