Høringsuttalelser

Høringsuttalelser blir lagt ut fortløpende.

Akershus universitetssykehus HF (04.04.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( 02.04.07 )
Barne- og likestillingsdepartementet - Ingen merknader ( 02.04.07 )
Bioteknologinemda (20.03.07)
De nasjonale forskningsetiske komiteer (16.04.07)
Den norske lægeforening ( 02.04.07 )
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ( 02.04.07 )
Diakonhjemmet Høgskole Oslo (16.04.07)
Fiskeri- og kystdepartementet - Ingen merknader (16.04.07)
Forskerforbundet ( 02.04.07 )
Forum for Bioteknologi ( 02.04.07 )
Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Ingen merknader (20.03.07)
Fylkesmannen i Aust-Agder - Ingen merknader (26.03.07)
Gjertsen, Johan Professor dr Juris (16.04.07)
Helse Bergen - Haukeland universitetssykehus (16.04.07)
Helsetilsynet (04.04.07)
Høgskolen i Telemark (11.04.07)
Høgskolen i Vestfold (04.04.07)
Høgskolen i Østfold - Ingen merknader (11.04.07)
Innovasjon Norge - Ingen merknader (20.03.07)
Institutt for samfunnsforskning (16.04.07)
Justis- og poiltisdepartementet (16.04.07)
Kommunal- og regionaldepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
KS - Ingen merknader (26.03.07)
Kultur- og kirkedepartementet - Ingen merknader ( 02.04.07 )
Landsorganisasjonen i Norge LO (16.04.07)
Matforsk (18.04.07)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ( 02.04.07 )
Norges forskningsråd (26.03.07)
Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA (11.04.07)
Norges Veterinærhøyskole (20.03.07)
Norsk institutt for vannforskning - Ingen merknader (21.05.07)
Norsk Studentunion (16.04.07)
NTNU Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (16.04.07)
Olje- og energidepartementet - Ingen merknader (11.04.07)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Midt-Norge (16.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Nord-Norge (10.04.07)
Regional komite for medisinsk forskningsetikk Sør-Norge (02.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Vest-Norge (10.04.07)
Regional komité for medisinsk forskningsetikk Øst-Norge (20.03.07)
Riksadvokaten - Ingen merknader (20.03.07)
Samferdselsdepartementet - Ingen merknader (20.03.07)
Samfunns- og næringslivsforskning AS - Ingen merknader (11.04.07)
Statens legemiddelverk - Ingen merknader (04.04.07)
Studentenes Landsforbund (16.04.07)
Universitetet i Bergen (16.04.07)
Universitets- og Høgskolerådet (11.04.07)
Utenriksdepartementet - Ingen merknader (24.04.07)

 

Til toppen