Historisk arkiv

Viktig å bringe med oss lærdommene fra Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Afghanistanutvalget har gjort et omfattende arbeid i rapporten om Norges innsats i Afghanistan fra 2001- 2014. Det er viktig å bringe med oss lærdommene fra Norges engasjementet i Afghanistan i det videre samarbeidet med landet. Det er også viktig å trekke eventuelle lærdommer for sivile engasjementer i andre sårbare stater og når vi nå går inn i andre militære operasjoner. Mye er oppnådd i Afghanistan. Fortsatt internasjonal støtte til sikkerhet og utvikling trengs for at fremskritt skal kunne bli bærekraftige på sikt og for afghanske politiske løsninger på væpnet konflikt, understreket utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide da de i dag mottok Afghanistanutvalgets rapport.

6. juni 2016 mottok utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Afghanistanutvalgets rapport, NOU 2016:8, fra utvalgsleder Bjørn Tore Godal.
6. juni 2016 mottok utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Afghanistanutvalgets rapport, NOU 2016:8, fra utvalgsleder Bjørn Tore Godal. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD

Regjeringen vedtok i 2014 å nedsette Afghanistanutvalget for å gjennomgå Norges sivile og militære engasjement i Afghanistan i perioden 2001-2014. Afghanistanutvalget ble konstituert 13. januar 2015 og fikk halvannet år på å utarbeide en rapport (Norsk Offentlig Utredning – NOU). Utvalget ledes av Bjørn Tore Godal og har vært bredt sammensatt med ti medlemmer.

– Jeg vil takke de norske soldatene som har tjenestegjort og tjenestegjør på vegne av Norge i Afghanistan. De har gjort en viktig innsats og bidratt til å følge opp de politiske målsettingene som ble besluttet for innsatsen i Afghanistan. Vårt militære engasjement er fortsatt substansielt i Resolute Support Mission (RSM), konsentrert til Kabul, hvor soldatene gjør en stor innsats. Jeg ser spesielt frem til å studere funn og konklusjoner som gjelder Forsvaret, sier Ine Eriksen Søreide.

– Jeg er opptatt av hva Norge kan lære av det brede internasjonale engasjementet i en sårbar stat i konflikt og av vår sivile og militære innsats, sier utenriksminister Børge Brende. Norske sivile og militære tjenestefolk, frivillige og journalister har gjort en viktig innsats for å nå de politiske målsetningene siden 2001. Varig stabilitet og utvikling i Afghanistan vil ta tid, men er viktig for oss alle.

Utvalget har hatt et omfattende mandat og har gjennomgått et stort sakskompleks. På vegne av Regjeringen takker utenriksministeren og forsvarsministeren for utvalgets arbeidet med å gjennomgå Norges innsats i Afghanistan fra 2001 og frem til og med 2014. Det året ble NATOs militære operasjon ISAF avsluttet og erstattet med en mindre men liknende operasjon (RSM) med opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker som hovedfokus.

Les NOUen her (rapporten kan også lastes ned i pdf på den siden).

Afghanistanutvalgets leder Bjørn Tore Godal.
Afghanistanutvalgets leder Bjørn Tore Godal. Foto: Asgeir Spange Brekke, FD