Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72761-72780 av 103208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Summary of White paper on transitional arrangements

  31.03.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  The report first describes the development in Norway and other European countries. In relation to Norway, it describes access to labour, the provision of services, the conditions for the unemployed and social security arrangements.

 • Endelig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget

  31.03.2006 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er klar.

 • Lokaldemokratikommisjonen legg fram si andre utgreiing

  31.03.2006 Pressemelding Kommunal- og regionaldepartementet

  Lokaldemokratikommisjonen overleverer tysdag 4. april si andre utgreiing, "Det lokale folkestyret i endring? Om deltaking og engasjement i lokalpolitikken" til kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.

 • Mat: Vil sikre bedre sporbarhet

  31.03.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mat: De tre matdepartementene, Mattilsynet og aktuelle bransjeorganisasjoner er enige om å samkjøre produksjonsdata for å sikre en bedre sporbarhet i norsk matproduksjon.

 • Styrking av internasjonalt samarbeid

  31.03.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  - I kampen mot grenseoverskridende kriminalitet er det viktig å styrke det internasjonale samarbeidet mellom politi- og påtalemyndighet, sier justisminister Knut Storberget. Regjeringen foreslår lovendringer for blant annet å bedre muligheten

 • Frå statsministerens program veke 14

  31.03.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Pressemelding Nr.: 46-06 Dato: 31.03.06 Priv. til red.: Frå statsministerens program veke 14 Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i ukeprogrammet: regjeringskonferanse på Statsministerens kontor måndag og torsdag kl. 12.15,

 • Forslag om straff for å utnytte andre til tigging

  31.03.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  Regjeringen har foreslått å utvide menneskehandel-bestemmelsen, slik at det å utnytte noen til å tigge gjøres straffbart. - Jeg ønsker at denne formen for organisert tiggervirksomhet skal avdekkes og bekjempes, sier justisministeren.

 • Merkevarestrategi for Noreg som turistreisemål

  31.03.2006 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Innovasjon Norge har revidert merkevarestrategien for Noreg som turistreisemål. Måndag 3. april vert strategien overrekt til nærings- og handelsminister Odd Eriksen.

 • Lovforslag om Norsk Pasientregister

  31.03.2006 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i dag foreslått overfor Stortinget å etablere Norsk pasientregister (NPR) som et personidentifiser­bart register, og at opplysninger i registeret skal kunne brukes til forskning og kvalitets­sikring av helsetjenester. Et

 • Helhetlig forvaltningsplan klar

  31.03.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringen la i dag fram den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

 • New Monitoring of the Marine Environment in the North

  31.03.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  The Government will establish a new and more coordinated system for monitoring the marine ecosystems in the north. This initiative is a part of the Integrated Management Plan for the Barents Sea and the sea areas off Lofoten, which calls for

 • Ny overvåkning av havmiljøet i nord

  31.03.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen vil sette i gang ny og mer samordnet overvåkning av de marine økosystemene i nord. Initiativet er en del av arbeidet for å møte kunnskapsbehovet som omtales i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

 • Regjeringen foreslår å videreføre overgangsordninger for individuelle arbeidstakere fra de nye EØS-landene

  31.03.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Overgangsordningene har så langt fungert etter hensikten. De bidrar til å sikre ryddige forhold for arbeidstakerne og hindrer ikke tilgangen på nødvendig arbeidskraft fra de nye medlemslandene, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon

 • Helhetlig forvaltningsplan klar

  31.03.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Regjeringen la i dag fram den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

 • Næringsutvikling: Etablerer Bygdeservice

  31.03.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Næringsutvikling: Fylkesmannen bidrar flere steder som tilrettelegger for at norske bønder etablerer Bygdeservice-lag og dermed utnytter maskinparken sin bedre. I går var det Vestfold som arrangerte orienterings- og rekrutteringsmøte.

 • Integrated management plan ready

  31.03.2006 Pressemelding Statsministerens kontor

  Today the Government of Norway released its integrated management plan for the Barents Sea and the ocean areas off the Lofoten Islands.

 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter er oppnevnt

  31.03.2006 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Det er oppnevnt nytt utvalg for statens stipend og garantinntekter som sitter for perioden frem til 31. desember 2009.

 • Regjeringen oppretter forum for miljørisiko

  31.03.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringen varsler i Forvaltningsplan Barentshavet at det skal opprettes et forum for samarbeid om miljørisiko knyttet til akutt forurensing i dette havområdet. Regjeringen ønsker på denne måten å styrke arbeidet med miljørisikovurderinger.

 • Styrka overvaking av framandstoff og økosystem

  31.03.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Regjeringa vil styrke overvakinga av økosystema og av framandstoff i det marine miljøet. I forvaltingsplanen for Barentshavet går regjeringa inn for å etablere ei rådgivande gruppe for overvaking av Barentshavet, leia av Havforskingsinstituttet.

 • Government to establish forum on environmental risk

  31.03.2006 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  In the Integrated Management Plan for the Barents Sea, the Government has decided that it will set up a forum for cooperation on risks to the environment in relation to acute pollution in this maritime domain. The government thereby wishes to