Valgdirektoratet opprettet 1. januar 2016

Den 1. januar åpnet Valgdirektoratet i Tønsberg, og i dag, 29. januar, er det offisiell åpning ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og er samlokalisert med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Valgdirektoratet har ansvaret for det operative arbeidet i forbindelse med valg, herunder informasjon til velgere og opplæring og støtte til kommuner og fylkeskommuner i praktisk valggjennomføring. Den nye organiseringen vil sikre åpenhet og uavhengighet i valgarbeidet. 

Pressemelding om åpningen.