Endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 6. desember ut på høring forslag til endringer i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften).

Forslagene i høringsnotatet følger opp endringene i valgloven som ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2016. Dette gjelder beredskapsprosedyre for kommuner som velger å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen, samt endring av frist for innføring i manntallet for norske statsborgere som har bodd i utlandet. Departementet foreslår i tillegg å endre plasseringen av stempelfeltet på stemmeseddelen. 

Til høringen

Til toppen