TBU-seminaret 2015: Noreg ved eit vegskilje – kva har dette å seie for kommunane?

Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) inviterer til opent fagseminar torsdag 10. desember kl. 10-15.30. Seminaret vil ta for seg framtida for norsk økonomi og offentlege finansar, og vil også gå inn på tema som utviklinga i pensjonspremiane, gjelda i kommunesektoren og innvandring.

Seminaret inkludert lunsj er gratis og ope for alle interesserte.

Det kan bli endringar i programmet.

Tid:  Torsdag 10. desember, 10.00-15.30
Stad: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.
Påmeldingsfrist: Torsdag 3. desember.

Påmelding her.