Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 61-80 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet

  16.10.2013 Nyhet Kulturdepartementet

  Det blir nøkkeloverrekkelse i forbindelse med statsrådsskiftet i Kulturdepartementet onsdag 16. oktober ca kl 14. Sted: Kulturdepartementet, Akersgata 59. Pressen bes møte i resepsjonen for registrering i god tid. Ta med pressekort. Ta

 • Nøkkeloverrekkelse i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  16.10.2013 Nyhet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

  Det blir nøkkeloverrekkelse i forbindelse med statsrådsskiftet i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet kl 1345 onsdag 16. oktober.

 • Erna Solbergs regjering utnevnt

  16.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Jens Stoltenbergs andre regjering mandag 14. oktober, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 10.00, med virkning fra i dag kl. 12.00. Samtidig ble Erna Solbergs regjering

 • Nøkkeloverrekkelse kl. 15.00 i Arbeidsdepartementet

  16.10.2013 Nyhet Arbeidsdepartementet

  Nøkkeloverrekkelse i Arbeidsdepartementet skjer onsdag 16. oktober.

 • Regjeringsskifte - Ine Marie Eriksen Søreide blir ny forsvarsminister

  16.10.2013 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide overtar bestyrelsen av Forsvarsdepartementet. Etter å ha mottatt avskjedssøknad fra Jens Stoltenbergs andre regjering mandag 14. oktober, innvilget Kongen søknaden i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl.

 • Regjeringsskifte

  16.10.2013 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  Hva skjer ved et regjeringsskifte?

 • Presseinvitasjon: Nøkkeloverrekkelse i Finansdepartementet

  16.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  I forbindelse med statsrådsskiftet inviterer vi til nøkkeloverrekkelse i Finansdepartementet, Akersgt. 40. Ny finansminister får nøkkelen fra avgått finansminister Sigbjørn Johnsen på finansministerens kontor i dag ca. kl. 13.30.

 • Priv-til-red.: Nøkkeloverrekkelse i Forsvarsdepartementet

  16.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  I forbindelse med regjeringsskiftet vil nøkkeloverrekkelsen i Forsvarsdepartementet skje onsdag 16. oktober kl. 1500.

 • Foreslår beredskapslager for matkorn

  15.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I forslaget til nytt statsbudsjett foreslår regjeringen å gjeninnføre ordningen med beredskapslagre for matkorn. Forslaget baserer seg på en rapport som Statens landbruksforvaltning (SLF) har utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

 • Verdens matvaredag

  15.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Onsdag 16. oktober markeres Verdens matvaredag. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat har valgt ”Bærekraftige matvaresystemer for matsikkerhet og ernæring” som tema for dagen.

 • Høring om utvidet rett til plass i barnehage og to årlige opptak

  15.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har i dag lagt ut høring om utvidelse av retten til plass i barnehage og innføring av to barnehageopptak i året. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 bevilget 241 millioner kroner til utvidelse av retten til

 • Mindre sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosiokulturell bakgrunn

  15.10.2013 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Sammenhengen mellom norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag og deres sosiokulturelle bakgrunn har minket fra 2007 til 2011. Nye analyser fra TIMSS 2011 og PIRLS 2011 ble lansert på en konferanse i regi av Utdanningsdirektoratet 14. og

 • Tomtefestelovutvalgets utredning

  15.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet mottok i dag utredningen fra Tomtefestelovutvalget. Utvalget har vurdert endringer i tomtefestelovens regler om forlengelse av feste til bolighus og fritidshus for å bringe disse i samsvar med Norges folkerettslige

 • Lederbonus i Cermaq i forbindelse med salg av Ewos

  15.10.2013 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  Brev fra næringsminister Trond Giske til styreleder Bård Mikkelsen i Cermaq ASA om bonusordning for ledere i Cermaq ASA i forbindelse med salg av Ewos.

 • Lokal forvaltning av nasjonalparkane og dei andre store verneområda er innført

  15.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Modellen for lokal forvaltning av nasjonalparkar og andre store verneområde er no gjennomført. Dei siste forvaltningsstyra blir no etablert, og alle forvaltnings-knutepunkta er fastsett slik at dei resterande forvaltarstillingane blir utlyst og

 • Kartlegging av mulige juridiske hindre for ansattes medeierskap

  15.10.2013 Nyhet Nærings- og handelsdepartementet

  På oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet har Advokatfirmaet BA-HR DA gjennomført en kartlegging av mulige juridiske hindre for ansattes medeierskap. Denne er nå til vurdering i departementet.

 • Økt satsing på utdanningssamarbeid om nordområdene

  14.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet har nylig inngått en avtale med Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) om utdanningssamarbeid i nord. Avtalen er på 45 millioner kroner over fem år.

 • Priv. til red.: Regjeringsskiftet 16. oktober

  14.10.2013 Pressemelding Statsministerens kontor

  Etter at Jens Stoltenbergs andre regjering søkte avskjed i statsråd måndag 14. oktober, vil søknaden bli innvilga i ekstraordinært statsråd onsdag 16. oktober kl. 10.00, med verknad frå kl. 12.00 same dag. Samtidig vil Erna Solbergs regjering bli

 • Bedrifters samfunnsansvar: OECDs retningslinjer og Norges holdning

  14.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  OECD har i dag og i morgen møter i investeringskomiteen der spørsmål knyttet til tolkningen av OECDs retningslinjer for multinasjonale selskapers samfunnsansvar vil bli drøftet.

 • Takker for norsk bidrag til EUs alkoholstrategi

  14.10.2013 Nyhet Europaportalen

  Norge er et av landene som har mottatt et brev fra EUs helsekommissær der han takker for innspill til EUs arbeid for å bekjempe alkoholrelaterte helseskader.