Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2007

Statsbudsjettet 2007

Pressemeldinger om revidert nasjonalbudsjett 2007 (sendt ut: 15.05.2007)
Meir pengar til vedlikehald av dei eldste kyrkjene
Hamsunsentret får tilsegn om 31 millionar kroner
Fleire nye frivilligsentralar
Meir pengar til vedlikehald ved Norsk Skogfinsk Museum

St.prp. nr 1:  For budsjetterminen 2007 (Kultur- og kirkedepartementets fagproposisjon lagt frem 06.10. 2006)

Pressemeldinger om budsjettet (sendt ut 06.10.2006):
Historisk kultursatsing i 2007 – Kulturløftet gjennomføres
Økonomisk løft for museene
64, 1 til musikk
Rockesatsinga held fram
6 millioner til Edvard Grieg-markering
Jazz får meir pengar
Meir til korps og kor
Tilskudd til nasjonale kulturbygg økes vesentlig
30,2 millionar meir til scenekunst
Et løft for dansekunsten
Ny støtteordning for fri scenekunst
38,6 millionar totalt i auka tilskot til operaverksemd
Styrking av frivillig sektor
Minst 20 nye frivillighetssentraler
Flere kulturaktiviteter for barn og unge på lokalt nivå
Større satsing på religionsdialog
Økt satsing på kulturelt mangfold
Regjeringen foreslår 10 millioner til Den kulturelle spaserstokken
Endringer i Norsk kulturråd 
Norsk kulturråd får ansvaret for tilskuddene til enkeltpublikasjoner
Fortsatt stor satsning på film
Styrking av NRK 
Kompensasjonsordningen til aviser for portoutgifter videreføres 
18,8 millionar til satsing på språk og litteratur 
3 millionar til internasjonal Ibsen-pris og Ibsen-stipend
Styrking av billedkunst og utsmykking
Design og arkitektur styrkes 
10 millionar kroner til digitalisering – eit viktig satsingsområde 
Kyrkjebudsjettet: meir til trusopplæring og prestereform

Fylkesvise pressemeldinger:
Økning til kultur i Akershus
Økning til kultur i Aust-Agder
Auka støtte til kultur i Buskerud
20 millioner til Østsamisk museum i Neiden
20 miljovnna Nuõrttasaa'mi mu'zei Njávdámis
Økt støtte til kultur i Hedmark
Sterk satsing på kulturverksemda i Bergen og Hordaland
Solid økning til Landsdelsmusikerordningen
Kulturinstitusjonene i Nord-Trøndelag styrkes betydelig
Økt tilskudd til Maihaugen og Skibladner
Stor økning til kultur i Oslo
Budsjettet følgjer opp til Stavanger 2008
Styrking av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival
Ein million kroner til Svalbard Museum
Sterk satsing på musikk i Sør-Trøndelag
Styrking av Hålogaland Teater og FilmCamp Målselv
Auka tilskot til Agder Teater og Kristiansand symfoniorkester
Kulturtiltak i Vestfold får fast støtte
Auka støtte til kultur i Østfold

Til toppen